::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/11 -18.80 9.00 26.00 121.70
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/01/10 3161 4,971,026 426,718M 39.74 11.67 37.81 47.55 144.67 514.81 0.03 0.49
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/01/10 3193 11,638,328 3,353,747M 44.03 4.96 25.00 40.70 84.25 1022.29 0.05 0.41
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/01/10 1888 5,598,180 187,634M 39.02 2.43 25.79 43.17 107.93 451.19 0.03 0.63
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/01/12 1685 54,843 1,582,754M 38.55 11.64 36.75 50.05 103.02 427.69 0.25 0.18
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/01/10 2408 54,982 196,980M 40.37 3.92 20.56 41.62 78.31 448.18 -0.05 0.40
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/01/10 3698 79,158 1,586,448M 53.18 1.95 26.08 39.07 95.73 690.25 0.05 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/12/19 306 993,942 99,394M 20.11 -0.17 -0.09 0.08 0.00 -0.61 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/01/10 2468 16,809,232 659,628M 44.82 2.73 24.60 40.86 123.88 1581.07 0.10 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/01/10 3671 26,234,275 217,351M 44.45 4.21 28.69 42.44 111.84 2523.47 -0.04 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/01/10 2318 4,676,256 301,969M 43.22 2.68 26.54 36.16 90.93 359.56 0.03 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/01/10 2601 5,028,346 965,121M 46.59 6.97 28.91 54.13 187.37 498.68 0.15 0.32
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/01/11 2259 44,805 647,762M 39.64 4.69 19.07 30.36 85.60 337.45 0.21 0.17
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/01/10 2133 1,892,621 253,621M 52.00 4.16 29.73 37.40 95.11 132.67 0.04 0.40
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/01/10 3622 6,296,122 63,421M 8.74 10.23 50.09 68.34 136.74 528.58 0.19 0.64
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/01/10 1899 2,674,571 496,564M 29.63 2.96 36.55 51.08 105.14 295.61 -0.01 0.43
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/01/10 1568 2,590,449 611,903M 39.81 6.99 35.59 54.39 128.48 254.67 0.05 0.40
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/01/10 4252 38,866,599 512,340M 45.92 8.95 36.41 55.63 130.02 3785.74 0.06 0.66
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/01/10 3064 4,807,108 50,854M 35.22 8.72 34.99 44.31 100.88 600.30 0.05 0.44

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.