::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/24 2.60 1.70 5.30 5.00
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1449 14,055 91,111M 4.99 4.71 4.19 7.43 3.08 40.13 58.60 0.68
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/05/24 2202 1,080,122 62,547M 57.28 -0.16 3.60 8.58 17.95 110.14 45.40 0.05
پارس 0 0 0 1396/05/24 2712 6,122,036 45,848M 10.74 1.05 2.75 9.33 2.76 512.21 51.50 0.96
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/05/24 2234 3,548,460 6,619,748M 80.69 1.24 4.19 9.89 19.96 242.18 47.90 0.10
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/05/24 929 1,775,702 64,639M 46.79 -0.04 -5.11 4.51 4.73 74.83 62.50 0.68
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/05/24 726 14,325 71,764M 57.69 2.20 3.30 6.97 8.28 37.79 66.10 0.51
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/05/24 1509 3,517,539 51,820M 61.61 1.39 3.72 11.96 19.79 251.79 68.40 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/05/24 1800 2,264,567 19,733M 27.37 2.37 4.96 8.71 1.63 126.46 60.40 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/05/24 898 10,044 1,004,365M 3.98 1.47 2.53 4.11 2.52 25.05 62.80 0.69
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1300 15,446 231,033M 50.06 2.16 -0.54 5.61 2.25 52.74 59.10 0.85
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/05/24 1396 1,668,412 126,961M 41.25 5.29 6.93 9.56 11.45 66.84 72.10 1.01
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/05/24 940 1,004,622 49,888M 80.57 2.42 5.85 11.62 17.07 51.96 70.10 0.13
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/05/21 2048 1,528,385 7,581M 84.45 0.18 1.12 14.08 -0.59 180.91 38.30 0.14
نیکی گستران 0 0 0 1396/05/24 1181 1,135,839 18,631M 86.16 1.57 3.00 10.49 12.73 8.08 48.60 0.86
کوثر 0 0 4 1396/05/24 1642 1,377,661 19,922M 33.28 9.56 13.43 20.54 20.45 80.16 64.20 0.20
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/05/20 2105 1,656,022 16,221M 48.89 0.89 2.45 9.31 0.97 201.70 40.80 0.32

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.