::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/27 0.40 13.80 40.70 74.40
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/08/27 3028 3,341,492 229,056M 35.54 -2.27 9.81 31.37 68.60 328.38 48.80 0.50
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/08/27 3060 8,136,485 5,469,077M 50.36 0.29 5.57 19.94 50.60 684.61 52.20 0.34
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/08/27 1755 3,666,542 121,278M 44.76 -0.80 10.31 25.68 57.03 261.00 60.20 0.55
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/08/27 1552 34,197 1,026,223M 44.31 -1.14 5.00 18.05 36.12 226.83 64.30 0.37
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/08/27 2275 41,105 200,703M 49.02 -0.76 15.52 26.95 49.15 309.82 57.10 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/08/27 3565 5,528,690 1,052,707M 58.94 -0.08 9.36 24.74 52.86 2107.77 51.10 0.53
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/08/27 173 994,648 99,465M 19.64 -0.08 0.26 0.00 0.00 -0.53 8.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/08/27 2335 11,573,468 281,976M 50.91 0.75 14.13 35.48 71.92 1057.45 64.30 0.55
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/08/27 2269 4,989,307 227,572M 22.99 0.24 1.51 39.49 82.44 394.92 60.60 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/08/27 3538 17,858,476 153,922M 40.94 -1.98 9.04 24.55 57.51 1685.87 51.80 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/08/27 2185 3,355,482 221,432M 51.13 -0.96 12.68 26.75 51.73 229.76 58.80 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/08/27 2468 3,334,994 193,170M 44.49 -0.71 16.78 57.67 119.86 323.34 60.30 0.30
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/08/27 2126 33,685 487,000M 37.79 0.26 11.50 29.92 50.08 231.13 60.30 0.45
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/08/27 2000 1,307,958 163,441M 53.89 1.59 10.85 30.42 46.93 76.67 51.80 0.38
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/08/27 1766 1,781,671 330,785M 60.41 -0.17 10.02 27.41 48.01 194.77 64.20 0.37
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/08/27 1435 1,768,771 417,810M 55.72 -1.56 15.07 35.63 65.25 160.39 63.70 0.30
نیکی گستران 0 0 0 1398/08/27 2007 2,281,631 68,595M 45.41 -2.13 7.01 18.03 34.34 117.11 52.70 0.48
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/08/27 4119 24,062,153 278,038M 48.45 -1.28 9.31 26.06 67.10 2305.64 42.80 0.64
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/08/27 2931 3,196,048 33,824M 39.81 -2.34 12.02 19.31 44.17 429.90 33.80 0.45

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.