::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/03 26.00 56.90 79.90 104.20
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/07/03 1854 26,691 140,996M 28.25 20.30 39.53 55.11 80.97 166.11 62.60 0.28
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/07/02 2607 1,991,049 162,707M 25.07 19.23 28.87 58.57 79.39 198.05 48.10 0.52
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/07/02 2639 5,382,767 5,044,821M 50.63 11.90 18.55 29.20 47.00 419.06 51.80 0.26
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/07/02 1334 2,270,765 111,533M 45.41 9.82 18.62 19.53 22.53 123.58 62.00 0.21
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1131 23,902 679,035M 39.39 12.05 25.73 44.10 61.28 127.08 67.30 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 0 0 0 1397/07/03 2205 4,829,114 31,384M 25.85 99.29 87.49 85.93 110.13 382.91 63.10 0.23
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/07/03 1914 6,541,471 132,216M 10.00 17.43 38.51 54.32 78.91 554.21 70.90 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/07/03 3117 10,649,822 137,692M 11.25 21.27 38.76 48.81 70.88 965.00 53.00 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/07/03 1764 2,190,762 145,134M 0.29 23.03 24.12 32.91 42.33 115.30 64.80 0.26
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/06/19 2047 1,554,774 114,288M 7.06 9.87 24.42 28.06 27.73 119.10 66.00 0.24
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1705 22,184 320,719M 42.22 11.76 13.95 28.68 41.08 118.26 60.90 0.41
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1397/07/02 1801 2,772,138 310,618M 41.79 12.76 26.76 51.45 61.64 177.21 69.10 0.60
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/07/02 1345 1,421,393 263,860M 41.39 12.48 31.11 51.46 60.75 116.26 68.10 0.41
نیکی گستران 0 0 0 1397/07/02 1586 1,714,608 113,390M 25.94 13.91 22.58 31.94 48.10 63.16 52.80 0.42
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/07/01 3698 13,505,454 144,036M 33.98 10.82 23.17 42.49 63.23 1250.22 41.80 0.65
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/11/28 2510 1,782,650 17,236M 41.19 -3.67 4.66 15.76 24.64 227.75 37.70 0.21

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.