::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/04/04 -2.80 1.50 -1.40 6.80
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1396/04/03 1399 13,287 119,354M 34.57 -2.23 0.69 -2.06 1.76 32.47 57.40 0.65
پارس 1396/04/03 2662 5,932,381 45,472M 40.17 -1.31 5.39 -1.00 3.08 493.25 50.70 0.90
تجربه ايرانيان 1396/04/03 2184 3,467,283 6,643,241M 81.28 1.43 5.41 9.28 22.60 234.35 46.60 0.10
توس ایرانیان 1396/04/03 2152 1,067,993 61,844M 76.37 2.28 5.24 10.26 20.07 108.97 44.40 0.02
توسعه پست بانک 1396/04/03 879 1,784,698 65,091M 51.86 -5.37 8.03 4.44 13.33 75.72 61.90 0.69
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1396/04/05 676 13,847 69,369M 57.85 -0.69 1.35 1.27 9.32 33.23 65.20 0.43
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1396/04/03 1459 3,388,505 27,427M 51.33 -1.67 3.41 6.65 23.03 238.88 67.80 0.56
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1396/04/03 1750 2,126,670 18,432M 49.90 -2.75 0.37 -0.98 -1.80 112.67 59.80 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1396/04/03 848 12,416 1,241,650M 91.48 1.28 3.74 -0.56 4.81 24.16 60.80 0.74
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1396/04/05 1250 14,927 223,260M 1.66 -4.34 -0.02 -0.05 3.78 47.75 58.30 0.84
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1396/04/05 690 12,331 61,711M 42.74 -3.42 0.33 -2.50 0.41 22.13 63.00 0.67
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1396/04/03 890 1,006,980 50,005M 80.27 1.33 4.89 9.02 16.56 48.02 68.50 0.07
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1998 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 38.70 0.20
نیکی گستران 1396/04/03 1131 1,099,827 19,766M 58.67 -0.89 5.66 5.40 9.98 4.66 46.00 0.87
کوثر 12 12 1396/02/26 1592 1,213,336 20,875M 54.86 0.82 6.15 4.18 9.44 63.72 64.60 0.18
یکم نیکوکاری آگاه 1396/04/03 2055 1,613,439 15,804M 54.91 -1.04 0.67 3.02 3.76 197.51 39.80 0.33

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.