::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/10/29 -1.30 1.30 5.90 20.10
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1395/10/28 318 1,016,676 351,200M 63.68 1.76 5.34 12.68 0.00 18.12 72.90 0.02
آتیه ملت 18 3 1395/10/28 1986 1,010,257 361,520M 49.08 0.71 3.51 7.40 17.09 99.11 60.30 0.07
آتیه نوین 19 1 1395/10/28 2501 1,006,984 82,540,093M 100.00 1.63 4.95 10.32 21.23 145.12 43.00 0.02
آرمان کارآفرین 19 1 1395/10/28 2118 1,016,813 15,243,486M 100.50 1.76 5.28 10.76 22.25 126.42 45.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 1395/10/28 278 1,013,666 185,109M 97.73 1.40 4.82 10.49 16.78 87.40 0.25
ارزش آفرینان دی 20 1 1395/10/29 1944 1,007,227 68,726,142M 99.95 1.61 4.90 9.84 20.90 113.50 49.70 0.03
ارمغان ایرانیان 18 3 1395/10/28 1927 1,023,173 184,597M 91.58 1.60 4.80 9.93 21.24 113.06 47.30 0.02
اعتماد ملل 1395/10/29 118 1,018,308 1,247,876M 99.97 1.86 5.61 8.99 82.90 0.17
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1395/10/28 599 1,015,684 5,945,869M 99.89 1.65 4.95 10.25 21.70 36.30 76.30 0.00
امین آشنای ایرانیان 20 1 1395/10/28 1742 1,001,632 2,009,830M 95.53 1.89 5.84 12.16 25.04 102.09 45.40 0.04
امین انصار 16 3 1395/10/28 1291 1,014,798 5,006,209M 0.00 71.80 0.00
امین سامان 18 1 1395/10/28 1913 1,013,929 2,325,999M 100.00 1.47 4.49 9.33 19.60 105.75 45.60 0.00
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1395/10/28 1363 1,014,536 17,875,676M 99.99 1.54 4.61 9.34 19.54 84.01 52.60 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1395/10/28 338 1,006,028 1,303,342M 99.99 1.67 4.82 9.73 18.34 85.20 0.09
اندوخته ملت 18 3 1395/10/29 1795 1,014,263 35,049,884M 99.23 1.48 4.46 9.16 20.30 97.37 66.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 1395/10/29 293 1,016,185 3,964,904M 99.99 1.66 4.90 9.85 15.75 88.70 0.05
اندیشه فردا 18 1 1395/10/29 1255 1,014,301 23,542,896M 100.00 1.46 4.38 9.11 19.93 67.48 52.60 0.00
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1395/10/28 461 1,013,830 67,110,276M 87.69 1.55 4.81 11.41 20.32 26.55 83.00 0.04
بانک ایران زمین 20 1 1395/10/28 1820 1,015,512 13,229,911M 98.88 1.68 4.86 9.83 20.40 49.99 33.40 0.00
بانک گردشگری 20 1 1395/10/28 2013 1,016,167 16,069,560M 100.00 1.64 4.99 10.75 21.98 160.60 46.80 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 19 12 1395/10/28 409 1,012,981 508,307M 99.95 1.15 4.42 8.93 23.99 27.00 66.20 0.09
پارند پايدار سپهر (ETF) 1395/10/29 172 11,145 1,106,491M 99.98 1.70 5.28 11.45 10.08 83.60 0.00
پیروزان 19 3 1395/10/28 1305 1,016,217 4,925,151M 98.93 1.66 5.03 10.12 21.24 70.17 52.30 0.04
توس ایرانیان 20 3 1395/10/28 1993 1,022,576 59,214M 94.97 1.58 4.60 9.37 19.47 100.09 40.20 0.00
توسعه تعاون صبا 15 1 1395/10/29 433 1,000,000 13,182,803M 98.48 1.64 4.77 9.25 20.93 22.40 77.60 0.00
توسعه سرمایه نیکی 1395/10/28 290 1,253,203 150,720M 99.47 1.81 5.72 12.23 20.87 86.90 0.00
حـامی 1395/10/28 870 1,673,360 1,151,761M 0.00 85.90 0.34
درآمد ثابت کاریزما 1395/10/28 766 1,619,985 464,336M 99.76 1.64 5.18 10.61 23.82 59.91 69.00 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1395/10/28 1378 1,007,092 142,288,582M 99.32 1.59 5.01 10.09 21.22 59.58 47.60 0.04
سپهر تدبیرگران 20 1 1395/10/28 1088 1,007,755 2,060,840M 99.84 1.79 5.48 11.23 23.31 69.68 57.60 0.04
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1395/10/28 1664 1,015,301 48,606,647M 98.89 1.62 4.93 11.48 20.35 37.03 67.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1395/10/28 416 1,014,659 14,126,467M 60.19 1.55 4.60 11.08 19.17 22.09 94.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1395/10/28 2448 1,016,123 4,146,563M 20.19 56.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1395/10/29 655 1,007,564 28,506,880M 99.23 1.62 4.91 9.80 21.39 40.15 99.20 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1395/10/29 318 12,094 1,264,802M 99.99 1.56 4.91 10.07 19.01 87.40 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1395/10/29 636 15,100 5,132,714M 100.00 1.71 5.23 10.87 24.48 47.18 79.10 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1395/10/29 570 14,147 77,293M 93.86 1.74 4.94 10.34 22.42 39.84 79.60 0.04
گسترش فردای ایرانیان 20 3 1395/10/29 1928 1,026,719 53,771,257M 99.50 1.67 5.02 10.15 20.55 108.74 48.30 0.02
گنجینه آرمان شهر 18 1 1395/10/29 1929 1,015,897 231,288,330M 93.17 1.83 4.85 9.87 20.10 114.62 47.50 0.01
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1395/10/28 580 1,006,954 23,993,473M 52.36 1.61 4.74 9.59 20.52 33.71 94.50 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1395/10/29 1564 1,002,205 154,264,385M 99.99 1.62 4.82 9.62 20.26 94.16 52.70 0.03
نگین رفاه 18 1 1395/10/29 1593 1,016,259 19,706,831M 0.00 67.00 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1395/10/28 1928 1,007,644 802,664M 99.92 1.75 5.29 10.71 22.29 107.03 47.40 0.03
نوين سامان 19 1 1395/10/28 2566 1,007,265 740,732M 99.76 1.69 5.04 10.33 21.67 143.72 42.00 0.02
نيکوکاري حافظ 20 3 1395/10/28 1021 998,824 4,994M 91.00 0.55 0.50 3.27 24.16 51.24 42.40 0.03
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1091 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 50.10 0.12
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1395/10/28 411 1,015,210 39,700M 99.52 1.12 3.15 7.58 19.75 22.21 70.50 0.01
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1395/10/28 850 1,012,671 5,069M 98.78 1.30 4.05 8.69 25.56 48.81 60.10 0.03
نیکوکاری ندای امید 15 12 1395/10/28 675 1,102,911 5,628M 3.62 -2.19 -5.11 2.09 22.11 18.90 69.40 1.27
يکم ايرانيان 19 1 1395/10/29 2909 1,007,625 8,214,424M 98.87 1.71 5.02 10.38 20.85 246.12 41.70 0.02
کارآفرین 19 1 1395/10/28 1923 1,002,926 16,044,745M 100.36 1.77 5.32 10.56 22.22 119.13 46.60 0.00
کيان (ETF) 1395/10/29 33 10,329 365,690M 99.90 1.63 1.62 75.00 0.01
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1395/10/29 2137 1,014,644 125,749,761M 98.90 1.48 4.39 8.93 19.18 118.21 41.90 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.