::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/11 8.30 45.30 67.90 195.60
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 0 0 0 1399/01/10 2065 3,573,243 11,368,030M 0.00 15.96 69.71 49.97 136.43 257.44 -0.02 1.23
اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر 0 0 0 1399/01/15 1989 3,639,692 286,953M 15.58 1.58 32.21 54.04 195.58 267.74 0.23 0.66
اختصاصی بازارگردانی بانک سینا 0 0 0 1399/01/15 1691 4,340,749 867,099M 8.78 22.32 66.42 81.06 212.28 324.86 0.17 0.85
اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران 0 0 0 1399/01/15 1357 3,723,291 146,296M 0.25 8.50 48.57 79.97 152.96 272.35 0.06 0.78
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان 0 0 0 1399/01/15 1382 5,916,923 2,912,955M 8.15 9.66 95.26 101.15 234.28 491.53 0.08 1.03
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان 0 0 0 1399/01/15 2043 3,936,416 379,679M 10.01 8.89 56.30 35.15 193.99 293.79 0.07 0.80
اختصاصی بازارگردانی مهرگان 0 0 0 1399/01/15 195 1,298,483 331,461M 18.45 -8.36 22.14 29.89 29.85 -0.82 1.00
بازارگرداني ملت 0 0 0 1398/12/20 1497 2,960,820 12,763,026M 6.23 1.92 28.31 72.52 156.37 196.08 -0.19 0.86
بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی 0 0 0 1399/01/15 95 1,144,975 82,159M 80.29 6.06 14.60 14.52 -0.02 0.29
بازارگردانی صنعت مس 0 0 0 1399/01/15 1343 5,794,677 579,468M 29.62 -5.27 21.98 49.34 71.72 378.61 -0.04 0.49
بازارگردانی گسترش صنعت دارو 0 0 0 1399/01/15 1996 5,466,382 387,550M 47.98 2.34 34.20 28.40 208.54 557.64 0.20 0.73
صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو 0 0 0 1399/01/15 560 1,949,029 136,236M 0.93 -0.17 -0.50 -6.69 -20.82 -21.17 -0.81 0.02
صندوق بازارگرداني حکمت ایرانیان یکم 0 0 0 1399/01/15 226 1,008,474 8,453M 99.14 3.66 5.62 8.06 8.48 -0.62 0.16
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان 0 0 0 1399/01/15 226 1,085,335 404,388M 63.84 9.03 67.42 32.18 54.34 -1.14 0.93
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی چند سهمی معیار 0 0 0 1399/01/15 178 989,825 63,297M 0.05 5.16 35.98 42.16 -1.67 0.84
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن 0 0 0 1399/01/10 356 3,033,846 58,718M 43.82 7.37 20.29 40.77 73.35 -0.86 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1399/01/15 2762 10,456,296 116,682M 53.51 -23.01 117.43 149.97 389.35 945.63 0.08 0.34
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار 0 0 0 1399/01/15 1608 1,145,602 829,162M 0.40 -0.01 -0.05 -0.10 -0.59 14.58 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا 0 20 0 1399/01/15 650 24,297 121,524M 31.82 2.29 7.92 21.62 93.93 142.99 0.17 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 0 0 0 1399/01/15 806 1,455,065 1,337,727M 28.95 -4.54 25.77 29.29 -1.75 45.77 0.04 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 0 0 1 1399/01/15 1783 2,061,745 2,035,936M 40.45 2.22 29.77 3.04 35.41 137.01 0.05 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر 0 0 0 1399/01/15 1785 5,550,434 277,533M 7.39 4.79 58.97 78.23 259.99 421.64 0.05 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 0 0 0 1399/01/15 1792 6,508,739 1,301,748M 14.73 2.36 37.92 68.87 140.40 534.70 -0.04 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 0 0 0 1399/01/15 1275 9,040,709 3,836,280M 10.06 19.29 87.18 48.42 363.09 802.91 0.41 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 0 0 0 1399/01/15 2043 3,388,636 4,784,676M 0.51 16.16 48.51 35.26 119.46 238.86 -0.07 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 0 0 0 1399/01/15 533 2,291,378 668,299M 8.55 -1.45 35.54 70.36 153.21 129.17 0.06 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 0 0 0 1399/01/15 469 11,880 406,080M 65.02 4.84 19.11 -10.20 7.80 18.80 0.21 0.17
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان 0 0 0 1399/01/15 397 2,833,495 136,410M 47.31 8.45 59.44 58.33 167.13 168.79 0.24 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم(Multi - NAV) 0 0 0 1399/01/15 1490 2,297,661 162,874M 46.63 3.58 -20.40 -15.15 26.49 129.77 -0.12 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ 0 0 0 1399/01/15 2041 2,089,488 171,570M 37.55 9.82 23.02 31.63 116.50 105.46 0.04 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس 0 0 0 1399/01/15 210 1,553,060 5,771,452M 17.06 -11.64 29.36 53.93 0.00 55.31 0.10 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا 0 0 0 1399/01/15 476 1,649,483 591,084M 64.53 -20.27 -10.24 -33.71 -59.51 64.95 -0.31 0.13

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.