::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/01 2.30 4.30 2.20 5.90
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/03/01 1364 13,601 122,176M 45.34 0.67 3.56 -0.74 4.13 35.60 57.40 0.59
پارس 1396/03/01 2627 5,988,263 45,900M 38.75 -1.02 6.66 -1.51 2.80 498.84 50.60 0.87
تجربه ايرانيان 1396/03/01 2149 3,410,974 7,293,196M 83.53 1.66 4.76 9.24 21.97 228.92 46.10 0.14
توس ایرانیان 1396/03/01 2117 1,049,024 60,746M 79.81 0.71 5.24 9.81 19.01 107.13 43.90 0.02
توسعه پست بانک 1396/03/01 844 1,896,452 70,292M 48.47 10.96 11.69 11.58 17.01 86.72 62.30 0.65
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/03/01 641 13,915 69,713M 56.05 0.89 3.67 2.73 11.39 33.70 64.50 0.37
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/03/01 1424 3,411,526 27,115M 44.57 2.14 7.64 8.75 24.78 241.18 67.90 0.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/03/01 1715 2,176,572 15,828M 47.16 1.46 4.78 -0.62 3.88 117.66 59.80 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/03/01 813 12,246 1,224,615M 90.81 1.93 1.75 -1.15 0.41 22.46 60.10 0.84
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/03/01 1215 15,668 234,346M 1.50 1.37 6.23 2.94 6.91 53.97 58.20 0.79
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/03/01 655 12,878 64,450M 40.70 0.99 4.92 0.97 6.18 27.15 63.50 0.58
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/03/01 855 1,008,862 50,098M 84.02 1.63 5.74 8.28 19.11 46.50 68.00 0.05
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1963 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 39.40 0.13
نیکی گستران 1396/03/01 1096 1,107,989 22,554M 49.13 4.48 7.65 6.13 8.51 5.43 46.50 0.93
کوثر 12 12 1396/02/26 1557 1,213,336 20,875M 54.86 0.82 6.15 4.18 9.44 63.72 66.10 0.16
یکم نیکوکاری آگاه 1396/02/31 2020 1,670,302 16,394M 53.26 2.00 5.88 3.25 7.01 199.66 39.30 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.