::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/09/20 11.20 11.00 44.30 103.30
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/09/22 1953 2,047,926 6,443,012M 1.15 6.03 7.26 9.30 64.65 104.86 44.70 1.08
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/09/22 1877 2,716,060 136,259M 62.63 22.74 11.05 43.13 170.71 174.42 45.90 0.54
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/09/22 1579 2,384,900 476,403M 26.88 11.16 4.33 27.92 96.15 133.43 54.10 0.75
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/09/22 1245 2,021,067 50,527M 9.26 9.15 0.00 16.43 67.79 102.12 63.60 0.41
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/09/22 1270 2,798,803 1,377,876M 30.01 6.77 -6.92 11.52 55.09 179.81 51.20 0.84
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/09/22 1931 2,359,346 227,566M 0.13 -2.62 -10.49 48.69 80.40 136.02 44.70 0.59
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/09/22 1385 2,307,454 8,791,209M 1.76 13.21 34.37 36.01 132.18 130.75 58.70 0.82
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/09/22 1231 4,441,972 444,197M 35.95 11.20 13.92 27.45 43.54 266.88 53.70 0.45
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/09/22 1884 4,038,053 288,256M 56.31 12.66 7.92 28.87 162.67 385.80 50.70 0.72
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1398/09/22 448 1,451,404 137,065M 3.23 -0.90 -17.10 -17.82 -20.89 -20.69 246.80 0.27
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/09/22 2650 4,543,270 139,188M 41.91 7.87 3.57 29.83 -0.97 354.33 58.90 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/09/22 1496 1,146,341 829,697M 0.54 -0.02 -0.05 -0.10 -0.81 14.65 66.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/09/22 1378 2,862,855 95,121M 39.84 14.96 9.06 21.82 83.12 186.30 61.50 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/09/22 538 19,616 98,112M 63.91 3.79 14.09 21.64 58.83 96.18 34.30 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/09/22 694 1,121,812 1,055,965M 31.08 3.92 -0.07 -26.62 -17.43 12.38 37.50 0.22
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/09/22 1671 1,483,913 1,428,790M 19.07 9.73 -27.35 -14.03 4.23 70.59 72.20 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/09/22 1673 3,419,787 170,996M 2.89 14.85 8.66 48.71 144.26 221.40 54.90 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/09/22 1680 4,305,716 861,143M 16.44 12.53 19.79 38.27 86.06 319.87 64.70 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/09/22 1163 5,279,616 2,211,061M 4.36 9.38 -23.04 97.70 176.32 427.29 54.70 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/09/22 1931 2,346,811 3,313,644M 0.11 12.84 27.43 31.41 57.07 134.68 65.30 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امی 0 0 0 1398/09/22 421 1,473,975 452,500M 10.72 9.77 10.59 37.80 50.02 47.42 21.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/09/22 357 9,802 114,161M 74.81 9.94 -39.39 -41.38 0.00 -1.98 25.80 0.12
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/09/22 285 1,570,039 64,026M 39.46 2.82 1.78 20.35 0.00 48.94 17.30 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/09/22 1929 1,652,935 90,077M 49.99 4.49 23.04 43.34 81.62 62.53 48.00 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1398/09/22 98 1,051,762 2,126,056M 4.26 2.39 5.19 0.00 0.00 5.18 20.60 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/09/22 364 1,858,025 565,932M 68.88 -11.63 -23.83 -57.50 0.00 85.81 20.40 0.65

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.