::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كگلح 1,970
1.76
1,958
1.14
152 1,806,199 3,537M
شبهرنح 6,500
-0.76
6,314
-3.60
136 300,542 1,898M
تاپيكوح 300
0.00
300
0.00
73 2,989,142 897M
داناح 1,400
-2.23
1,335
-6.77
52 290,959 388M
خاهنح 2,320
-1.82
2,327
-1.52
28 151,327 352M
سكردح 66
-9.59
67
-8.22
125 3,479,661 234M
ومعادنح 549
-0.18
545
-0.91
51 190,523 104M
والبرح 499
-0.20
500
0.00
6 71,000 35M