::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/08/24 2.80 7.40 8.60 11.10
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/08/23 1542 15,353 99,530M 20.17 3.96 9.31 13.79 10.23 53.07 60.30 0.80
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/08/23 2295 1,158,952 67,111M 25.24 5.40 7.18 11.11 20.92 117.74 46.70 0.14
پارس 0 0 0 1396/08/23 2805 6,529,631 48,868M 42.13 3.01 6.64 9.58 6.88 552.97 52.80 1.07
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/08/23 2327 3,771,953 4,653,485M 75.25 2.11 6.27 10.72 21.82 263.73 49.40 0.15
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/08/23 1022 1,871,134 67,224M 51.64 2.11 5.96 -0.03 9.56 84.23 63.50 0.70
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/08/25 819 15,297 76,636M 57.16 2.65 6.76 10.22 13.24 47.19 68.20 0.54
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/08/23 1602 3,794,552 70,108M 56.53 2.75 7.61 11.86 20.91 279.49 70.00 0.51
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/08/23 1893 2,387,619 37,961M 42.97 4.10 5.73 10.63 8.04 138.76 61.60 0.73
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/08/25 1393 16,032 231,778M 51.16 2.50 3.81 2.60 5.18 58.69 59.80 0.83
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/08/23 1489 1,724,496 133,643M 46.24 0.43 3.31 10.51 9.09 72.45 71.60 1.10
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/08/23 1033 1,004,269 74,612M 67.26 2.11 6.59 12.53 20.28 58.65 71.10 0.15
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2141 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 38.30 0.34
نیکی گستران 0 0 0 1396/08/23 1274 1,185,968 19,299M 80.05 1.81 4.26 7.52 13.45 12.85 51.10 0.67
کوثر 0 0 4 1396/06/31 1735 1,264,632 85,363M 85.94 2.43 15.64 22.17 25.67 83.40 66.00 0.22
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/08/23 2198 1,724,749 16,871M 54.07 4.24 10.15 12.62 13.53 218.59 39.10 0.10

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.