::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/06/27 3.00 7.00 8.90 10.80
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/06/27 561 1,015,737 398,790M 92.76 1.78 5.28 10.71 21.55 32.45 83.60 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 19 0 1396/06/27 2744 1,006,225 96,534,978M 93.93 1.58 4.83 9.77 20.31 158.60 47.90 0.01
آتیه ملت 0 0 2 1396/06/27 2229 998,268 356,983M 70.95 -0.10 3.02 4.28 13.40 106.88 62.50 0.14
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/06/27 2361 1,015,961 11,135,949M 98.33 1.74 5.21 10.57 21.35 140.71 50.70 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/06/27 521 1,003,036 212,131M 87.14 1.67 7.07 12.78 22.37 33.30 92.10 0.10
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/06/27 2187 1,006,781 36,977,420M 99.69 1.69 4.97 9.90 19.96 126.64 55.00 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/06/27 2170 1,006,441 118,436M 89.17 1.46 5.05 10.06 19.29 125.55 52.70 0.09
اعتماد ملل 0 19 0 1396/06/27 361 1,015,434 2,500,448M 88.34 1.84 5.44 11.00 24.00 24.00 93.10 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/06/27 60 1,019,316 996,739M 96.72 2.13 3.83 3.83 66.10 0.26
امین آشنای ایرانیان 0 20 0 1396/06/27 1985 1,001,179 2,813,576M 95.91 1.89 5.69 11.37 23.37 117.41 52.00 0.05
امین انصار 0 30 1 1396/06/27 1534 1,013,259 3,789,306M 98.28 1.49 4.44 8.97 18.37 92.84 75.90 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/06/27 2156 1,014,124 1,149,877M 99.99 1.58 4.66 9.36 18.57 118.33 51.40 0.01
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/06/27 270 10,157 2,000,978M 82.40 1.79 5.33 10.82 0.00 16.08 96.70 0.09
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/06/27 1606 1,014,795 25,459,151M 99.83 1.62 4.85 9.86 19.27 96.91 59.60 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/06/27 581 1,006,264 3,193,707M 99.99 1.70 5.33 10.19 20.15 32.03 90.70 0.03
اندوخته ملت 0 18 1 1396/06/27 2038 1,013,316 5,946,761M 90.90 1.56 4.59 9.14 18.19 109.61 69.60 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/06/27 536 1,013,431 828,169M 99.99 1.47 4.48 8.98 18.82 28.01 92.50 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/06/27 1009 1,879,640 875,439M 99.95 1.70 5.47 11.68 24.10 85.54 76.10 0.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/06/27 30 10,072 502,729M 99.79 0.72 -0.43 0.00 0.00
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/06/27 704 1,015,012 61,904,006M 92.23 1.56 5.19 10.36 20.48 40.62 89.20 0.06
بانک ایران زمین 0 18 0 1396/06/27 2063 1,014,836 11,543,309M 93.46 1.60 4.89 9.80 19.72 62.93 41.20 0.03
بانک گردشگری 0 20 0 1396/06/27 2256 1,016,789 14,940,498M 93.85 1.85 5.55 11.22 22.01 175.67 52.50 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/06/27 652 1,016,512 552,510M 100.62 1.76 5.23 10.53 17.63 41.22 78.30 0.32
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/06/27 415 10,140 1,662,724M 99.98 0.62 0.50 -12.05 -2.51 0.00 90.30 0.00
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/06/27 70 10,532 185,354M 65.33 1.36 5.32 2.77 65.20 0.20
پیروزان 0 19 0 1396/06/27 1548 1,007,082 4,967,298M 93.56 1.67 5.30 10.41 20.24 84.44 59.30 0.09
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/06/27 676 1,014,305 22,770,748M 89.38 1.46 4.73 9.64 19.54 36.69 84.90 0.12
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/06/27 533 1,462,432 165,957M 98.24 1.98 5.90 12.09 25.27 41.06 92.90 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/06/27 2628 1,005,918 116,974M 95.80 1.58 5.36 10.92 10.61 276.07 40.70 1.78
درآمد ثابت سرآمد 0 20 0 1396/06/27 141 1,001,234 854,542M 93.67 2.10 5.91 9.30 9.30 92.90 0.13
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/06/27 1621 1,006,416 150,114,000M 98.39 1.61 4.87 9.77 20.10 72.62 55.30 0.02
سرمایه گذاری اوج ملت 0 0 1 1396/06/27 1907 1,014,203 16,410,665M 92.01 1.56 4.82 9.82 19.87 102.76 71.60 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/06/27 659 1,014,897 16,942,275M 99.45 1.62 4.74 9.51 19.00 35.07 95.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 0 1 1396/06/27 2691 1,015,160 3,484,196M 80.48 1.78 5.30 10.76 21.73 120.78 59.90 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 0 1 1396/06/27 898 1,006,218 38,060,327M 95.52 1.62 4.79 9.51 19.59 52.82 99.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/06/27 1113 1,920,886 1,995,942M 97.47 1.65 5.34 10.79 22.89 90.67 88.80 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 15 4 1396/06/27 780 1,090,161 21,451M 91.96 1.69 4.69 8.90 14.48 39.28 100.60 0.08
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/06/27 561 13,862 584,731M 99.94 2.08 5.47 10.81 22.33 36.40 91.30 0.05
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/06/27 879 17,499 8,747,847M 100.00 2.16 5.80 11.66 24.20 70.55 84.30 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/06/27 276 11,895 1,188,381M 94.79 1.60 5.16 10.91 17.11 94.60 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/06/27 774 13,712 68,622M 80.08 2.70 12.18 11.55 12.22 35.47 65.30 0.64
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/06/27 813 10,061 54,968M 88.19 -0.05 -0.23 -0.78 -23.72 -0.37 83.70 0.12
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/06/27 2171 1,007,993 47,039,032M 99.97 1.80 4.86 9.52 20.26 121.85 53.80 0.13
گنجینه امید ایرانیان 0 0 1 1396/06/27 823 1,006,213 35,478,603M 99.20 1.56 4.81 9.73 19.60 47.00 95.40 0.00
گنجینه زرین شهر 0 20 0 1396/06/27 2172 1,013,684 262,960,941M 92.91 1.60 4.90 9.65 19.46 127.48 53.10 0.03
گنجینه یکم آوید 0 0 1 1396/06/27 149 1,004,725 152,424M 36.76 1.58 5.35 0.00 0.00 8.81 101.40 0.37
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/06/27 1807 1,001,169 132,925,409M 99.99 1.64 4.97 9.87 19.96 107.47 58.60 1.29
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 17 0 1396/06/27 842 1,001,129 6,954,357M 100.65 1.72 5.16 10.33 20.67 50.28 82.80 0.04
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/06/27 1498 1,013,315 14,612,247M 99.85 1.46 4.37 8.87 17.76 79.45 59.80 0.01
مشترک سپهر تدبیرگران 20 0 0 1396/06/27 1331 1,006,829 1,943,658M 99.82 1.71 5.13 10.29 21.58 83.76 65.20 0.03
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/27 1264 1,066,939 5,281M 97.10 3.16 4.57 6.72 8.60 58.05 42.40 0.07
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/06/27 2166 1,002,341 10,562,001M 100.32 1.74 5.23 10.38 21.44 133.42 52.40 0.03
مشترک یکم ایرانیان 0 19 0 1396/06/27 3152 1,005,609 25,149,279M 96.01 1.50 4.75 9.73 20.34 259.51 46.10 0.01
نگین رفاه 0 18 1 1396/06/27 1836 1,013,593 50,106,017M 95.03 1.53 4.74 9.80 19.66 100.70 71.80 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/02/17 150 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 10.10 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/06/27 150 1,013,678 1,760,432M 95.14 1.70 4.59 8.71 7.45 89.30 0.30
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/06/27 2171 1,006,460 297,325M 99.77 1.61 5.13 10.21 20.98 120.68 53.00 0.02
نوين سامان 0 19 0 1396/06/27 2809 1,007,448 251,841M 94.60 1.83 5.32 10.59 21.11 158.18 46.50 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/06/27 291 1,020,479 82,406M 94.57 2.15 5.38 9.77 21.43 14.62 85.90 0.47
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1334 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 41.00 0.18
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/06/27 654 1,066,127 62,667M 95.17 2.36 5.31 10.17 16.88 35.47 80.60 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/06/27 1093 1,038,404 5,198M 86.87 2.97 3.89 7.32 15.84 59.16 66.40 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/06/27 198 1,088,501 49,047M 90.63 1.89 4.77 9.86 10.81 90.90 0.19
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 18 0 1396/06/27 2380 1,011,824 188,002,165M 94.79 1.36 4.47 8.91 17.92 130.36 47.70 0.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.