::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/28 -0.50 -4.30 1.30 -4.90
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1395/12/27 382 1,016,289 303,425M 99.76 1.78 5.34 10.70 20.58 21.63 76.90 0.02
آتیه ملت 18 3 1395/12/27 2050 1,027,188 367,520M 70.02 1.54 2.19 7.51 14.50 100.80 60.90 0.14
آتیه نوین 19 1 1395/12/27 2565 1,006,649 94,746,934M 99.99 1.68 5.00 10.23 20.95 148.47 44.60 0.05
آرمان کارآفرین 19 1 1395/12/27 2182 1,016,365 15,137,998M 99.84 1.79 5.33 10.63 21.97 129.94 47.00 0.02
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1395/12/27 2449 1,007,531 94,662M 99.68 0.84 -2.67 7.28 0.34 264.75 36.70 1.82
ارزش آفرین گلرنگ 1395/12/27 342 1,052,217 194,031M 89.56 1.66 5.17 9.94 24.29 20.52 90.90 0.21
ارزش آفرینان دی 20 1 1395/12/27 2008 1,006,792 64,200,579M 99.92 1.67 4.89 9.85 20.53 116.65 51.40 0.05
ارمغان ایرانیان 18 3 1395/12/27 1991 1,006,247 119,450M 90.43 1.33 3.82 8.85 19.19 115.21 49.10 0.04
اعتماد ملل 1395/12/27 182 1,017,056 1,717,835M 99.80 1.86 5.58 12.65 12.65 90.10 0.09
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1395/12/27 663 1,001,070 5,503,858M 99.96 1.83 5.21 10.17 21.63 39.80 79.30 0.02
امین آشنای ایرانیان 20 1 1395/12/27 1806 1,001,248 1,642,330M 99.89 1.91 5.77 11.71 25.14 105.85 47.70 0.05
امین انصار 16 3 1395/12/27 1355 1,001,000 4,283,821M 98.25 1.47 4.59 9.29 19.48 83.84 73.30 0.00
امین سامان 18 1 1395/12/27 1977 1,013,235 1,189,458M 100.00 1.45 4.42 9.00 19.12 108.68 47.50 0.02
امین یکم فردا (ETF) 1395/12/27 91 10,158 924,382M 99.73 1.76 0.00 0.00 0.00 5.01 95.60 0.05
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1395/12/30 1427 1,016,394 15,482,267M 99.99 1.64 4.75 9.43 19.37 87.22 55.00 0.02
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1395/12/27 402 1,006,043 1,330,016M 99.99 1.52 4.93 9.70 19.85 21.56 88.50 0.10
اندوخته ملت 18 3 1395/12/27 1859 1,013,279 22,320,917M 87.89 1.51 4.48 8.91 18.73 100.28 67.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 1395/12/30 357 1,000,000 2,798,595M 100.00 1.64 4.93 9.85 20.44 17.40 91.30 0.03
اندیشه فردا 18 1 1395/12/30 1319 1,014,797 18,852,407M 99.92 1.48 4.44 8.89 19.60 70.48 55.00 0.02
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1395/12/27 525 1,014,694 57,301,252M 88.90 1.78 4.96 9.94 19.58 29.95 86.60 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1395/12/27 1884 1,001,299 11,045,943M 97.73 1.67 4.93 9.73 20.31 53.12 36.00 0.01
بانک گردشگری 20 1 1395/12/27 2077 1,001,235 14,524,792M 99.20 1.87 5.15 10.53 21.96 164.08 48.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 19 12 1395/12/27 473 1,015,379 514,474M 99.97 1.68 3.78 8.35 21.37 30.28 72.50 0.21
پارند پايدار سپهر (ETF) 1395/12/30 236 11,517 1,143,440M 99.98 1.58 5.03 10.56 13.82 88.50 0.00
پیروزان 19 3 1395/12/27 1369 1,007,235 4,315,445M 93.85 1.54 5.02 9.97 20.12 73.64 54.70 0.11
توس ایرانیان 20 3 1395/12/27 2057 1,008,649 58,408M 95.06 1.74 4.88 9.65 19.54 103.24 42.50 0.01
توسعه تعاون صبا 15 1 1395/12/27 497 1,000,000 16,260,147M 99.35 1.66 4.99 9.61 19.46 25.59 81.70 0.04
توسعه سرمایه نیکی 1395/12/27 354 1,300,666 131,859M 99.02 1.92 5.73 11.41 30.07 25.45 91.20 0.00
حـامی 1395/12/27 934 1,728,348 1,068,534M 99.54 1.65 5.14 10.57 23.44 71.56 87.30 0.29
درآمد ثابت کاریزما 1395/12/27 830 1,674,008 97,598M 99.74 1.57 5.09 10.52 23.56 65.25 71.90 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1395/12/27 1442 1,006,648 148,430,312M 99.28 1.65 4.89 10.05 20.84 62.75 50.20 0.08
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1395/12/27 1728 1,014,755 45,482,231M 97.53 1.62 4.85 9.91 19.89 92.86 69.00 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1395/12/27 480 1,000,981 14,359,572M 99.51 1.61 4.70 9.29 19.36 25.23 94.60 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1395/12/27 2512 1,016,000 3,143,791M 96.65 1.88 5.49 10.74 22.05 109.61 57.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1395/12/27 719 1,006,361 30,148,459M 99.46 1.61 4.87 9.79 20.91 43.22 100.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1395/12/27 601 1,062,093 20,899M 95.96 1.12 2.82 5.74 14.56 29.82 102.30 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1395/12/30 382 12,501 1,059,855M 99.99 1.78 4.92 10.13 22.28 23.10 89.80 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/01/03 700 15,678 5,062,562M 99.99 1.79 5.37 10.90 23.92 52.90 81.10 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/01/03 97 10,731 587,046M 99.79 1.86 5.37 5.65 92.70 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/01/03 634 10,143 55,416M 90.89 -29.90 -27.19 -23.26 -16.17 0.52 81.50 0.05
گسترش فردای ایرانیان 20 3 1395/12/27 1992 1,006,686 43,484,859M 99.98 1.86 5.49 10.32 20.59 112.17 50.10 0.10
گنجینه آرمان شهر 18 1 1395/12/30 1993 1,000,000 261,611,867M 93.78 1.61 4.86 9.79 19.89 116.26 49.40 0.00
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1395/12/27 644 1,006,330 28,180,204M 99.29 1.61 4.89 9.59 20.28 36.95 95.30 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1395/12/27 1628 1,001,078 151,044,693M 99.99 1.64 4.91 9.80 20.06 97.41 54.60 0.03
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1395/12/27 1152 1,007,154 2,084,497M 99.82 1.80 5.39 10.97 22.96 73.19 60.20 0.08
نگین رفاه 18 1 1395/12/27 1657 1,015,031 23,483,913M 99.00 1.65 4.96 9.67 20.92 90.67 69.10 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1395/12/27 1992 1,007,029 515,292M 99.90 1.73 5.23 10.47 21.97 110.37 49.10 0.05
نوين سامان 19 1 1395/12/27 2630 1,006,992 488,346M 99.64 1.83 5.23 10.21 21.78 147.22 43.40 0.05
نيکوکاري حافظ 20 3 1395/12/27 1085 1,002,241 4,961M 70.63 1.22 -0.03 2.33 14.70 51.58 45.70 0.06
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1395/12/27 112 1,015,443 81,999M 99.72 1.58 4.22 11.12 4.89 77.50 0.72
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1155 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 47.30 0.26
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1395/12/27 475 1,008,025 45,052M 99.70 1.68 4.28 6.41 19.73 25.25 75.50 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1395/12/27 914 1,041,396 5,213M 99.92 1.80 4.09 8.73 19.52 51.68 63.30 0.13
نیکوکاری لوتوس رویان 1395/12/27 19 1,041,234 108,824M 99.97 4.12 0.58 61.10 0.00
نیکوکاری ندای امید 15 12 1395/12/27 739 993,103 5,068M 6.06 -1.80 -12.19 -8.20 -17.16 8.48 68.30 1.39
يکم ايرانيان 19 1 1395/12/27 2973 1,006,642 5,821,425M 99.93 1.74 5.16 10.30 20.46 249.45 43.10 0.03
کارآفرین 19 1 1395/12/27 1987 1,002,507 15,693,991M 99.40 1.82 5.38 10.72 21.99 122.69 48.50 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1395/12/27 2201 1,014,167 139,059,142M 97.86 1.64 4.54 8.90 19.07 121.21 43.90 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.