::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/12/28 -0.50 -4.30 1.30 -4.90
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1395/12/27 1304 13,118 117,838M 42.58 0.29 -4.33 -3.26 -0.58 30.79 55.80 0.64
پارس 1395/12/27 2567 5,555,478 42,583M 39.72 -0.78 -7.98 -6.19 -11.15 455.56 49.80 0.89
تجربه ايرانيان 1395/12/27 2089 3,273,640 8,032,897M 90.21 1.41 4.18 9.08 17.96 215.68 44.60 0.30
توسعه پست بانک 1395/12/27 784 1,623,874 60,304M 58.28 -4.41 -3.59 -4.56 4.05 59.88 59.60 0.72
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/01/03 581 13,647 68,368M 56.70 1.68 -0.21 2.14 9.00 31.31 62.80 0.43
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1395/12/27 1364 3,217,244 23,029M 43.77 2.42 0.75 9.16 26.95 221.75 67.20 0.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1395/12/27 1655 2,101,321 11,408M 55.78 0.90 -3.18 -5.59 0.70 110.13 58.60 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1395/12/27 753 11,911 1,191,105M 53.89 -0.81 -5.49 -0.81 -10.23 19.11 57.50 0.95
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1395/12/30 1155 14,732 338,189M 15.30 0.46 -1.88 -1.71 -1.15 45.82 57.30 0.84
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/01/03 595 12,294 61,526M 45.15 0.16 -3.55 -0.97 -0.04 21.76 61.80 0.54
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1395/12/27 795 1,011,733 50,241M 89.12 2.04 3.28 4.99 16.82 42.39 65.90 0.04
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1903 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 40.60 0.26
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1960 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 38.60 0.32
نیکی گستران 1395/12/27 1036 1,023,197 18,425M 37.01 -0.44 -2.57 3.29 -8.89 -2.64 44.40 1.15
کوثر 12 12 1395/12/27 1497 1,149,097 20,070M 52.41 0.53 -0.89 2.43 7.43 57.30 65.40 0.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.