::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/03/12 7.70 81.60 206.40 340.10
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1399/03/12 3223 6,644,366 833,044M 19.53 -2.29 45.75 95.15 167.72 676.31 0.01 0.45
تجربه ايرانيان 0 0 0 1399/03/12 3255 19,598,700 6,223,705M 46.38 7.88 73.65 131.23 175.33 1789.91 0.11 0.52
توسعه پست بانک 0 0 0 1399/03/12 1950 8,752,674 219,613M 56.31 4.24 58.70 126.41 193.09 761.77 0.06 0.60
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1399/03/12 1747 76,042 3,031,007M 38.79 4.94 49.30 109.38 157.95 621.29 0.09 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1399/03/12 2470 82,616 1,196,493M 40.01 5.75 54.37 97.53 146.37 723.69 -0.06 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1399/03/12 3760 120,206 2,177,275M 57.75 7.80 50.61 110.73 164.02 1100.05 0.06 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1399/03/10 368 997,878 99,788M 18.77 0.02 0.41 0.27 0.00 -0.21 0.01 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1399/03/12 2530 24,271,074 962,979M 55.29 4.38 45.78 99.85 168.94 2327.33 0.08 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1399/03/12 3733 37,999,950 314,526M 36.75 -0.17 48.00 101.22 158.17 3700.05 -0.09 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1399/03/02 2380 6,741,135 435,167M 44.70 18.64 54.18 99.57 154.64 562.49 -0.02 0.64
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1399/03/12 2663 6,144,254 2,562,854M 50.80 4.01 27.47 73.55 172.19 610.28 0.10 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1399/03/12 2321 69,223 1,035,402M 37.64 5.83 54.40 102.05 162.50 571.36 0.04 0.59
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/03/12 2417 10,881,787 3,032,819M 48.44 4.19 54.95 109.93 175.18 988.18 0.03 0.61
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1399/03/12 2195 2,619,800 445,819M 32.40 5.66 44.57 92.14 150.18 202.32 0.06 0.36
مشترک نواندیشان  0 0 0 1399/03/12 3684 9,995,470 138,457M 12.96 7.53 69.01 175.36 255.37 897.90 0.24 0.69
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1399/03/12 1961 4,031,901 749,087M 24.63 2.59 54.96 127.07 174.18 437.13 -0.02 0.49
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1399/03/12 1630 4,007,262 946,575M 43.47 6.18 60.13 128.77 191.09 390.95 0.06 0.43
نیکی گستران 0 0 0 1399/03/12 2202 4,950,169 199,759M 39.31 6.78 57.99 108.67 150.61 371.04 0.21 0.59
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1399/03/12 4314 54,904,450 811,543M 42.63 1.49 49.52 114.40 177.01 5389.14 0.05 0.59
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1399/03/12 3126 8,824,314 93,723M 42.21 2.16 93.84 167.74 201.15 996.32 0.01 0.57

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.