::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/04/04 -2.80 1.50 -1.40 6.80
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/04/03 477 1,001,750 303,537M 99.62 1.77 5.33 10.73 21.84 27.41 81.10 0.00
 مشترک آتیه نوین 19 1 1396/04/03 2660 1,010,688 96,716,275M 99.24 1.66 4.93 9.91 20.55 153.96 46.40 0.03
آتیه ملت 18 3 1396/04/03 2145 1,000,699 358,040M 67.91 2.91 4.38 8.99 17.07 107.12 61.70 0.16
آرمان کارآفرین 19 1 1396/04/03 2277 1,001,775 14,858,321M 99.79 1.74 5.26 10.68 21.55 135.70 48.90 0.00
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/04/03 2544 1,010,160 107,194M 91.65 1.75 5.52 -0.06 9.75 270.87 38.90 1.77
ارزش آفرین گلرنگ 1396/04/03 437 1,001,555 204,021M 84.48 2.13 5.32 10.87 22.26 26.31 91.70 0.05
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/04/03 2103 1,010,398 61,177,975M 99.86 1.63 4.89 9.74 19.93 121.95 53.40 0.04
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/04/03 2086 1,009,405 119,174M 88.42 1.34 4.92 8.82 19.33 120.78 51.10 0.08
اعتماد ملل 1396/04/03 277 1,002,382 1,681,804M 96.04 2.05 5.70 11.37 18.95 92.00 0.05
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/04/03 1901 1,005,425 1,853,152M 94.84 1.88 5.64 11.33 23.64 112.00 50.10 0.04
امین انصار 16 3 1396/04/03 1450 1,001,462 4,099,619M 98.68 1.51 4.49 9.10 19.02 88.66 74.70 0.00
امین سامان 18 1 1396/04/03 2072 1,001,540 1,004,016M 99.99 1.57 4.67 9.23 19.01 113.87 49.50 0.01
امین یکم فردا (ETF) 1396/04/03 186 10,019 1,327,511M 83.14 1.82 5.46 10.87 0.00 11.01 95.70 0.08
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/04/03 1522 1,001,644 14,133,513M 100.00 1.64 4.92 9.67 19.34 92.33 57.60 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/04/03 497 1,011,003 1,574,646M 99.99 1.71 4.88 9.83 19.71 26.91 89.30 0.07
اندوخته ملت 18 3 1396/04/05 1954 1,002,466 9,908,502M 78.49 1.50 4.50 9.02 18.53 105.32 68.50 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 18 0 1396/04/03 452 1,001,480 1,115,658M 99.99 1.48 4.43 9.31 19.40 23.71 92.20 0.00
با درآمد ثابت کاریزما 1396/04/03 925 1,786,363 735,660M 99.91 1.85 5.83 11.58 24.28 76.34 74.10 0.01
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/04/03 620 1,000,670 47,104,355M 85.04 1.72 5.02 10.04 19.85 35.45 88.20 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/04/03 1979 1,001,670 10,237,563M 94.02 1.65 4.89 9.86 19.97 58.36 38.80 0.02
بانک گردشگری 20 1 1396/04/03 2172 1,001,688 17,989,911M 97.23 1.89 5.56 10.96 22.07 170.29 50.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 18 12 1396/03/30 568 1,017,789 564,713M 99.98 1.78 5.21 10.04 19.24 35.90 75.70 0.31
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/04/05 331 10,127 1,117,773M 99.53 0.00 -12.45 -8.07 0.08 90.60 0.00
پیروزان 19 3 1396/04/03 1464 1,010,246 3,819,142M 92.11 1.57 5.20 10.36 20.96 79.32 57.20 0.07
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/04/03 592 1,002,621 19,872,304M 99.49 1.63 4.90 9.88 19.23 32.31 83.40 0.11
توسعه سرمایه نیکی 1396/04/03 449 1,384,075 151,953M 98.53 1.92 5.81 11.90 26.52 33.50 91.70 0.01
درآمد ثابت سرآمد 1396/04/03 57 1,001,306 261,666M 80.17 1.95 3.44 3.44 83.90 0.09
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/04/03 1537 1,010,366 147,900,189M 98.38 1.62 4.88 9.74 20.17 68.04 53.00 0.07
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/04/03 1823 1,001,644 28,660,543M 99.13 1.67 4.94 9.84 19.89 98.20 70.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1 1396/04/03 575 1,001,542 15,177,478M 99.43 1.58 4.71 9.52 19.23 30.47 95.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/04/03 2607 1,001,620 3,084,579M 97.68 1.82 5.46 11.07 22.17 115.70 58.60 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/04/03 814 1,009,692 31,623,306M 97.07 1.54 4.72 9.56 19.84 48.34 99.80 0.00
صندوق سرمایه گذری ثابت حامی 1396/04/03 1029 1,827,541 1,424,969M 100.00 1.69 5.15 10.54 22.71 81.40 88.00 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/04/03 696 1,043,620 20,535M 98.73 1.58 4.27 7.24 15.33 34.69 100.90 0.06
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/04/05 477 13,188 711,916M 99.94 1.73 5.07 10.24 21.43 29.87 91.40 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/04/05 795 16,591 5,490,107M 99.96 1.76 5.43 11.17 23.67 61.80 83.30 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/04/05 192 11,350 920,538M 99.66 1.78 5.45 11.14 11.75 95.80 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/04/05 729 10,098 57,189M 89.38 -0.68 -1.38 -27.97 -21.21 0.07 83.40 0.08
گسترش فردای ایرانیان 20 1 1396/04/03 2087 1,012,689 39,796,960M 99.97 1.63 4.62 9.98 20.42 117.28 52.20 0.13
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/04/03 739 1,010,046 30,895,272M 99.77 1.60 4.92 9.78 19.64 42.37 94.90 0.00
گنجینه زرین شهر 18 1 1396/04/03 2088 1,001,246 291,113,291M 94.09 1.63 4.88 9.83 19.78 122.94 51.50 0.02
لوتوس پارسیان 19 1 1396/04/03 1723 1,004,754 136,380,933M 99.98 1.64 4.91 9.78 19.74 102.76 56.90 1.15
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/04/03 758 1,005,210 5,329,455M 99.91 1.72 5.17 10.49 21.11 45.42 81.00 0.02
مشترک اندیشه فردا 18 1 1396/04/03 1414 1,001,479 15,077,598M 99.97 1.48 4.43 8.85 18.51 75.21 57.80 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/04/03 1247 1,010,856 1,931,151M 99.77 1.71 5.14 10.49 22.16 78.87 62.90 0.06
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 1 1396/04/03 2082 1,006,338 15,380,413M 99.64 1.72 5.15 10.50 21.05 128.40 50.60 0.03
مشترک یکم ایرانیان 19 1 1396/04/03 3068 1,010,152 15,009,261M 99.97 1.66 4.94 10.07 20.78 254.96 44.70 0.02
نگین رفاه 18 1 1396/04/03 1752 1,001,616 35,009,551M 99.87 1.65 4.96 10.01 20.07 96.14 70.60 0.00
نگین سامان 1396/02/17 66 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 23.10 0.00
نگین سامان 1396/04/03 66 1,001,526 1,066,271M 100.00 1.52 4.25 3.05 81.50 0.19
نهال سرمایه ایرانیان 1396/04/03 2087 1,010,272 358,696M 99.84 1.64 5.04 10.21 21.30 115.83 51.30 0.04
نوين سامان 19 1 1396/04/03 2725 1,011,058 272,588M 99.35 1.73 5.26 10.45 21.21 153.05 45.30 0.04
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/15 1180 1,009,148 4,995M 93.00 1.61 1.27 1.91 14.34 52.27 43.20 0.07
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/04/03 207 1,016,322 82,070M 97.59 1.42 4.41 8.54 9.64 84.50 0.51
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1250 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 43.70 0.01
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/04/03 570 1,014,607 59,372M 94.26 1.50 4.84 9.33 17.88 30.47 77.90 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 14 3 1396/04/03 1009 1,000,617 5,009M 91.56 1.72 3.45 7.62 17.84 55.38 65.60 0.02
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/04/03 114 1,041,147 46,860M 94.54 1.78 5.03 6.24 87.60 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/04/03 2296 1,001,533 147,957,267M 96.26 1.58 4.58 9.23 18.49 126.27 45.90 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.