::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/10/27 3.60 14.50 22.60 24.80
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/10/26 1604 17,124 111,009M 28.16 3.33 15.20 25.86 28.23 70.73 60.60 0.69
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/10/26 2357 1,299,928 115,640M 1.84 1.99 17.30 19.48 31.82 131.35 47.50 0.40
پارس 0 0 0 1396/10/12 2867 7,071,173 105,643M 38.50 5.32 12.24 18.17 19.35 607.13 53.00 0.96
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/10/26 2389 4,012,907 8,004,890M 81.01 2.83 8.37 13.99 25.72 286.97 50.40 0.21
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/10/26 1084 1,895,934 112,034M 65.29 -0.23 3.09 6.84 12.61 86.67 63.80 0.50
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/10/27 881 16,473 82,525M 50.44 2.94 10.36 16.28 20.02 58.02 69.00 0.53
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/10/22 1664 4,097,493 75,226M 45.16 4.57 11.15 18.10 30.75 309.79 70.20 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/10/26 1955 2,647,677 11,573M 41.77 4.34 15.15 18.77 24.88 164.77 61.90 0.77
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/10/27 1455 17,148 247,912M 48.40 3.29 9.36 11.50 14.40 69.60 60.60 0.61
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/10/26 1551 1,892,277 165,860M 44.39 0.80 9.77 17.45 22.50 89.23 71.90 0.95
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/10/26 1514 1,620,948 107,385M 47.27 1.10 6.75 8.11 18.36 59.30 62.90 0.58
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/10/26 1095 1,030,868 91,253M 43.79 3.08 8.33 15.60 25.47 65.18 71.50 0.25
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2203 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 37.20 0.19
نیکی گستران 0 0 0 1396/10/26 1336 1,259,134 75,018M 57.07 3.63 7.70 12.17 20.44 19.81 52.70 0.47
کوثر 0 0 4 1396/10/26 1797 1,354,915 99,325M 52.20 1.95 6.72 20.61 30.32 92.43 64.50 0.25
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/10/26 2260 1,849,429 18,073M 41.84 4.66 13.43 20.89 24.22 234.33 40.40 0.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.