::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كتوكاح 2,091
-5.00
2,092
-4.95
91 508,859 1,065M
سرچشمهح 3,303
0.95
3,304
0.98
38 132,368 437M
اعتلاح 170
-4.49
171
-3.93
7 14,769 3M