بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.15% -0.22%
 
چهارشنبه 12 شهریور 1393   6:33 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/6/10  —   —   —  -3.3 -3.7 -7.8 22.5  —   — 
1 آپادانا 1393/6/10 1373 2,462,091 12,475,412,004 0.5 -7.1 -8.1 -18.5 -3.7 144.8 30.5
2 آگاه 1393/6/10 2218 17,722,908 411,667,691,762 0.0 -4.1 -2.7 -4.4 25.4 1,672.3 35.7
3 ارگ هومن 1393/6/10 1422 2,886,211 185,901,000,000 9.5 -2.2 -4.7 -13.4 2.4 188.6 33.1
4 افق 1393/6/10 219 907,057 40,767,673,604 0.0 -7.9 -9.2 -8.7  —  -9.3 38.5
5 البرز 20 12 1393/6/10 493 1,488,430 42,470,842,956 17.4 -3.5 -5.5 -7.6 16.8 48.8 33.5
6 امید نوین ایرانیان 1393/6/10 1500 2,507,962 18,059,831,538 0.2 -2.0 -3.1 -7.7 7.7 150.8 29.4
7 امید توسعه 12 1 1393/6/10 556 1,609,537 1,332,793,000,000 9.0 -4.1 -2.7 -4.4 30.2 78.0 36.2
8 امین آوید 1393/6/10 364 1,371,541 300,422,000,000 18.6 -2.0 -5.6 -7.4  —  37.2 35.5
9 امین کارآفرین 1393/6/10 1753 4,161,408 20,977,657,359 0.0 -3.7 -2.8 -7.7 20.7 316.1 31.7
10 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/6/10 114 1,042,823 21,233,953,738 44.6 -0.9 -0.2  —   —  4.3 22.1
11 ایساتیس پویای یزد 1393/6/10 1659 3,214,828 481,742,000,000 0.1 -2.3 -10.1 -16.4 11.7 221.5 29.4
12 بانک اقتصاد نوین 1393/6/10 2081 4,679,397 459,798,000,000 0.1 -4.3 -0.9 -5.6 12.9 367.9 30.5
13 بانک توسعه تعاون 1393/6/10 847 2,536,930 514,464,000,000 16.5 -2.2 -2.6 -15.0 -11.9 153.7 31.0
14 بانک دی 1393/6/10 1178 1,951,520 133,070,227,528 0.0 -5.9 -9.4 -18.3 1.7 95.2 30.0
15 بانک مسکن 1393/6/10 1641 5,251,537 311,731,000,000 16.0 -3.0 -5.3 -5.6 19.6 425.2 31.7
16 بانک کشاورزی 1393/6/10 1520 2,673,983 16,493,128,031 10.6 -4.1 -5.5 -7.2 7.2 167.4 29.1
17 بذر امید آفرین 1393/6/10 280 964,829 4,928,351,108 9.7 -4.0 -3.7 -4.1  —  -3.5 28.0
18 بورس بیمه 1393/6/10 1936 3,415,549 26,501,240,912 14.2 -1.1 -10.4 -7.4 15.1 241.6 30.3
19 بورسیران 1393/6/10 1873 13,679,752 1,259,371,661,693 0.0 -3.0 -0.6 -2.6 19.7 1,268.0 35.4
20 بیمه دی 1393/6/10 1515 2,622,125 10,294,464,820 0.2 -6.2 -10.1 -8.9 -1.5 162.2 29.9
21 پارس گستر خبره 20 6 1393/6/10 549 1,064,265 65,931,000,000 38.0 -1.3 0.0 -20.1 1.7 34.4 31.0
22 پویا 1393/6/10 2354 12,596,985 111,672,273,998 1.0 -3.4 1.6 0.6 37.0 1,158.6 34.4
23 پیشتاز 1393/6/10 2308 11,304,710 958,413,000,000 18.8 -2.1 -0.2 -2.5 32.4 1,030.5 33.9
24 پیشرو 1393/6/10 1232 2,871,353 1,942,125,000,000 11.0 -3.0 -1.4 -0.2 30.3 187.1 33.3
25 پیشگام 1393/6/10 1872 3,456,034 40,439,056,960 1.5 -0.6 2.4 -3.0 4.7 245.6 27.6
26 تدبیرگر سرمایه 1393/6/10 1276 1,711,735 12,855,126,200 0.1 -4.8 -14.7 -16.2 4.4 71.2 29.5
27 تدبیرگران آینده 1393/6/10 1249 2,219,140 6,692,923,685 4.9 -4.6 -7.3 -17.7 13.1 121.9 30.6
28 تدبیرگران فردا 1393/6/10 1373 3,763,513 117,647,400,198 0.7 -5.2 -7.6 -8.1 34.0 274.4 32.1
29 توسعه بازار سرمایه 1393/3/9 571 1,104,048 1,685,199 2.0 -5.3 -13.5 -18.8 3.3 10.4 21.2
30 توسعه صادرات 1393/6/10 1208 3,643,627 114,836,194,713 0.0 -3.7 -12.5 -18.9 13.2 264.4 34.4
31 توسعه ملی 1393/6/10 331 958,351 102,516,691,338 3.4 -5.2 -2.4 -5.6  —  -4.2 33.6
32 حافظ 1393/6/10 2354 7,015,403 105,217,015,049 0.0 -2.7 -3.3 -1.6 35.6 601.9 31.5
33 دماسنج 15 6 1393/6/10 326 940,022 88,018,051,675 0.1 -10.0 -8.4 -14.8  —  -9.1 32.3
34 دیدگاهان 1393/6/10 311 751,636 37,732,000,000 1.0 1.4 -10.9 -15.0  —  -24.8 26.1
35 راهنما 1393/6/10 1344 2,857,072 15,251,050,287 5.0 -2.5 -3.0 -8.8 6.6 185.7 30.0
36 رشد سامان 1393/6/10 203 1,015,344 12,708,054,958 78.9 -0.9 -3.3 -1.0  —  1.5 43.6
37 رضوی 1393/6/10 1802 2,730,137 20,129,301,038 21.7 -3.7 -6.4 -11.7 2.8 173.0 28.7
38 سبحـان 1393/6/10 462 1,313,298 166,395,000,000 26.2 -2.9 -4.1 -9.7 16.4 31.3 28.2
39 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/6/10 1219 1,761,532 235,525,579,406 1.8 -4.0 -5.0 -12.7 4.4 76.2 28.9
40 سپهرآتی 20 6 1393/6/10 95 1,043,147 10,579,589,613 51.3 -2.7 -1.0  —   —  4.3 21.3
41 سینا 1393/6/10 1311 6,397,918 424,271,583,092 11.8 -5.3 -6.5 -8.9 27.2 539.8 35.9
42 شاخصی کارآفرین 1393/6/10 1270 2,453,158 86,986,545,386 2.9 -3.6 -5.1 -8.3 18.9 145.3 24.9
43 صبا 1393/6/10 1633 2,291,583 128,787,000,000 1.8 -0.6 -7.8 -14.6 -1.5 129.2 28.9
44 صنعت و معدن 1393/6/10 1891 2,839,675 172,823,000,000 4.2 -3.8 -18.0 -28.3 -29.5 184.0 30.2
45 عقیق 1393/6/10 1285 4,910,751 325,204,702,032 1.1 -3.8 -3.4 -3.5 30.6 391.1 36.4
46 فیروزه موفق 1393/6/10 1480 4,250,837 421,215,000,000 28.5 1.4 6.9 13.7 43.8 325.1 33.3
47 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/6/10 2230 2,439,774 12,345,256,710 3.6 -3.3 -6.8 -10.7 -0.2 144.0 28.2
48 گنجینه بهمن 1393/6/10 1598 3,826,246 332,539,000,000 25.8 -4.0 -7.4 -5.9 7.7 282.6 31.1
49 گنجینه رفاه 1393/6/10 1520 2,913,777 866,237,000,000 17.4 -2.1 -2.6 -13.9 -23.9 191.4 30.4
50 مشترک آرمان 1393/6/10 696 2,647,704 988,706,000,000 18.1 -3.7 -4.8 -14.1 10.9 164.8 33.7
51 مشترک آسمان یکم 1393/6/10 741 3,518,289 915,248,000,000 0.7 -5.4 -4.7 -3.8 25.3 251.8 31.8
52 مشترک بانک خاورمیانه 1393/6/10 185 1,010,477 221,809,787,765 0.0 -2.5 1.9 1.2  —  1.0 41.8
53 مشترک خوارزمی 1393/6/10 1115 2,528,881 49,206,974,316 23.8 -3.6 -5.0 -11.3 16.4 152.9 32.0
54 مشترک فام 1393/6/10 148 962,083 19,388,860,625 13.6 -1.9 -3.6  —   —  -3.8 46.9
55 مشترک گنجینه ی مهر 1393/6/10 280 901,861 49,332,000,000 22.4 -2.8 -5.3 -5.0  —  -9.8 27.2
56 مشترک یکم سامان 1393/6/10 1170 2,348,848 91,875,192,627 4.3 1.9 0.1 -6.6 14.1 134.9 30.6
57 معین بهگزین 1393/6/10 170 970,147 45,704,557,515 0.2 -4.3 -2.7  —   —  -3.0 37.9
58 ممتاز 1393/6/10 1660 5,591,951 2,798,492,000,000 23.0 -2.1 -0.3 -3.1 31.7 459.2 31.6
59 مهر شریعه 1393/6/10 1219 1,550,909 9,058,859,043 0.0 -5.0 -6.0 -17.9 -8.6 55.1 29.1
60 نقش جهان 1393/6/10 1422 2,762,306 204,576,000,000 4.4 1.4 -0.3 -13.1 4.0 176.2 31.0
61 نواندیشان 1393/6/10 1584 1,501,456 10,735,412,664 0.1 -8.6 -17.2 -21.8 -26.7 50.1 27.6
62 نوین پایدار 1393/6/10 1631 5,134,709 64,620,305,893 0.1 -3.5 -2.5 -9.7 31.4 413.5 32.3
63 نوین نیک 1393/6/10 449 992,280 11,844,846,156 0.0 0.6 0.8 0.6 -2.8 -0.8 28.1
64 نیکان پارس 1393/6/10 575 1,706,918 9,135,424,012 7.6 -0.8 -5.3 -12.4 -0.3 70.7 30.1
65 نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/6/10 174 938,212 5,876,961,994 5.3 -5.6 -6.4  —   —  -6.2 31.8
66 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/6/10 107 1,013,873 5,114,988,321 51.3 -2.6 0.6  —   —  1.4 35.8
67 نیکی گستران 1393/6/10 102 1,051,370 21,132,549,085 23.6 -1.5 -1.1  —   —  5.1 27.7
68 همیان سپهر 1393/6/10 37 1,047,330 20,967,560,253 82.7 0.5  —   —   —  4.7 33.3
69 کارآفرینان برتر آینده 1393/6/10 1228 1,364,796 17,949,796,447 0.0 -4.1 -8.1 -10.4 8.9 36.5 29.7
70 کارگزاری بانک تجارت 1393/6/10 2214 5,838,171 61,446,748,912 0.1 -1.9 -0.5 -5.2 20.6 483.7 32.4
71 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/6/10 2348 5,954,555 38,793,922,998 8.7 -5.4 -7.9 -18.3 6.3 495.5 29.7
72 کارگزاری بانک ملت 1393/6/10 1032 1,589,907 190,630,000,000 2.0 -1.0 -6.4 -15.7 -2.1 59.0 29.2
73 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/6/10 2307 14,944,272 151,430,315,739 25.1 -4.4 -3.5 -10.7 21.5 1,394.4 32.4
74 کارگزاری پارسیان 1393/6/10 1235 992,481 31,772,307,327 5.8 -2.8 -6.5 -8.1 -8.8 16.4 31.2
75 کاریزما 1393/6/10 701 2,986,204 127,869,257,342 14.3 -5.9 -6.0 -8.8 22.3 198.6 33.3
76 یکم اکسیر فارابی 1393/6/10 1746 7,456,858 151,061,036,322 0.0 -5.5 -8.5 -9.9 8.8 645.7 33.9
77 یکم دانا 1393/6/10 784 2,810,688 452,043,000,000 14.2 -4.6 -7.8 -11.9 6.0 181.1 32.2
78 یکم سهام گستران شرق 1393/6/10 426 1,040,333 6,966,071,553 0.4 -1.5 -4.2 -11.4 6.7 4.0 30.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما