::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/12/28 -2.20 0.70 12.20 24.30
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/12/27 1666 16,740 100,150M 40.75 -2.43 0.46 12.36 26.72 66.90 61.90 0.71
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/12/26 2419 1,237,660 108,794M 10.27 -2.13 -2.89 13.15 22.70 125.34 48.40 0.55
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/12/26 2451 4,119,667 7,148,895M 77.37 1.06 5.57 13.65 25.84 297.26 52.10 0.21
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/12/26 1146 1,876,088 110,093M 58.80 -1.85 -1.27 2.68 15.53 84.72 65.40 0.45
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/12/28 943 16,517 82,750M 41.24 0.65 3.13 11.41 21.16 56.26 69.80 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش 0 0 0 1396/12/27 2017 2,557,501 7,611M 39.61 -3.26 0.16 10.26 21.34 155.75 62.80 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/12/27 1726 4,138,276 126,056M 60.37 -2.34 4.37 13.49 27.27 313.87 70.90 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1396/12/22 2929 6,987,158 135,781M 53.73 -1.36 1.06 13.92 26.32 598.73 53.80 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1396/12/27 1576 1,602,645 106,172M 42.67 -1.40 0.18 6.24 10.46 57.50 64.10 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1396/12/27 1859 1,281,409 93,767M 54.52 -4.01 -3.74 1.53 24.86 85.08 65.70 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/12/28 1517 17,182 248,405M 51.85 0.65 3.64 9.31 17.53 66.69 61.50 0.64
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/12/26 1613 1,788,520 156,136M 43.89 -4.05 -4.73 4.15 19.25 78.85 72.00 0.90
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/12/27 1157 977,642 174,902M 74.89 -2.99 0.83 7.53 20.19 62.86 71.70 0.29
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2265 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 36.20 0.19
نیکی گستران 0 0 0 1396/12/21 1398 1,252,257 97,512M 54.68 -1.20 3.62 9.12 23.15 19.16 54.00 0.37
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2322 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 40.80 0.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.