شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.15% -0.22%
 
ﺳﻪشنبه 11 شهریور 1393   11:18 ب.ظ. بازار بسته
   
فهرست صندوقهای سرمایه گذاری


نام صندوق
2 صندوق سرمایه گذاری آپادانا
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
3 صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین
3 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
2 صندوق سرمایه گذاری ارگ هومن
4 صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
3 صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
3 صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه
2 صندوق سرمایه گذاری افق
2 صندوق سرمایه گذاری آگاه
2 صندوق سرمایه گذاری البرز
2 صندوق سرمایه گذاری اميد نوین ايرانيان
2 صندوق سرمایه گذاری امید توسعه
3 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
3 صندوق سرمایه گذاری امین انصار
2 صندوق سرمایه گذاری امین آوید
3 صندوق سرمایه گذاری امین سامان
3 صندوق سرمایه گذاری امین شهر
2 صندوق سرمایه گذاری امین کارآفرین
3 صندوق سرمایه گذاری امین ملت
1 صندوق سرمایه گذاری اندیشمندان پارس نگر خبره
3 صندوق سرمایه گذاری اندیشه فردا
2 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویای یزد
2 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین
3 صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
2 صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون
2 صندوق سرمایه گذاری بانک دی
2 صندوق سرمایه گذاری بانک کشاورزی
3 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
2 صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن
2 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین
2 صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه
2 صندوق سرمایه گذاری بورسیران
2 صندوق سرمایه گذاری بیمه دی
4 صندوق سرمایه گذاری پارس
1 صندوق سرمایه گذاری پارس گستر خبره
2 صندوق سرمایه گذاری پویا
3 صندوق سرمایه گذاری پیروزان
2 صندوق سرمایه گذاری پیشتاز
2 صندوق سرمایه گذاری پیشرو
2 صندوق سرمایه گذاری پیشگام
4 صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگر سرمایه
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران آینده
2 صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا
3 صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات
2 صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی
2 صندوق سرمایه گذاری حافظ
2 صندوق سرمایه گذاری دماسنج
2 صندوق سرمایه گذاری دیدگاهان
2 صندوق سرمایه گذاری راهنما
2 صندوق سرمایه گذاری رشد سامان
2 صندوق سرمایه گذاری رضوی
2 صندوق سرمایه گذاری سبحـان
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه
4 صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین
2 صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
3 صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران
1 صندوق سرمایه گذاری سپهرآتی
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری اندوخته ملت
3 صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری نگین رفاه
2 صندوق سرمایه گذاری سینا
2 صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین
2 صندوق سرمایه گذاری صبا
3 صندوق سرمایه گذاری صندوق ذوب آهن
2 صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن
2 صندوق سرمایه گذاری عقیق
2 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفق
3 صندوق سرمایه گذاری کارآفرین
2 صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران
2 صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
2 صندوق سرمایه گذاری كارگزاری کاسپين مهر ايرانيان
2 صندوق سرمایه گذاری کاریزما
4 صندوق سرمایه گذاری کوثر
3 صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن
2 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
3 صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
3 صندوق سرمایه گذاری محبان نینوا
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک فام
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ی مهر
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
2 صندوق سرمایه گذاری معین بهگزین
3 صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین
2 صندوق سرمایه گذاری ممتاز
2 صندوق سرمایه گذاری مهر شریعه
2 صندوق سرمایه گذاری نقش جهان
3 صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
2 صندوق سرمایه گذاری نوانديشان
3 صندوق سرمایه گذاری نوین بانک مسکن
2 صندوق سرمایه گذاری نوین پایدار
3 صندوق سرمایه گذاری نوین سامان
2 صندوق سرمایه گذاری نوین نیک
2 صندوق سرمایه گذاری نیکان پارس
2 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری رفاه کودک
4 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری
1 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
3 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
1 صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
2 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
2 صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
3 صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان
3 صندوق سرمایه گذاری یکم بانک کشاورزی
2 صندوق سرمایه گذاری یکم دانا
2 صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق
4 صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه
 
 
جمع کل دارایی های صندوق ها با درآمد ثابت و متغیر

دوره:  
 
بازدهی شاخص کل و شاخص صندوق ها

دوره:  
 
تقسیم دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق

     
   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما