::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/11 63.20 184.30 339.10 549.60
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/04/10 2155 12,131,260 39,910,099M 2.29 60.08 228.44 480.95 567.77 1113.52 0.04 1.17
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/04/10 2079 8,666,409 728,152M 0.13 41.45 138.11 212.06 363.42 775.63 0.10 0.86
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/04/10 1781 9,082,907 1,814,383M 8.94 34.21 109.23 241.26 379.74 789.01 0.05 0.86
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/04/10 1447 9,051,264 355,642M 0.50 28.92 143.07 250.13 393.01 805.17 -0.09 0.92
اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 0 20 0 1399/04/10 83 1,197,009 171,651M 68.50 9.61 0.00 0.00 0.00 19.71 -0.14 0.26
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/04/10 1472 17,893,363 9,633,340M 1.98 55.30 202.39 468.32 545.82 1688.86 0.01 0.86
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/04/10 2133 7,928,983 764,774M 3.00 34.03 101.41 198.80 387.47 693.20 -0.03 0.78
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/04/10 285 2,783,910 1,010,565M 33.14 32.99 114.38 151.82 178.39 -0.29 0.80
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/04/10 1433 13,438,949 1,343,895M 37.20 57.90 131.96 174.91 261.56 1009.99 0.04 0.63
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/04/10 2086 7,390,422 519,199M 39.53 12.64 35.23 77.91 152.86 789.12 0.00 0.50
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/04/10 650 4,254,784 208,647M 76.30 3.99 53.13 52.37 25.10 20.73 -0.93 0.15
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/04/10 316 1,076,462 9,116M 99.17 0.51 7.81 15.40 16.98 -0.90 0.13
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/04/10 316 3,063,438 954,287M 13.10 68.91 135.97 281.38 264.22 -0.79 1.20
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا 0 0 0 1399/04/10 185 2,647,419 267,123M 0.04 29.35 139.97 176.77 176.64 -0.45 1.18
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/04/10 268 1,550,681 123,941M 10.56 39.29 95.78 166.46 178.36 -2.58 0.99
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/04/10 446 8,045,932 128,892M 22.83 35.02 122.70 163.03 241.23 280.52 -0.95 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/04/10 2852 1,898,033 251,765M 62.79 9.86 -81.85 -61.28 -41.14 89.80 -0.47 0.36
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/04/10 1698 1,171,522 937,681M 4.39 3.38 2.26 2.21 2.10 17.17 -0.01 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/04/10 740 33,923 169,670M 86.84 22.29 39.64 49.96 114.87 239.26 0.18 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/04/10 896 2,713,387 2,653,937M 15.57 33.06 86.49 126.70 77.54 171.83 -0.24 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/04/10 1873 2,966,758 5,188,845M 51.24 24.65 43.93 79.60 82.04 241.05 0.09 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/04/10 1875 10,320,776 516,059M 46.09 45.27 85.92 191.41 364.12 869.96 -0.02 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/04/10 1882 15,180,682 3,036,136M 13.30 42.96 133.32 209.54 356.57 1380.34 -0.07 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/04/10 1365 32,592,324 4,801,957M 22.32 71.36 260.48 521.09 746.51 3155.06 0.26 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/04/10 2133 11,537,431 16,290,587M 3.59 70.24 240.46 380.37 569.04 1053.74 -0.04 1.17
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/04/10 623 5,474,109 1,534,809M 19.94 40.82 138.88 209.97 396.54 447.48 0.08 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/04/10 559 28,963 1,448,153M 13.75 46.93 143.78 190.21 72.20 189.63 0.02 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/04/10 487 1,759,018 206,285M 58.35 -7.76 -37.92 -4.40 32.53 66.87 0.13 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/04/10 1580 3,340,946 236,830M 15.76 7.33 45.46 13.18 52.30 234.11 -0.20 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/04/10 2131 7,128,218 812,225M 16.02 44.03 241.36 309.19 543.61 600.91 0.13 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/04/10 300 3,647,738 21,709,409M 7.58 46.85 134.87 195.35 0.00 264.78 0.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/04/10 566 2,789,027 1,286,411M 42.87 54.88 69.20 49.72 -36.71 178.91 -0.43 0.45

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.