بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.2% 0.17%
 
ﺳﻪشنبه 1 مهر 1393   12:43 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/6/30  —   —   —  -3.2 -1.4 -9.5 15.3  —   — 
1 آپادانا 1393/6/30 1393 2,427,378 12,299,526,049 1.6 -4.5 -2.2 -22.6 -11.8 141.4 30.5
2 آسمان یکم 1393/6/30 761 3,429,029 83,922,046,456 1.8 -7.0 -5.3 -10.7 17.8 242.9 31.4
3 آگاه 1393/6/30 2238 17,361,792 392,584,842,030 0.0 -4.4 -1.6 -9.7 17.2 1,636.2 35.6
4 ارگ 1393/6/30 1442 2,828,569 17,749,268,880 10.8 -3.4 -1.7 -13.6 -0.4 182.9 33.1
5 افق 1393/6/30 239 881,332 39,537,437,533 0.4 -6.5 -7.2 -13.4  —  -11.9 37.0
6 البرز 20 12 1393/6/30 513 1,469,435 41,720,209,441 17.4 -3.2 -3.9 -11.4 19.4 63.1 33.2
7 امید ایرانیان 1393/6/30 1520 2,471,360 17,796,261,539 0.2 -2.9 -1.2 -11.4 3.2 147.1 29.4
8 امین کارآفرین 1393/6/30 1773 4,124,093 20,789,549,754 0.0 -2.8 -0.7 -10.0 13.1 312.4 31.8
9 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/6/30 134 1,049,530 21,371,571,207 47.2 0.1 0.4  —   —  5.0 27.1
10 ایساتیس 1393/6/30 1679 3,130,246 46,828,475,090 4.6 -4.4 -6.1 -18.4 2.2 213.0 29.3
11 بانک توسعه تعاون 1393/6/30 867 2,490,117 48,871,033,834 16.9 -3.3 -0.9 -14.3 -16.5 149.0 30.8
12 بانک دی 1393/6/30 1198 1,931,081 131,645,646,939 1.5 -4.2 -6.0 -18.5 0.4 93.1 30.2
13 بانک مسکن 1393/6/30 1661 5,192,736 29,489,546,957 11.0 -3.2 -2.1 -7.4 12.3 419.3 31.7
14 بذر امید آفرین 1393/6/30 300 958,694 4,897,010,098 22.1 -2.3 -3.4 -2.8  —  -4.1 28.4
15 بورسیران 1393/6/30 1893 13,659,669 1,252,878,529,288 0.0 -1.3 1.9 -5.4 14.4 1,266.0 35.5
16 پویا 1393/6/30 2374 12,536,686 104,104,636,209 0.0 -2.0 4.2 -1.4 26.9 1,152.6 34.4
17 پیشتاز 1393/6/30 2328 11,358,141 96,714,567,888 20.5 -0.8 2.6 -4.2 25.7 1,035.8 33.9
18 پیشرو 1393/6/30 1252 2,877,927 190,435,333,433 10.7 -1.3 1.6 -5.4 23.8 187.8 33.4
19 پیشگام 1393/6/30 1892 3,433,714 40,177,883,820 2.4 0.2 4.2 -3.4 3.3 243.4 27.7
20 تدبیرگر سرمایه 1393/6/30 1296 1,667,674 12,490,883,023 0.2 -4.5 -10.8 -23.1 -1.2 66.8 29.4
21 تدبیرگران آینده 1393/6/30 1269 2,241,043 6,635,726,556 5.0 -1.3 -1.4 -15.4 13.5 124.1 30.9
22 تدبیرگران فردا 1393/6/30 1393 3,739,077 95,653,091,881 1.8 -3.2 -1.9 -9.3 25.0 271.9 32.1
23 توسعه صادرات 1393/6/30 1228 3,480,221 107,928,621,303 0.0 -6.5 -7.8 -22.5 5.3 248.0 34.1
24 توسعه ملی 1393/6/30 351 934,917 98,963,811,553 0.2 -4.2 -1.3 -9.4  —  -6.5 32.6
25 توسعه ممتاز 1393/6/30 1680 5,622,445 280,554,403,006 23.8 -0.7 2.8 -3.9 25.1 462.2 31.7
26 حافظ 1393/6/30 2374 6,933,156 104,032,003,009 0.0 -2.3 -0.2 -7.5 28.9 593.7 31.5
27 خاورمیانه 1393/6/30 205 1,005,047 219,763,585,109 0.0 -2.6 3.1 -3.2  —  0.5 40.7
28 خوارزمی 1393/6/30 1135 2,521,033 48,401,320,091 23.2 -2.1 -1.8 -10.4 17.5 152.1 32.1
29 دماسنج 15 6 1393/6/30 346 926,027 86,483,551,371 0.1 -6.8 -7.6 -15.3  —  -3.1 32.2
30 دیدگاهان 1393/6/30 331 703,831 3,533,231,070 0.6 -8.9 -11.9 -19.3  —  -29.6 26.1
31 راهنما 1393/6/30 1364 2,812,457 15,007,270,457 10.4 -3.2 -1.4 -12.5 0.7 181.2 30.0
32 رشد سامان 1393/6/30 223 1,020,208 12,401,650,043 79.6 0.2 0.2 2.0  —  6.7 44.1
33 رضوی 1393/6/30 1822 2,702,082 19,922,449,717 22.1 -2.8 -2.5 -14.0 -1.1 170.2 28.6
34 سبحـان 1393/6/30 482 1,302,542 16,487,575,015 23.4 -2.6 -2.2 -11.1 8.4 30.3 28.3
35 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/6/30 1239 1,732,053 231,189,249,690 1.4 -3.9 -2.5 -15.0 -1.8 73.2 28.9
36 سپهرآتی 20 6 1393/6/30 115 1,038,832 10,515,057,811 48.5 -1.5 -1.4  —   —  3.9 24.6
37 سینا 1393/6/30 1331 6,289,016 405,880,513,411 9.4 -4.1 -4.3 -11.5 20.0 528.9 35.7
38 شاخصی کارآفرین 1393/6/30 1290 2,433,114 86,275,813,766 2.9 -3.0 -2.0 -10.0 12.3 143.3 25.3
39 صبا 1393/6/30 1653 2,256,019 12,678,826,519 2.3 -2.1 -3.4 -16.6 -7.1 125.6 28.9
40 صندوق آشنای دی 1393/6/30 1535 2,560,641 10,053,073,932 0.2 -4.8 -6.6 -11.9 -7.4 156.1 29.9
41 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/6/30 1956 3,351,151 25,958,015,488 7.0 -2.5 -4.1 -11.1 8.6 235.1 30.3
42 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/6/30 2101 4,579,556 44,540,757,839 3.0 -4.6 1.8 -11.0 7.9 358.0 30.4
43 صندوق ذوب آهن 1393/6/30 62 1,043,688 19,720,486,537 30.0 0.2  —   —   —  4.4 14.8
44 افتخار حافظ 1393/6/30 20 1,024,708 20,494,148,902 0.2  —   —   —   —  2.5 10.5
45 سهم آشنا 1393/6/30 189 1,070,713 26,339,544,321 32.6 -1.1 -1.1 -1.1  —  7.1 1.6
46 همیان سپهر 1393/6/30 57 1,056,731 21,171,612,452 62.1 1.1  —   —   —  5.7 35.7
47 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/6/30 194 911,022 5,123,588,841 14.2 -5.5 -5.3 -11.7  —  -8.9 30.1
48 صنعت و معدن 1393/6/30 1911 2,702,379 16,446,680,071 9.2 -7.7 -18.0 -30.5 -33.6 170.2 30.1
49 عقیق 1393/6/30 1305 4,810,006 305,117,919,835 0.0 -4.1 -2.3 -8.8 22.6 381.0 36.1
50 فارابی 1393/6/30 1766 7,237,940 143,499,392,350 0.0 -5.6 -6.1 -17.4 2.2 623.8 33.8
51 فام 1393/6/30 168 944,854 19,008,570,655 4.3 -3.8 -0.7  —   —  -5.5 44.3
52 فیروزه 1393/6/30 1500 4,242,214 47,033,424,860 26.9 -1.3 8.8 9.1 38.8 324.2 33.2
53 گنجینه بهمن 1393/6/30 1618 3,782,457 32,873,337,157 22.1 -3.0 -3.6 -12.7 -0.1 278.2 31.2
54 گنجینه رفاه 1393/6/30 1540 2,868,726 83,408,211,747 18.2 -2.9 0.3 -14.4 -28.1 186.9 30.5
55 مشترک آرمان 1393/6/30 716 2,630,458 97,795,160,714 9.9 -2.4 -1.5 -12.8 5.2 163.0 33.6
56 معین بهگزین 1393/6/30 190 951,107 43,264,874,724 21.4 -4.3 -0.7 -5.2  —  -4.9 35.4
57 مهر شریعه 1393/6/30 1239 1,454,785 8,497,403,486 0.0 -12.7 0.0 -24.3 -18.2 45.5 29.0
58 میعاد ایرانیان 1393/6/30 27 1,232,975 12,342,087,081 0.2  —   —   —   —  23.3 30.8
59 نقش جهان 1393/6/30 1442 2,685,618 19,443,872,049 3.9 -3.0 0.5 -14.9 -1.8 168.6 30.9
60 نواندیشان 1393/6/30 1604 1,515,282 10,834,260,572 0.3 -1.1 -12.1 -24.5 -26.4 51.5 27.7
61 نوین پایدار 1393/6/30 1651 5,099,852 57,837,424,978 0.1 -2.3 -0.1 -10.4 29.0 410.0 32.3
62 نوین نیک 1393/6/30 469 1,001,526 11,955,217,463 0.0 0.3 3.3 1.1 -2.6 2.5 28.8
63 نیکان پارس 1393/6/30 595 1,713,174 9,072,965,265 7.1 0.2 -0.9 -10.1 -2.8 71.3 30.1
64 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/6/30 127 1,014,066 5,215,341,524 54.2 -1.3 0.9  —   —  1.4 35.7
65 نیکی گستران 1393/6/30 122 1,040,929 20,922,679,926 23.7 -2.8 -2.2  —   —  4.1 28.1
66 کارآفرینان برتر آینده 1393/6/30 1248 1,340,443 17,622,799,275 0.0 -3.0 -6.0 -13.6 2.7 34.0 29.8
67 کارگزاری بانک تجارت 1393/6/30 2234 5,854,621 61,590,608,472 0.1 -0.4 3.1 -5.4 17.2 485.3 32.5
68 کارگزاری بانک صادرات 1393/6/30 2368 5,862,026 38,185,238,630 7.5 -4.7 -4.5 -18.1 1.1 486.2 29.8
69 کارگزاری بانک ملت 1393/6/30 1052 1,557,575 18,538,260,729 12.4 -2.3 -3.5 -15.7 -6.7 55.8 29.0
70 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/6/30 2327 14,700,682 146,462,894,829 21.8 -3.5 -2.1 -12.0 13.0 1,370.1 32.3
71 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/6/30 1540 2,607,905 16,085,563,245 10.9 -5.1 -2.3 -11.4 -1.1 160.8 29.0
72 کارگزاری پارسیان 1393/6/30 1255 975,776 31,237,535,895 0.3 -1.9 -3.7 -9.4 -1.8 62.4 31.5
73 کاریزما 1393/6/30 721 2,930,043 118,511,442,080 15.6 -4.1 -4.0 -10.8 12.3 193.0 32.9
74 کاسپین مهر ایرانیان 1393/6/30 2250 2,383,966 12,039,025,917 3.6 -3.7 -3.2 -14.3 -6.1 138.4 28.1
75 یکم دانا 1393/6/30 804 2,784,974 36,513,797,782 34.8 -3.6 -7.5 -14.2 1.9 178.5 32.3
76 یکم سامان 1393/6/30 1190 2,378,637 92,700,261,415 13.1 1.4 6.6 -7.4 13.4 137.9 30.5
77 یکم سهام گستران شرق 1393/6/30 446 1,051,088 6,802,639,004 0.4 1.1 1.3 -9.6 4.0 5.1 30.3
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما