::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/10/29 -1.30 1.30 5.90 20.10
آرمان سپهر آیندگان (ETF) 1395/10/28 1240 13,367 153,487M 5.42 -2.17 -2.56 1.84 13.32 11.87 54.90 0.50
پارس 1395/10/28 2503 5,957,195 46,204M 16.59 -1.18 -2.59 0.99 15.87 0.00 49.70 0.73
تجربه ايرانيان 1395/10/29 2025 3,192,687 8,807,118M 91.52 1.56 4.60 9.72 25.31 207.87 42.60 0.41
توسعه پست بانک 1395/10/28 720 1,684,960 62,054M 45.79 -0.28 -1.76 4.15 53.99 65.90 58.60 0.93
ثروت آفرين پارسيان (ETF) 1395/10/29 517 13,734 68,803M 57.36 0.51 1.99 6.42 20.02 32.00 60.10 0.25
صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1395/10/28 1300 3,168,318 26,842M 0.00 66.40 0.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1395/10/28 1591 2,125,748 11,541M 15.58 -1.95 -4.75 -3.04 19.18 18.60 57.90 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 1395/10/28 689 12,425 1,242,516M 14.48 -1.31 0.26 4.17 16.13 24.25 55.80 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1395/10/28 537 1,042,340 20,510M 64.92 0.83 3.25 7.60 17.54 27.88 103.70 0.06
قابل معامله سپهر انديشه نوين (ETF) 1395/10/29 1091 14,963 368,931M 15.77 -0.27 -0.56 2.39 13.87 48.03 56.50 0.56
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 1395/10/29 531 12,568 62,896M 41.63 -1.15 -1.00 1.81 10.40 23.84 61.10 0.33
مشترک آرمان شهر 1395/09/30 1187 1,563,571 118,625M 36.30 -0.30 5.53 10.92 26.50 56.36 69.80 0.53
نیکوکاری ایتام برکت 22 1 1395/10/28 731 1,004,605 49,887M 85.55 1.13 2.06 7.64 22.68 40.25 64.10 0.14
نیکوکاری بانک گردشگری 1395/10/17 1839 1,582,216 7,848M 51.10 -1.29 -2.27 -0.42 17.43 174.32 41.50 0.33
نیکوکاری يكم نیکوکاری آگاه 1395/08/20 1896 1,778,560 17,448M 46.46 -0.52 -2.73 4.22 24.45 194.73 40.00 0.33
نیکی گستران 1395/10/28 972 1,048,236 23,570M 42.70 -0.06 1.46 3.92 20.93 -0.25 42.80 1.00
کوثر 12 12 1395/10/28 1433 1,150,308 20,271M 0.46 -0.75 1.53 4.10 20.29 31.26 64.50 0.39

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.