::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/05/12 24.10 105.50 357.00 690.50
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/05/12 3284 10,713,110 1,362,536M 30.16 12.30 52.08 158.63 277.14 1068.98 0.00 0.48
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/05/12 3316 27,441,794 19,876,285M 49.59 10.98 46.77 166.50 259.44 2546.23 0.11 0.51
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/05/12 2011 13,677,196 359,683M 41.32 24.72 56.24 169.86 330.33 1246.63 0.11 0.56
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/05/12 1808 111,795 4,321,960M 39.80 12.36 49.67 154.30 257.32 973.44 0.14 0.46
صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 0 0 0 1399/05/12 48 15,044 46,672M 41.13 20.33 0.00 0.00 0.00 50.46 -0.41 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/05/12 2531 147,237 3,604,758M 15.31 19.15 82.11 196.21 319.24 1367.97 0.06 0.46
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/05/12 3821 167,284 2,933,067M 36.63 10.42 42.83 141.14 241.06 1570.04 0.02 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1399/05/12 429 994,709 99,471M 17.54 -0.29 -0.34 -0.05 0.14 -0.53 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/05/12 2591 34,472,654 1,256,011M 46.63 12.36 41.59 131.80 253.32 3347.58 0.07 0.52
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/05/12 3794 65,526,528 587,904M 42.05 17.85 66.02 183.68 309.91 6452.75 -0.06 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/05/12 2441 9,202,025 594,028M 42.75 5.30 33.70 127.26 216.22 804.33 -0.10 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/05/12 2724 7,785,371 3,861,155M 34.92 4.34 28.96 82.69 186.48 774.41 0.06 0.29
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/05/12 2382 122,598 2,066,693M 34.56 22.97 77.55 204.42 317.64 1098.85 0.12 0.57
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/05/12 2478 16,191,988 4,888,977M 41.72 11.52 47.75 156.32 264.36 1519.20 -0.01 0.61
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/05/12 2256 3,810,557 653,716M 38.52 7.39 48.91 136.95 242.02 316.38 0.06 0.38
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/05/12 3745 17,186,921 262,118M 7.96 20.94 77.45 251.00 478.87 1615.86 0.29 0.70
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/05/11 2022 6,298,150 1,169,812M 31.51 7.84 56.05 183.13 293.73 666.52 -0.05 0.53
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/05/12 1691 6,492,663 1,533,665M 40.18 14.34 63.09 190.20 315.34 630.01 0.06 0.47
نیکی گستران 0 0 0 1399/05/12 2263 7,740,178 332,046M 36.28 12.94 58.84 175.00 264.47 636.52 0.18 0.61
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/05/12 4375 74,715,722 1,042,957M 45.63 4.70 34.43 130.05 252.17 7369.79 0.04 0.56
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/05/12 3187 15,252,627 161,327M 38.24 21.65 64.69 280.89 412.76 1636.21 0.03 0.58

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.