::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
دبالكح 3,881
-4.99
3,923
-3.97
1,293 8,756,790 34,357M
اوانح 18,000
1.51
17,777
0.25
84 168,583 2,997M
اعتلاح 1,841
-2.18
1,916
1.81
220 983,088 1,884M
كمرجانح 7,290
2.17
7,250
1.61
33 28,579 207M