::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/30 10.30 25.40 66.10 85.50
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/06/30 2969 3,319,775 226,681M 31.77 7.82 21.73 57.92 75.12 326.28 49.30 0.52
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/06/30 3001 7,990,207 6,849,726M 71.94 2.61 7.45 29.32 54.02 670.50 52.70 0.37
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/06/30 1696 3,624,138 121,967M 43.30 6.97 17.26 38.76 64.22 256.83 61.20 0.50
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/06/30 1493 34,824 1,045,054M 43.72 5.84 15.94 30.28 51.98 233.04 65.10 0.39
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/06/30 114 995,005 99,501M 19.15 0.30 -0.27 0.00 0.00 -0.50 3.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/06/30 2216 37,428 197,718M 39.24 4.59 6.67 24.74 48.08 273.16 57.80 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/06/30 3506 5,398,897 1,003,542M 47.40 6.39 14.66 35.78 60.07 2055.94 51.50 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/06/30 2276 11,292,996 256,046M 44.88 10.44 20.35 53.19 83.15 1029.40 65.20 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1398/06/30 2210 5,069,351 278,100M 46.32 1.70 22.76 71.87 91.18 402.86 61.50 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/06/30 3479 17,543,613 148,419M 40.49 6.36 11.46 44.58 75.24 1654.39 52.20 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/06/30 2126 3,230,699 213,297M 50.55 7.93 16.28 35.02 55.45 217.50 59.50 0.49
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/06/30 2409 3,264,142 203,470M 42.44 9.99 14.59 85.24 115.82 308.04 61.10 0.28
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/06/30 2067 33,019 477,363M 38.44 8.14 20.02 38.40 53.32 225.32 60.80 0.47
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/06/30 1941 1,291,087 143,069M 54.48 8.20 16.89 39.71 47.85 75.05 52.30 0.35
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/06/30 1707 1,797,146 333,658M 46.26 5.47 13.02 33.76 59.07 187.77 65.40 0.38
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/06/30 1376 1,657,256 391,469M 46.76 8.53 16.52 46.14 73.84 149.66 65.10 0.42
نیکی گستران 0 0 0 1398/06/30 1948 2,262,313 68,021M 42.77 5.55 12.23 26.89 38.00 115.27 53.50 0.56
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/06/30 4060 23,684,804 270,338M 45.45 6.73 15.98 42.08 80.52 2267.92 42.90 0.66
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/06/30 2872 3,413,449 32,598M 26.26 10.50 16.02 37.61 53.63 428.44 33.90 0.56

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.