::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
فزرينح 3,580
-2.19
3,615
-1.23
23 302,246 1,093M
حكمتح2 72
0.00
72
0.00
1 7,519,685 541M
حكمتح 72
0.00
69
-4.17
89 2,389,078 166M
دتوليدح 3,999
2.51
3,982
2.08
18 36,666 146M