::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
رنيكح 27,400
-2.41
27,336
-2.64
2,105 2,693,794 73,637M
سرچشمهح 4,717
-2.84
4,681
-3.58
720 4,750,333 22,235M
آ س پح 3,895
4.99
3,884
4.69
168 552,905 2,147M