::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
اخزا613 977,500
0.07
977,500
0.07
2 7,000 6,843M
اخزا614 977,500
-0.01
977,500
-0.01
1 5,000 4,888M
اخزا703 848,001
0.01
846,167
-0.21
10 2,375 2,010M
اخزا715 917,000
0.13
917,000
0.13
1 1,246 1,143M
اخزا721 686,139
-0.67
688,733
-0.29
4 914 630M
اخزا612 963,900
0.00
963,900
0.00
1 600 578M
اخزا718 714,201
-0.10
714,201
-0.10
3 547 391M
اخزا811 661,107
-0.47
661,107
-0.47
2 455 301M
اخزا624 856,914
0.08
857,069
0.10
2 316 271M
اخزا720 735,073
-0.69
735,073
-0.69
1 217 160M
اخزا723 682,329
0.00
682,329
0.00
1 100 68M