::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مغرب9712 998,000
-0.01
998,090
0.00
15 4,908 4,899M
صملي9709 1,030,000
0.00
1,029,998
0.00
9 4,736 4,878M
صايتل902 1,029,103
-0.09
1,030,091
0.00
41 2,646 2,726M
مپارس712 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
4 2,297 2,297M
مشير9711 1,000,001
0.00
1,000,000
0.00
2 14 14M