::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خپارسح 68
-6.85
70
-4.11
4,591 193,247,279 13,438M
وغديرح 302
-6.50
313
-3.10
280 3,971,502 1,245M
چفيبرح 5,900
9.99
5,900
9.99
48 181,426 1,070M
قزوينح 1,299
6.39
1,275
4.42
123 812,462 1,036M
پارسيانح 750
0.40
741
-0.80
31 314,612 233M
دسبحاح 4,170
3.06
4,104
1.43
6 16,277 67M
ولغدرح 105
0.00
105
0.00
11 550,000 58M
ثمسكنح 14
0.00
14
0.00
7 52,500 1M