::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سخاب32 988,400
0.04
988,425
0.05
2 200,000 197,685M
سخاب7 832,855
0.11
832,855
0.11
165 221,310 184,319M
سخاب4 978,001
0.08
977,905
0.07
85 166,485 162,807M
سخاب3 988,450
0.05
988,456
0.05
58 160,303 158,453M
سخاب6 953,300
0.10
952,871
0.05
82 79,555 75,806M
صايتل 1,008,500
0.15
1,007,948
0.10
123 16,430 16,561M
صايتل2 1,082,000
0.76
1,081,989
0.76
19 5,595 6,054M
صخابر 1,076,000
0.50
1,076,062
0.51
7 2,427 2,612M
اجاد25 1,078,800
0.48
1,077,900
0.40
2 2,000 2,156M
سخاب5 965,170
0.13
964,993
0.11
6 1,539 1,485M
جوپار99 1,050,002
-4.55
1,050,002
-4.55
1 300 315M
مشهد9612 1,008,725
-0.04
1,008,731
-0.04
3 280 282M
مشهد971 1,033,850
0.39
1,032,135
0.22
10 240 248M
فولاد97 1,034,999
0.89
1,034,999
0.89
2 210 217M
اجاد26 1,079,460
5.71
1,079,954
5.76
3 24 26M
صدانا 1,035,500
2.83
1,035,500
2.83
1 10 10M
سكرد98 1,090,000
8.67
1,090,000
8.67
1 1 1M