::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
سمگاح4 2,090
273.21
2,090
273.21
1 40,650,000 84,959M
سمگاح 565
0.89
559
-0.18
534 5,080,332 2,838M
ومللح 363
-4.97
363
-4.97
34 130,884 48M
ثپرديسح 622
1.80
611
0.00
4 6,433 4M