جزئیات 6دستورالعمل‌ اصلاحی بورس - 1396/10/27 00:00:00
img src="http://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/cDFh5NH3QFag/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmGOhy9_JMK8xLe02csxIZ5g,,/p10-01.jpg" div عصر روز دوشنبه یک گردهمایی با موضوع «هم‌اندیشی درخصوص 6 دستور‌العمل اصلاحی اخیر در بازار سرمایه» از سوی کانون کارگزاران برگزار شد. این گردهمایی با حضور حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سعید فلاح‌پور، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار و روح‌الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این گردهمایی برخی فعالان از نگرانی‌های موجود درباره حذف پیش‌بینی سود (EPS) و محتوای گزارش‌های جدید پرسیدند. در این هم‌اندیشی گفته شد، ناشران منعی برای گزارش پیش‌بینی سود ندارند و تنها الزام شرکت‌ها برای ارائه پیش‌بینی سود حذف شده است. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع مانع از این می‌شود که کارکرد صحیح حذف پیش‌بینی سود به نمایش گذاشته شود. در این جلسه همچنین در دستور کار قرار گرفتن حذف حجم مبنا و پویا کردن دامنه نوسان نیز خبر داده شد./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد ادامه
راه و بیراهه حمایت بورسی - 1396/10/25 00:00:00
img src="http://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/glQTWHM9CFZm/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmE4VfWsL_4lJLe02csxIZ5g,,/p10-02.jpg" div روز گذشته برد‌‌اشت‌های قابل‌تاملی از صحبت‌های رئیس‌جمهور د‌‌ولت د‌‌وازد‌‌هم د‌‌رخصوص حمایت د‌‌ولت از شرکت‌های صاد‌‌رات‌محور بورسی منتشر شد‌‌. رئیس‌جمهور د‌‌ر جلسه‌ای با مسوولان اقتصاد‌‌ی د‌‌ولت و بخش خصوصی، ضمن تاکید‌‌ بر ضرورت توسعه بازارهای صاد‌‌راتی و پاید‌‌اری آنها، از وزرای صنعت، اقتصاد‌‌ و رئیس کل بانک مرکزی خواست تا از صاد‌‌رات مستقیم محصولات ارز آور مخصوصا د‌‌ر شرکت‌های بورسی حمایت کنند‌‌. بسیاری از سرمایه گذاران د‌‌ر برهه‌های مختلفی انتظار حمایت‌هایی مستقیم از سوی د‌‌ولت د‌‌ر بورس د‌‌اشتند‌‌.به‌طور مثال برخی‌ها خواستار تزریق پول برای بهبود‌‌ وضعیت معاملات سهام بود‌‌ند‌‌. ناد‌‌رست بود‌‌ن چنین د‌‌رخواست‌هایی و همچنین تبعات آن از سوی «د‌‌نیای اقتصاد‌‌» بررسی شد‌‌ه بود‌‌. این حمایت‌ها می‌تواند‌‌ راهی هموار برای معاملات سهام باز کنند‌‌ ضمن آنکه می‌تواند‌‌ بیراهه‌ای برای بازار به شمار روند‌‌./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد ادامه
نبض بازار سهام - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - 1396/10/25 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد ادامه