::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ماديراح 7,219
1.83
7,250
2.27
28 62,621 454M
ارفعح 2,950
-2.03
2,951
-1.99
10 80,256 237M
پخشح 6,641
-3.07
6,754
-1.42
7 13,541 91M