::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سرچشمهح 2,611
-4.99
2,616
-4.80
163 1,105,271 2,891M
كمرجانح 4,948
-4.99
4,949
-4.97
39 156,987 777M
ميهنح 51
-3.77
52
-1.89
200 2,519,647 130M
سدبيرح 247
-3.52
244
-4.69
22 188,507 46M