از اتهام قحط الرجالی تا اعطای لقب پدر کشاورزی ایران - 1396/05/27 19:06:04
pمهرداد باهوج لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان اولین مخالف با مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی شروع کرد و انتخاب چندباره وی را برای این پست به قحط الرجال درحوزه کشاورزی نسبت داد.وی با ذکر این جمله که برای من جای سوال بوده که آیا مهندس راه و ساختمان در بحث عمران که بتن، قیر و آسفالت می شناسد، می تواند بخش کشاورزی کشور را اداره کند تاکید کرد: آیا قحط الرجال بوده و بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب دکتری رشته کشاورزی وجود ندارد که بخش کشاورزی را بشناسد که از آقای حجتی در این پست استفاده می شود. pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%ad%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%82%d8%a8-%d9%be%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4/"از اتهام قحط الرجالی تا اعطای لقب پدر کشاورزی ایران/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : جهان اقتصاد ادامه
اجتناب از شکل‌گیری بحران‌های امنیتی در کشور ایجاب می‌کند؛ ضرورت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در دولت دوازدهم - 1396/05/23 20:21:21
p  گروه نفت   پیگیری عمل به مسئولیت اجتماعی و اشتغالزایی برای نیروهای بومی مناطق صنعتی نفت و گاز کشور توسط وزارت نفت در دولت دوازدهم، موضوعی است که در صورت عدم توجه می‌تواند بحران‌های اجتماعی-اقتصادی این مناطق را به … a href="http://jahaneghtesad.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/"Readmore/a pنوشته a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/"اجتناب از شکل‌گیری بحران‌های امنیتی در کشور ایجاب می‌کند؛ ضرورت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در دولت دوازدهم/a اولین بار در a rel="nofollow" href="http://jahaneghtesad.com"روزنامه جهان اقتصاد/a پدیدار شد.
خبرگزاری : جهان اقتصاد ادامه