::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/06/27 3.00 7.00 8.90 10.80
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1483 14,815 96,039M 19.73 4.92 10.87 11.96 9.26 47.71 59.30 0.72
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1396/06/27 2236 1,093,858 63,342M 46.40 1.06 2.56 8.10 18.11 111.46 46.00 0.04
پارس 0 0 0 1396/06/21 2746 6,114,807 45,763M 48.21 0.10 2.03 10.08 3.04 511.49 51.80 0.98
تجربه ايرانيان 0 0 0 1396/06/27 2268 3,625,005 5,339,237M 75.97 2.06 4.99 10.46 20.79 249.56 48.50 0.11
توسعه پست بانک 0 0 0 1396/06/27 963 1,827,155 66,355M 47.54 3.21 2.09 11.10 7.39 79.90 63.00 0.70
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/06/27 760 14,674 73,516M 58.76 2.38 6.11 7.56 11.31 40.53 66.70 0.50
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 0 0 0 1396/06/27 1543 3,622,215 64,331M 56.22 2.24 6.58 11.83 22.90 262.25 68.80 0.58
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 0 0 0 1396/06/27 1834 2,305,662 31,657M 40.75 1.32 8.58 9.30 3.59 130.57 60.70 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/06/27 932 10,059 1,005,878M 93.20 1.48 2.56 5.75 5.54 26.73 64.00 0.64
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1334 15,633 226,007M 50.78 1.47 3.68 6.92 4.19 54.47 59.30 0.85
مشترک آرمان شهر 0 0 0 1396/06/27 1430 1,717,259 131,837M 40.02 1.83 13.65 13.25 16.13 71.73 72.00 1.07
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1396/06/27 974 1,011,750 50,241M 63.65 3.12 7.42 12.31 17.76 55.17 70.40 0.14
نیکوکاری بانک گردشگری 0 0 0 1396/06/27 2082 1,558,471 7,730M 91.98 1.75 3.33 10.87 1.75 183.86 39.30 0.11
نیکی گستران 0 0 0 1396/06/27 1215 1,154,490 18,892M 85.08 1.09 5.44 11.53 16.55 9.86 49.40 0.80
کوثر 0 0 4 1396/06/27 1676 1,388,325 52,433M 76.11 2.18 13.94 21.53 21.04 81.22 64.70 0.18
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1396/05/20 2139 1,656,022 16,221M 48.89 0.89 2.45 9.31 0.97 201.70 40.10 0.34

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.