::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/26 3.70 -12.20 52.90 68.00
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 0 0 0 1397/10/25 1968 28,097 148,426M 44.02 5.43 0.67 52.85 64.43 180.13 62.40 0.30
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1397/10/25 2721 2,037,355 157,270M 13.73 4.63 -2.09 38.53 56.92 202.52 48.80 0.47
تجربه ايرانيان 0 0 0 1397/10/25 2753 5,294,218 2,187,391M 33.44 1.60 -4.12 17.86 32.38 410.52 52.20 0.36
توسعه پست بانک 0 0 0 1397/10/25 1448 2,582,408 129,541M 55.47 11.42 11.71 35.49 36.99 154.26 62.50 0.32
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1245 24,899 707,355M 53.83 2.10 -2.30 37.56 51.61 139.37 66.60 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/10/25 3258 3,603,937 490,600M 44.47 2.37 -4.15 52.18 59.85 1339.16 53.70 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1397/10/25 2028 6,682,469 121,100M 51.25 3.05 -2.97 45.65 60.69 568.31 70.10 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/10/25 1962 2,845,584 154,908M 42.44 3.94 -0.93 34.94 43.83 182.27 65.80 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1397/10/25 3231 11,422,887 91,326M 28.36 6.50 -3.06 53.33 57.08 1042.31 53.20 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1397/10/25 1878 2,305,089 152,191M 51.69 3.68 2.55 33.68 42.02 126.53 64.40 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1397/10/09 2161 1,633,300 84,995M 47.15 5.57 -5.36 28.61 34.87 138.41 65.40 0.27
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1819 22,252 321,701M 51.25 3.61 -4.02 17.02 29.86 119.38 61.20 0.45
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1397/10/25 1915 3,364,942 484,484M 57.20 9.61 6.86 59.04 78.21 236.49 68.80 0.56
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/10/25 1693 998,636 141,061M 47.25 1.71 0.21 14.04 21.04 32.23 51.70 0.17
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 0 1397/10/25 1459 1,447,668 268,738M 49.81 4.52 -1.72 52.29 65.55 131.20 67.40 0.41
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/10/25 1128 1,295,363 319,132M 61.66 3.42 0.79 31.04 42.36 85.65 67.40 0.31
نیکی گستران 0 0 0 1397/10/25 1700 1,689,217 87,941M 48.55 3.32 -3.48 26.61 33.84 60.74 53.60 0.54
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1397/10/25 3812 15,402,136 163,987M 40.13 9.34 5.17 49.78 62.99 1439.85 42.40 0.67
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 0 1397/10/03 2624 2,312,448 22,149M 36.31 -5.60 -6.35 26.27 41.51 302.91 36.20 1.53

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.