::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كاسپينح 14,600
4.49
14,652
4.86
290 962,185 14,098M
كمرجانح 13,975
-5.00
13,992
-4.88
34 590,916 8,268M