::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/12/28 -2.20 0.70 12.20 24.30
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/12/26 2927 1,005,517 81,007,790M 92.33 1.67 4.66 9.42 19.49 168.07 51.10 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1396/12/26 2544 1,014,251 9,184,704M 92.03 1.63 4.83 9.68 20.41 150.41 54.20 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/12/26 704 1,000,741 325,358M 91.21 1.94 5.29 10.80 22.82 43.80 93.90 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1396/12/21 2370 1,003,345 53,034,066M 99.41 1.56 4.50 9.32 19.48 135.52 58.20 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1396/12/27 2353 1,006,199 130,237M 92.84 1.68 5.06 10.77 21.26 136.40 56.30 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1396/12/26 544 995,158 2,185,426M 84.24 0.32 2.80 8.06 19.21 32.19 93.20 0.14
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/12/29 243 1,015,897 2,721,955M 81.35 1.91 4.88 10.55 14.27 89.30 0.05
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/12/26 2168 1,000,574 6,487,436M 92.26 1.82 5.64 11.24 22.90 128.54 56.00 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/12/26 2339 1,012,895 1,669,447M 98.32 1.51 4.43 8.86 18.44 127.26 55.10 0.03
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1396/12/29 1789 1,012,713 20,464,526M 100.00 1.30 3.90 7.77 18.04 104.75 63.50 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1396/12/26 764 1,004,951 7,563,447M 87.49 1.70 4.98 10.01 20.48 42.04 92.70 0.02
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1396/12/29 719 1,000,000 6,358,646M 89.82 1.03 3.84 10.50 19.90 37.65 93.70 0.04
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1396/12/28 82 10,343 375,100M 82.84 1.25 2.70 91.40 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/12/27 1192 2,044,433 820,016M 91.00 0.83 3.07 8.70 22.05 101.81 79.60 0.03
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/12/28 213 10,075 625,795M 95.72 1.64 2.29 6.94 8.90 83.00 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1396/12/26 2246 1,000,575 26,755,184M 92.98 1.65 4.73 9.43 19.69 72.18 45.90 0.03
بانک گردشگری 0 0 0 1396/12/26 2439 1,000,536 18,105,447M 84.83 1.64 4.84 9.69 21.51 185.45 55.90 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/12/26 835 1,000,000 1,931,201M 98.24 1.78 4.70 9.88 20.66 49.84 82.70 0.06
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/12/28 598 10,006 4,747,459M 100.00 1.50 4.54 8.85 18.23 34.27 90.80 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/12/27 253 13,200 267,954M 11.78 2.10 13.61 25.27 27.83 74.60 0.53
پیروزان 0 17 0 1396/12/26 1731 1,005,783 5,737,833M 90.57 1.45 4.59 9.74 20.46 94.25 63.40 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/12/26 859 1,000,000 24,434,433M 88.88 1.42 4.20 8.47 18.52 43.75 87.90 0.02
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/12/26 716 1,650,180 448,230M 99.99 2.76 6.62 12.84 26.87 59.16 93.90 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/12/27 184 1,006,504 2,781,306M 95.46 1.61 4.68 10.11 10.11 95.10 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/12/26 2811 1,005,273 961,613M 88.71 1.47 4.42 8.83 20.04 284.94 44.50 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1396/12/27 49 10,285 178,319M 53.60 1.08 2.85 0.95 79.20 0.17
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1396/12/26 324 997,947 3,327,413M 91.16 1.49 4.81 9.96 19.27 19.27 95.40 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1396/12/26 40 998,184 158,984M 99.95 0.62 0.76 84.60 0.05
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1396/12/26 1804 1,005,786 145,461,341M 96.62 1.54 4.50 9.34 19.39 81.78 59.60 0.02
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1396/12/27 134 10,600 131,172M 39.29 0.35 5.87 5.25 53.40 0.07
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1396/12/27 33 10,151 193,784M 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 90.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 2 1396/12/27 2412 998,086 356,417M 88.18 -1.29 -0.01 4.39 10.05 111.60 64.70 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1396/12/27 1717 1,003,193 7,249,782M 98.26 1.43 4.11 8.19 17.50 100.99 78.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1396/12/27 2874 1,001,090 3,551,467M 76.33 1.72 4.96 10.09 21.07 131.08 62.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/12/27 453 10,010 3,504,406M 84.83 1.78 5.02 10.14 21.17 26.32 99.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1396/12/27 2221 1,012,576 8,418,831M 94.26 1.46 4.27 8.48 17.77 118.18 72.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/12/27 2090 1,013,315 12,273,042M 82.95 1.54 4.52 8.97 18.91 111.73 74.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/12/27 842 1,005,050 25,303,775M 92.90 1.47 4.16 8.78 18.66 44.02 96.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1396/12/27 1006 1,005,526 24,637,360M 96.42 1.48 4.45 8.96 18.96 56.03 96.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/12/27 1081 1,012,297 38,820,471M 94.05 1.35 4.40 9.31 19.13 62.03 99.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1396/12/27 887 1,014,569 90,176,091M 92.53 1.82 4.71 10.15 20.53 51.03 92.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/12/27 1115 10,022 1,013,199M 97.13 1.09 4.03 9.18 13.63 36.02 70.50 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/12/27 1296 2,102,947 2,975,266M 92.18 1.36 4.38 9.43 21.49 108.74 90.80 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1396/12/27 3187 968,912 20,459M 88.49 -3.09 3.34 11.31 31.13 276.63 49.40 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1396/12/27 744 1,015,542 587,713M 90.02 1.72 5.24 10.43 21.27 42.90 88.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1396/12/27 2019 1,013,148 38,119,015M 90.21 1.47 4.49 8.90 18.80 109.70 74.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1396/12/27 963 1,077,146 21,195M 90.94 2.16 4.17 7.74 16.47 47.64 101.10 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/12/28 744 15,254 1,984,259M 99.00 1.79 4.83 9.87 22.08 50.09 93.10 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/12/28 1062 19,503 8,329,945M 99.96 2.24 5.65 11.44 24.67 89.81 86.70 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/12/28 459 13,142 1,274,793M 88.16 0.73 4.46 10.26 22.73 29.19 93.70 0.06
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/12/28 957 10,132 492,431M 92.77 1.09 2.52 5.07 18.78 44.44 69.30 0.26
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/12/28 996 10,137 51,330M 90.08 2.50 4.96 9.82 20.98 66.31 85.90 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/12/27 2354 1,007,426 53,592,090M 99.97 1.86 5.26 10.68 20.43 132.27 57.30 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/12/29 2355 1,015,896 292,663,651M 93.73 1.68 4.79 9.36 19.53 137.14 56.60 0.04
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/12/27 332 1,005,769 262,301M 87.03 1.41 6.02 11.65 0.00 20.77 109.70 0.10
لوتوس پارسیان 0 17 0 1396/12/26 1990 1,000,439 151,444,764M 99.99 1.63 4.92 9.84 20.00 117.21 62.30 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/12/26 1025 1,000,577 6,823,113M 88.21 1.58 4.74 9.56 20.22 59.68 85.60 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/12/29 1681 1,011,901 15,837,264M 89.69 1.18 4.34 8.71 17.97 88.43 64.00 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/12/26 1514 1,006,260 3,430,290M 100.00 1.72 5.15 10.29 20.90 93.99 69.30 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/12/27 2992 1,004,688 244,977M 94.32 1.76 4.19 9.77 20.78 168.19 49.70 0.03
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1447 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 37.50 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1396/12/26 2349 1,001,843 8,898,024M 94.03 1.68 4.94 9.74 20.45 143.17 56.10 0.02
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1396/12/26 3335 1,005,540 20,059,490M 92.43 1.65 4.71 9.32 19.36 268.81 49.00 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1396/12/27 333 1,013,315 3,289,856M 89.25 1.47 4.51 8.92 17.89 16.53 94.30 0.09
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/12/26 2354 1,006,157 285,558M 100.00 1.71 5.11 10.22 20.74 130.68 56.60 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/12/26 474 1,006,925 81,818M 88.55 0.25 3.09 8.52 18.71 22.82 88.80 0.08
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1517 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 36.00 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/12/26 837 1,064,018 228,784M 94.59 1.31 4.17 8.57 19.51 44.34 84.50 0.03
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/12/26 1276 1,030,311 50,205M 98.11 0.86 3.23 8.10 15.26 67.58 69.70 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/12/27 1403 998,125 7,489M 93.14 -1.19 0.75 3.75 13.82 46.31 59.20 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1396/12/27 381 1,043,587 419,292M 93.09 1.27 4.37 10.69 21.32 22.09 92.60 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/12/26 2563 1,009,150 175,998,259M 92.95 1.08 3.88 8.42 17.66 138.87 51.30 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.