::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/01 5.30 31.00 25.60 126.00
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1398/02/31 2094 32,352 170,903M 45.92 -0.11 17.63 16.65 92.30 222.55 59.90
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/02/31 2847 2,542,492 169,991M 42.32 8.34 27.84 25.80 102.76 251.27 50.40
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/02/31 2879 6,787,001 1,619,697M 58.43 -0.65 21.43 24.90 57.61 554.47 53.90
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/02/31 1574 2,954,113 107,234M 58.78 0.63 17.52 25.63 58.91 190.86 64.30
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1371 28,970 823,035M 51.16 3.47 14.75 16.27 74.38 178.75 68.50
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/02/31 3384 4,428,761 734,537M 46.79 5.24 21.42 21.64 101.50 1668.54 52.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/02/31 2154 8,537,055 137,344M 43.45 8.02 26.65 25.88 101.87 753.78 67.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/02/31 2088 3,588,354 195,307M 36.82 9.21 29.73 29.49 78.30 255.95 63.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/02/31 3357 14,202,605 116,944M 31.13 4.41 27.51 23.15 98.98 1320.28 53.40
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/02/31 2004 2,656,209 175,111M 52.77 3.88 17.04 18.81 60.59 161.04 61.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/02/31 2287 2,179,777 116,825M 44.84 14.39 29.36 41.23 90.03 199.59 63.00
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1398/03/02 1945 25,931 374,885M 37.84 3.53 16.47 16.37 50.16 156.67 62.60
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/02/31 2041 3,875,941 656,364M 48.89 0.73 14.65 25.60 110.04 287.59 70.00
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/02/31 1819 1,007,804 138,715M 36.71 5.94 17.55 16.44 32.18 47.92 54.20
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/02/31 1585 1,554,514 288,611M 55.47 2.35 15.56 16.48 86.53 152.74 68.60
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/02/31 1254 1,431,395 338,117M 40.97 4.75 29.66 23.27 65.37 112.43 69.30
نیکی گستران 0 0 0 1398/03/01 1826 1,933,053 62,927M 47.41 2.66 15.58 12.73 51.07 83.94 55.90
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/02/31 3938 19,088,449 205,354M 41.34 5.55 24.25 31.96 101.77 1808.39 43.70
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2750 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 34.60

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.