::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
غشهدح 1,243
3.76
1,232
2.84
54 687,690 847M
شاراكح 926
0.43
923
0.11
172 882,166 814M
دالبرح 8,090
0.05
8,090
0.05
12 64,443 521M
غپاكح 465
-2.72
464
-2.93
77 884,892 411M
وبشهرح 400
4.71
389
1.83
135 964,687 375M
سكرماح 676
9.03
669
7.90
33 424,904 284M
غمارگح 2,139
0.71
2,085
-1.84
18 115,333 241M
سرودح 422
5.76
413
3.51
38 380,255 157M
وصنعتح 88
2.33
88
2.33
59 1,464,899 129M
خنصيرح 2,592
0.39
2,533
-1.90
21 50,885 129M
كپشيرح 3,401
-5.71
3,381
-6.27
12 21,778 74M
سارومح 1,530
-12.42
1,573
-9.96
14 44,980 71M