::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ثباغح 822
4.98
821
4.85
58 2,500,000 2,053M
اعتلاح 472
4.89
464
3.11
75 3,213,588 1,491M
دسانكوح 2,000
0.70
1,998
0.60
15 20,276 41M
پخشح 1,570
1.88
1,549
0.52
8 21,543 33M
بپاسح 1,445
-2.17
1,446
-2.10
2 2,700 4M
افراح 1,753
4.97
1,753
4.97
2 1,087 2M