::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/26 3.60 20.80 48.60 129.00
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/04/25 2902 2,827,568 189,860M 38.31 3.36 23.90 38.55 91.66 278.78 49.90 0.46
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/04/25 2934 7,612,552 3,641,510M 81.01 3.21 11.89 44.15 69.51 634.08 53.40 0.35
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/04/25 1629 3,067,771 106,344M 45.62 -0.67 6.63 18.28 60.68 202.05 62.70 0.42
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/04/26 1426 30,487 866,120M 39.54 1.41 8.52 22.41 68.16 191.23 66.90 0.42
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/04/25 149 10,139 1,724,290M 93.89 1.50 5.58 0.00 0.00 9.12 21.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/04/25 2149 34,883 184,275M 38.00 0.71 9.40 23.62 88.66 247.79 59.00 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/04/25 2042 26,002 194,756M 6.04 4.72 21.62 51.93 104.50 160.80 56.20 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/04/25 3439 4,870,617 862,323M 46.13 3.93 16.79 35.21 102.94 1844.98 52.10 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/04/25 2209 9,665,816 201,146M 49.44 2.38 23.85 44.30 109.84 866.67 66.50 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/04/25 2143 4,320,901 235,480M 29.42 4.28 33.89 51.98 104.62 328.62 62.70 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/04/25 3412 15,678,843 129,303M 28.93 -0.04 18.03 35.65 109.95 1467.91 52.90 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/04/25 2059 2,889,276 190,317M 47.74 4.15 14.20 24.88 65.79 183.95 60.80 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/04/25 2342 2,735,567 151,291M 47.50 4.78 46.22 62.76 122.87 255.18 62.20 0.25
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/04/26 2000 28,422 410,909M 41.44 3.55 13.49 27.69 49.68 180.05 61.60 0.43
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/04/25 1874 1,108,302 151,824M 40.97 0.16 19.40 26.05 39.64 57.54 53.30 0.28
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/04/25 1640 1,649,186 306,188M 47.66 0.48 14.10 25.52 87.06 168.32 67.10 0.39
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/04/25 1309 1,590,752 375,760M 48.80 2.01 18.11 33.72 70.01 127.76 67.40 0.35
نیکی گستران 0 0 0 1398/04/25 1881 2,077,924 62,462M 44.86 3.45 11.70 23.09 54.90 97.73 54.70 0.50
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/04/25 3993 21,149,111 232,006M 40.03 3.64 18.01 36.27 104.43 2014.41 43.30 0.66
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/04/25 2805 3,006,490 28,727M 28.11 1.43 11.62 34.47 76.22 388.32 34.20 0.69

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.