::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
زقيامح 23,621
5.00
23,621
5.00
844 5,175,149 122,241M
دسانكوح 18,000
2.70
18,355
4.72
327 482,243 8,852M