::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/02/31 0.00 -3.00 6.60 17.30
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/02/31 1727 16,824 93,919M 35.51 1.26 -0.97 6.58 23.86 67.74 61.50 0.77
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/02/30 2480 1,251,916 93,098M 1.00 0.53 -1.28 5.48 19.36 126.72 48.50 0.61
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/02/30 2512 4,287,474 6,034,580M 77.04 1.95 4.96 13.24 25.53 313.44 52.30 0.20
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/02/30 1207 1,862,120 107,005M 68.99 -0.12 -2.43 0.22 -1.88 83.34 64.60 0.41
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1004 16,544 82,882M 41.59 1.48 1.12 7.66 19.20 58.88 68.80 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش 0 0 0 1397/02/31 2078 2,570,168 5,850M 93.39 -0.26 -1.93 4.28 18.22 157.02 61.70 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/02/31 1787 4,229,093 119,979M 54.82 2.04 0.64 10.17 23.56 322.95 70.40 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1396/12/22 2990 6,987,158 135,781M 53.73 -1.36 1.06 13.92 26.32 598.73 52.60 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/02/31 1637 1,654,076 109,579M 38.69 2.52 1.40 5.68 8.74 62.56 63.80 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/02/31 1920 1,241,758 92,608M 52.47 0.49 -0.09 1.20 20.74 87.80 65.30 0.29
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/02/30 1578 17,632 254,911M 52.26 2.30 3.35 9.33 12.84 70.78 61.30 0.65
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/02/30 1674 1,846,823 148,542M 45.13 1.12 -0.42 5.63 18.17 84.68 71.30 0.92
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/02/30 1218 1,010,697 181,828M 74.51 1.88 1.87 7.27 20.09 66.47 70.80 0.28
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2326 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 35.30 0.19
نیکی گستران 0 0 0 1397/02/30 1459 1,274,168 102,758M 47.31 0.67 1.05 7.09 14.80 21.24 53.90 0.39
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2383 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 39.70 0.19

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.