::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ختراكح 7,611
-7.89
8,007
-3.10
59 291,526 2,334M
لوتوسح 2,159
4.81
2,106
2.23
14 59,171 125M
سفانوح 14,200
1.34
14,604
4.22
2 210 3M