::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/24 2.60 1.70 5.30 5.00
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/05/24 527 1,014,082 317,489M 47.12 1.79 5.28 10.56 21.68 30.45 82.70 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 19 0 1396/05/24 2710 1,004,929 93,577,566M 95.04 1.60 4.93 9.90 20.33 156.80 47.40 0.02
آتیه ملت 0 0 2 1396/05/24 2195 997,396 356,671M 27.95 -0.24 2.99 7.46 12.96 106.80 62.20 0.15
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/05/24 2327 1,014,159 13,737,789M 99.90 1.74 5.20 10.49 21.45 138.73 50.10 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/05/24 487 1,052,705 208,197M 90.73 2.68 7.53 12.29 23.32 31.27 92.20 0.08
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/05/24 2153 1,004,937 58,361,723M 99.82 1.64 4.91 9.84 19.97 124.75 54.40 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/05/23 2136 1,040,227 122,515M 89.39 1.88 4.80 9.81 18.66 123.81 52.30 0.10
اعتماد ملل 0 19 0 1396/05/24 327 1,013,096 1,555,062M 94.01 1.77 5.39 10.88 21.89 93.60 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/05/24 26 1,013,545 237,614M 99.86 1.35 1.35 40.00 0.04
امین آشنای ایرانیان 0 20 0 1396/05/24 1951 1,018,823 2,654,454M 94.53 1.88 5.66 11.35 23.65 115.27 51.40 0.03
امین انصار 0 30 1 1396/05/24 1500 1,011,764 3,700,721M 54.58 1.49 4.45 8.83 18.59 91.18 75.50 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/05/24 2122 1,012,287 903,167M 100.00 1.54 4.64 9.20 18.63 116.54 50.80 0.01
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/05/24 236 10,136 1,424,144M 29.95 1.75 5.41 10.67 0.00 14.02 96.60 0.09
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/05/24 1572 1,013,151 17,709,280M 100.00 1.62 4.86 9.71 19.21 95.10 58.90 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/05/24 547 1,005,682 2,432,921M 99.99 1.84 5.31 9.97 20.08 30.07 90.80 0.04
اندوخته ملت 0 18 1 1396/05/24 2004 1,011,836 6,601,512M 23.80 1.55 4.49 8.99 18.22 107.85 69.20 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/05/24 502 1,012,763 934,013M 99.39 1.55 4.47 9.01 19.00 26.33 92.60 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/05/24 975 1,842,775 931,121M 99.36 1.88 5.57 11.74 24.08 81.91 75.70 0.00
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/05/24 670 1,015,253 41,645,579M 78.76 2.04 5.43 10.38 20.35 38.78 88.90 0.07
بانک ایران زمین 0 18 0 1396/05/24 2029 1,013,048 8,928,128M 93.36 1.58 4.81 9.75 19.86 61.11 40.40 0.03
بانک گردشگری 0 20 0 1396/05/24 2222 1,014,977 17,715,445M 95.58 1.86 5.60 11.21 22.01 173.55 52.00 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/05/24 618 1,014,569 555,534M 99.85 1.77 5.20 10.40 17.83 39.19 78.30 0.32
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/05/24 381 10,054 1,109,753M 99.96 -0.06 -0.15 -11.23 -1.42 -0.79 90.80 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/05/24 36 10,374 172,193M 78.69 1.45 1.62 45.70 0.22
پیروزان 0 19 0 1396/05/24 1514 1,041,449 3,307,369M 90.47 1.73 5.08 10.17 20.43 82.44 58.80 0.08
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/05/24 642 1,013,891 19,724,172M 94.48 1.60 4.81 9.71 19.19 35.04 84.90 0.12
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/05/24 499 1,430,471 173,031M 98.44 1.91 5.82 12.02 25.89 37.97 93.20 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/05/24 2594 1,003,880 107,099M 91.27 1.80 5.41 10.14 6.86 274.08 40.10 1.89
درآمد ثابت سرآمد 0 20 0 1396/05/24 107 1,015,897 424,110M 87.34 2.11 5.91 6.93 94.30 0.18
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/05/24 1587 1,004,881 149,082,619M 98.37 1.63 4.89 9.81 20.21 70.82 54.50 0.03
سرمایه گذاری اوج ملت 0 0 1 1396/05/24 1873 1,013,151 18,313,833M 52.00 1.62 4.89 9.74 19.80 100.99 71.10 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/05/24 625 1,012,883 15,726,959M 68.48 1.58 4.68 9.45 18.98 33.22 95.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 0 1 1396/05/24 2657 1,013,046 2,967,947M 34.66 1.80 5.39 10.73 21.87 118.71 59.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 0 1 1396/05/24 864 1,004,249 35,265,881M 60.89 1.50 4.72 9.54 19.65 51.04 99.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/05/24 1079 1,885,425 1,506,690M 0.00 1.85 5.36 10.86 22.94 87.15 88.60 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 15 4 1396/05/24 746 1,069,294 21,040M 92.09 1.32 4.38 8.21 14.11 37.22 100.80 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/05/24 527 13,556 577,253M 99.91 1.73 5.13 10.49 21.81 33.41 91.40 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/05/24 845 17,088 5,454,732M 99.82 1.79 5.42 11.26 23.66 66.55 84.00 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/05/24 242 11,680 1,114,324M 98.82 1.77 5.37 11.23 14.88 95.40 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/05/24 740 13,201 66,065M 67.44 5.35 3.14 8.01 4.84 30.07 64.70 0.69
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/05/24 779 10,066 54,995M 88.01 -0.30 -0.24 -30.14 -22.66 -0.34 83.70 0.08
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/05/24 2137 1,004,020 38,444,148M 99.97 1.44 4.51 9.33 20.01 119.81 53.20 0.15
گنجینه امید ایرانیان 0 0 1 1396/05/24 789 1,004,760 29,104,694M 49.76 1.62 4.86 9.79 19.70 45.22 95.30 0.00
گنجینه زرین شهر 0 20 0 1396/05/24 2138 1,011,925 290,770,372M 93.91 1.60 4.73 9.63 19.46 125.65 52.60 0.03
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/05/24 1773 1,016,662 122,654,568M 99.99 1.67 4.96 9.87 19.94 105.62 58.00 1.30
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 17 0 1396/05/24 808 1,017,283 6,044,423M 100.77 1.73 5.18 10.36 20.71 48.36 82.50 0.03
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/05/24 1464 1,011,857 15,806,313M 99.95 1.46 4.38 8.76 17.75 77.78 59.10 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 20 0 0 1396/05/24 1297 1,005,113 1,879,682M 99.74 1.72 5.14 10.41 21.85 81.83 64.60 0.03
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/05/22 1230 1,035,702 5,127M 95.01 0.83 1.56 4.71 5.90 54.93 42.20 0.08
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/05/24 2132 1,000,599 13,537,218M 100.34 1.75 5.22 10.50 21.46 131.44 51.90 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 19 0 1396/05/24 3118 1,004,857 22,725,466M 99.98 1.64 4.95 10.05 20.63 257.82 45.70 0.01
نگین رفاه 0 18 1 1396/05/24 1802 1,012,816 44,197,843M 64.96 1.60 4.86 9.82 19.67 98.94 71.40 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/02/17 116 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 13.00 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/05/24 116 1,010,457 1,115,598M 95.01 1.34 4.32 5.49 88.70 0.32
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/05/24 2137 1,005,092 306,726M 99.82 1.82 5.21 10.35 21.31 118.88 52.50 0.02
نوين سامان 0 19 0 1396/05/24 2775 1,005,055 239,967M 93.80 1.82 5.24 10.61 21.16 156.11 46.30 0.02
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/05/24 257 1,043,319 84,250M 94.19 1.56 4.53 8.61 18.86 12.19 85.60 0.46
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1300 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 42.00 0.16
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/05/24 620 1,039,458 61,099M 94.66 1.50 4.28 9.27 16.79 32.88 80.10 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/05/24 1059 1,000,000 5,006M 82.82 -1.11 1.68 5.32 13.48 55.32 65.90 0.05
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/05/24 164 1,066,066 47,981M 94.63 1.19 4.53 12.47 8.65 92.00 0.19
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 18 0 1396/05/24 2346 1,011,199 149,949,984M 94.62 1.44 4.40 9.05 17.95 128.76 47.00 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.