::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/02 14.30 35.40 62.90 152.40
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/11/01 1993 2,169,800 7,420,795M 7.28 3.27 5.16 19.23 51.28 117.05 0.39
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/11/01 1917 2,892,584 145,115M 42.19 4.25 54.84 50.88 175.82 192.26 0.14
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/11/01 1619 2,996,665 598,608M 17.55 22.04 40.05 66.68 126.42 193.31 0.11
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/11/01 1285 2,536,803 63,420M 3.82 13.21 42.22 48.98 78.88 153.69 0.12
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/11/01 1310 3,535,531 1,740,574M 18.57 21.17 31.01 32.10 87.48 253.46 0.28
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/11/01 1971 2,598,485 250,632M 0.95 9.85 10.52 36.92 102.61 159.95 0.14
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/11/01 1425 2,615,188 11,228,837M 5.35 14.30 19.94 53.09 147.11 161.52 0.22
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/11/01 1271 5,161,938 516,194M 44.33 10.49 28.09 38.30 76.85 326.35 0.11
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/11/01 1924 4,269,913 303,044M 50.34 4.70 25.54 43.48 168.02 413.70 0.20
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1398/11/01 488 1,645,412 136,799M 1.40 -0.16 -6.03 -17.65 -20.85 -20.84 0.01
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/11/01 154 988,318 7,992M 99.23 1.07 2.30 2.56 0.07
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1398/11/01 154 1,317,214 153,987M 32.02 13.48 0.53 6.69 0.03
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1398/11/01 106 935,894 47,875M 85.52 3.75 7.70 7.52 0.00
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1398/11/01 284 6,271,827 50,920M 51.66 7.50 31.20 36.33 50.33 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/11/01 2690 4,922,703 148,193M 71.99 5.80 20.55 58.96 77.89 392.27 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/11/01 1536 1,146,077 829,505M 0.40 -0.02 -0.05 -0.10 -0.57 14.62 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا 0 0 0 1398/11/01 1418 2,984,035 99,148M 35.41 1.96 24.01 35.01 83.49 198.41 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1398/11/01 578 22,307 111,571M 73.37 5.08 18.67 39.05 78.34 123.09 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1398/11/01 734 1,216,906 1,118,774M 27.68 9.32 11.32 -18.61 -8.73 21.91 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1398/11/01 1711 1,639,557 1,578,653M 19.73 7.62 -12.93 -6.59 18.36 88.48 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/11/01 1713 4,140,957 207,056M 2.42 22.59 56.48 83.44 208.62 289.17 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/11/01 1720 5,064,260 1,012,852M 8.97 12.43 41.09 61.00 120.12 393.84 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/11/01 1203 5,695,198 2,416,666M 5.31 4.10 17.14 18.68 127.67 468.79 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1398/11/01 1971 2,377,153 3,356,485M 0.62 -4.70 6.07 38.60 43.14 137.72 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/11/01 461 1,742,854 568,015M 13.92 8.81 33.15 46.17 102.70 74.31 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/11/01 397 10,215 118,972M 81.34 3.26 20.25 -40.05 2.52 2.15 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/11/01 325 1,936,239 78,960M 43.36 5.28 27.15 39.69 0.00 83.68 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/11/01 1969 1,582,053 114,083M 38.28 -7.64 9.93 34.79 69.55 55.56 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/11/01 138 1,298,590 3,751,118M 6.94 13.29 24.29 0.00 0.00 29.86 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/11/01 404 1,874,227 699,756M 69.47 -2.16 -16.54 -58.26 83.95 87.43 0.13

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.