::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/02/08 1340 13,546 121,682M 48.02 2.30 4.03 -3.83 1.76 35.06 56.70 0.60
پارس 1396/02/08 2603 6,013,514 46,094M 38.13 6.27 7.67 -2.69 1.82 501.36 50.40 0.87
تجربه ايرانيان 1396/02/08 2125 3,382,035 8,010,250M 88.69 2.08 5.28 9.68 20.83 226.13 45.50 0.16
توسعه پست بانک 1396/02/08 820 1,730,950 64,175M 53.34 5.26 2.29 -0.12 7.63 70.43 61.10 0.61
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/02/08 617 13,824 69,254M 55.70 1.30 3.69 1.91 9.78 33.01 63.80 0.40
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/02/08 1400 3,350,959 26,342M 47.03 1.47 5.92 7.22 24.84 235.13 67.60 0.47
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/02/08 1691 2,149,423 11,669M 56.13 0.81 2.88 -4.65 2.10 114.94 59.20 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/02/08 789 12,063 1,206,262M 87.72 0.56 -0.22 -3.81 -4.78 20.63 58.90 0.90
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/02/08 1191 15,651 234,092M 1.95 4.88 6.37 1.12 6.60 54.91 58.00 0.81
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/02/08 631 12,876 64,440M 40.55 4.48 3.55 -1.82 6.09 27.52 63.00 0.53
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/02/08 831 1,022,284 50,765M 87.98 1.92 5.51 6.04 17.91 45.22 67.20 0.04
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1939 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 39.80 0.16
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1996 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 37.90 0.22
نیکی گستران 1396/02/08 1072 1,085,816 22,117M 44.98 4.42 4.31 3.65 1.66 3.32 45.70 1.07
کوثر 12 12 1396/02/08 1533 1,220,066 20,991M 53.31 3.78 6.40 5.27 8.98 64.40 66.00 0.18

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.