::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/05/28 6.70 22.30 64.90 95.70
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1398/05/29 1838 1,741,007 5,751,130M 4.49 -4.36 -2.12 19.49 199.62 74.16 46.10 1.19
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1398/05/29 1762 2,055,899 179,922M 0.26 13.92 35.01 95.43 223.87 107.72 47.00 0.44
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 0 0 0 1398/05/29 1842 1,725,321 586,261M 19.93 14.91 32.25 63.33 83.30 72.73 56.00 0.62
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1398/05/29 1464 2,146,285 428,738M 38.29 19.17 37.68 68.32 130.01 110.07 56.60 0.46
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1398/05/29 1130 1,856,137 46,403M 67.04 5.93 14.52 29.68 127.82 85.62 67.70 0.34
اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1398/05/29 1801 866,729 205,887M 96.60 -0.68 3.28 8.91 12.02 -13.26 57.90 0.05
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1398/05/29 1155 2,916,845 1,435,989M 31.70 9.33 38.40 68.01 156.11 191.61 54.20 0.87
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1398/05/29 1816 2,131,378 205,578M 25.62 12.24 48.16 69.99 88.92 113.22 45.80 0.16
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/05/29 1270 1,713,184 4,848,851M 14.92 0.36 21.27 68.78 203.39 71.32 62.20 0.69
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1398/05/29 1116 3,605,242 360,524M 64.13 0.23 5.49 15.57 18.32 197.77 57.00 0.56
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1398/05/29 1769 3,273,965 234,779M 49.02 7.72 30.39 106.44 209.30 293.88 52.20 0.53
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1398/05/29 306 1,213,778 262,228M 12.60 1.33 17.95 48.19 0.00 21.39 18.70 0.81
صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1398/05/29 1814 1,282,772 69,905M 57.67 8.55 25.39 38.64 29.77 26.13 49.40 0.28
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1398/05/29 249 4,401,427 341,630M 96.36 -1.20 2.99 323.96 0.00 340.16 20.60 1.42
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1398/05/29 423 16,256 81,307M 49.51 1.82 13.82 37.18 60.66 62.58 36.70 0.18
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1398/05/29 579 1,090,360 1,053,560M 31.45 -26.57 -27.92 -16.95 -8.56 9.23 41.20 0.24
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1398/05/29 242 17,241 86,266M 99.85 1.46 4.53 68.91 0.00 72.41 27.80 0.16
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1398/05/29 170 1,527,662 51,604M 47.74 10.92 17.73 0.00 0.00 44.92 14.20 0.38
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1398/05/29 2535 3,315,569 98,675M 29.58 8.27 21.41 61.22 37.15 231.56 60.10 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1398/05/29 1381 1,147,084 830,233M 95.79 -0.02 0.46 -0.25 -1.42 14.72 70.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر ت 0 0 0 1398/05/29 1263 2,430,636 75,121M 33.20 9.23 16.41 48.71 77.17 143.07 64.80 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانی 0 0 1 1398/05/29 1556 1,819,748 551,959M 19.23 3.75 14.26 32.03 37.61 109.19 76.00 0.33
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1398/05/29 1558 2,796,032 139,807M 4.65 23.57 42.12 106.65 143.90 162.77 57.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1398/05/29 1565 3,258,812 651,762M 11.87 -2.96 11.79 39.38 49.61 217.78 67.60 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1398/05/29 1048 5,082,108 2,128,346M 9.01 -5.78 107.11 163.67 347.73 407.56 58.10 0.39
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر 0 0 0 1398/05/29 1816 1,624,864 2,294,271M 0.02 -7.46 -3.83 6.61 39.32 62.49 67.70 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و 0 0 0 1398/05/29 659 2,125,226 1,120,317M 0.09 6.61 34.69 106.81 137.24 116.48 49.90 0.68

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.