نام نماد :

خموتور

نام شرکت :

موتورسازان تراکتورسازی ایران

مدیر عامل:

محمد شهباز نجفعليزاد

تلفن:

04134249699

فکس:

04134245945

آدرس:

تبریز: جاده سردرود - گروه صنعتی تراکتورسازی ایران - شرکت موتورسازان

وب سایت:

www.motorsazan.ir

سال مالی:

12/29

موضوع فعالیت:

خریدو واردات موتور ومواد اولیه وقطعات نیمه ساخته وساخته شده موتورهای خودرو، صنعتی وکشاورزی وسایر کاربردها وهمچنین تولید ونصب آنها به ادوات مختلف وفروش وصادرات آنها، واردات وساخت وخرید وفروش انواع ماشین آلات صنعتی وتجهیزات وسایر صنایع مشابه ونصب وراه اندازی ومشاوره درانتخاب آنها، عقد هرگونه قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی