::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/10/28 2.30 20.20 43.20 118.10
ارمغان یکم ملل 0 0 0 1398/10/27 3087 3,679,249 283,939M 31.28 5.01 16.45 39.74 95.09 390.14 0.30
تجربه ايرانيان 0 0 0 1398/10/27 3119 9,687,718 5,810,800M 38.80 8.58 19.41 27.11 83.44 834.19 0.20
توسعه پست بانک 0 0 0 1398/10/28 1814 4,671,366 154,641M 40.13 13.51 28.45 45.94 80.08 359.93 0.37
ثروت آفرين پارسيان 0 0 0 1398/10/28 1611 41,081 1,354,019M 33.22 6.98 20.88 33.11 64.94 292.28 0.25
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا 0 0 0 1398/10/28 2334 47,574 184,712M 28.83 7.70 15.93 35.48 68.58 374.32 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1398/10/28 3624 6,627,186 1,209,329M 37.21 10.57 21.17 34.12 83.98 2546.43 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی 0 0 0 1398/10/28 232 995,394 99,539M 21.43 0.10 -0.01 0.08 0.00 -0.46 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 0 0 0 1398/10/28 2394 14,186,279 403,798M 52.63 10.51 25.11 45.71 111.79 1318.76 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس 0 0 0 1398/10/28 3597 21,601,636 181,713M 38.49 9.34 20.81 37.51 86.88 2060.20 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر 0 5 0 1398/10/28 2244 3,926,837 254,514M 43.50 8.33 17.16 34.42 69.73 285.91 0.29
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 0 0 4 1398/10/28 2527 4,124,615 409,760M 47.40 8.27 25.21 53.50 148.25 402.30 0.18
قابل معامله سپهر انديشه نوين 0 0 0 1398/10/28 2185 39,480 570,780M 37.83 9.72 19.10 35.98 77.37 287.57 0.28
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1398/10/28 2059 1,543,451 205,997M 57.67 9.16 21.71 38.07 69.59 99.22 0.26
نیکوکاری ایتام برکت 0 16 1 1398/10/28 1825 2,126,122 394,776M 45.64 13.39 25.49 39.49 73.06 236.59 0.22
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 6 1398/10/27 1494 2,130,039 503,147M 39.00 10.87 18.54 42.42 87.76 195.14 0.20
نیکی گستران 0 0 0 1398/10/28 2066 2,744,969 82,525M 38.36 10.17 19.55 29.91 62.57 161.20 0.30
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1398/10/28 4178 29,627,270 349,691M 39.33 9.53 24.01 40.54 90.87 2862.02 0.40
یکم نیکوکاری آگاه 0 0 3 1398/10/28 2990 3,942,100 41,703M 32.84 14.19 25.39 38.48 87.35 511.58 0.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.