::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
حفاريح 1,900
-7.54
1,887
-8.18
720 12,848,345 24,239M
دالبرح 2,800
-2.03
2,768
-3.15
68 896,753 2,482M
اميدح 490
-3.16
488
-3.56
208 2,393,949 1,169M
ديرانح 830
-6.85
824
-7.52
34 190,915 157M