::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ونيروح 459
8.25
464
9.43
5,265 185,094,981 85,844M
حفاريح 2,250
-5.50
2,469
3.70
1,913 30,093,213 74,303M
وسكابح 517
10.00
517
10.00
1,001 92,879,999 48,019M
دالبرح 4,490
3.46
4,496
3.59
239 1,376,663 6,189M
داسوهح 7,100
0.00
7,100
0.00
22 291,105 2,067M
دسبحانح 3,390
0.95
3,516
4.71
133 546,497 1,922M
دكيميح 3,772
7.28
3,678
4.61
99 490,478 1,804M
شلعابح 2,650
-1.85
2,679
-0.78
9 11,210 30M