::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/12/28 -2.20 0.70 12.20 24.30
آپادانا 0 0 0 1396/11/14 2669 1,861,270 4,934M 56.95 -0.27 -1.56 -0.46 4.20 85.07 29.00 0.61
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/12/27 409 1,739,527 170,907M 0.23 -3.04 8.93 39.48 61.36 66.85 76.00 1.63
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/12/26 3232 5,552,035 77,268M 8.76 -5.20 -3.73 7.47 10.66 454.11 37.90 0.97
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/12/26 522 1,253,393 35,457M 10.94 -4.28 -3.84 7.64 18.96 22.59 71.80 1.31
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 3049 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 35.10 0.88
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/12/26 1040 1,222,050 50,730M 1.75 -5.21 -8.89 1.34 7.36 20.69 60.50 1.46
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/12/27 2816 3,510,310 115,107M 24.20 -0.21 3.19 10.19 23.22 251.04 42.80 0.63
بانک دی 0 0 0 1396/12/26 2474 3,284,409 191,146M 32.21 -2.95 -0.05 15.33 28.00 228.44 44.20 1.01
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/12/26 1576 1,273,601 151,239M 5.84 -2.49 -0.56 6.44 19.65 24.83 50.40 0.53
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2515 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 24.50 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/12/26 491 1,376,574 43,720M 38.96 -2.39 15.01 41.96 41.50 37.66 78.60 1.49
پردیس 0 0 0 1396/12/26 1013 905,192 15,497M 2.31 -5.41 -9.04 -7.87 -6.55 27.82 58.60 0.74
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2545 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 35.40 1.02
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/12/26 494 1,318,845 20,954M 27.46 -3.45 2.42 17.13 27.22 28.72 77.70 1.01
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/12/27 1550 14,373 109,434M 11.30 -3.72 0.05 15.10 25.49 43.62 60.50 0.67
توسعه صادرات 0 0 0 1396/12/26 2504 4,716,139 66,913M 0.66 -3.69 -10.06 -1.13 17.90 371.31 45.30 1.24
جسورانه رويش لوتوس 0 0 0 1396/12/25 401 3,616,097 180,805M 20.32 0.29 1.43 5.03 16.40 18.41 15.00 0.02
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1607 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 46.20 8.52
ذوب آهن 0 0 0 1396/12/26 1338 1,387,313 67,175M 1.43 -3.33 -1.11 10.82 13.82 82.32 47.30 0.89
زرین پارسیان 0 0 0 1396/12/26 1255 1,354,120 134,348M 14.85 -2.52 0.39 12.84 25.44 113.83 63.00 0.58
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/12/26 696 890,019 89,257M 2.80 0.01 -2.52 15.40 15.85 -12.07 47.40 0.45
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/12/27 2515 2,097,052 239,230M 25.38 -6.83 -4.06 5.05 15.62 109.73 43.10 1.02
سهم آشنا 0 0 0 1396/12/27 1465 1,045,420 101,933M 18.58 -2.31 -3.35 9.08 20.84 30.91 40.30 0.90
سینا 0 0 0 1396/12/26 2607 7,327,395 90,655M 17.71 -3.84 1.94 19.83 31.22 632.80 43.20 1.35
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/12/27 2566 3,020,585 102,144M 6.39 -3.19 -0.02 13.33 23.45 200.52 39.20 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1396/12/27 1559 11,981 134,064M 0.09 -4.09 -2.68 8.08 28.39 20.17 57.90 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/12/27 2143 3,133,510 93,307M 0.60 -5.21 -2.38 15.65 23.92 211.04 57.10 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1396/12/25 143 1,075 9,907,581M 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 79.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1396/12/27 240 1,126,861 1,320,077M 3.60 -1.87 0.34 19.87 0.00 12.69 9.60 0.61
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/12/27 1081 13,154 169,803M 9.77 -4.08 -2.03 11.33 22.32 24.69 74.30 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/12/27 2956 8,797,736 267,917M 3.94 -3.93 0.32 13.98 25.20 778.30 52.60 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/12/27 401 205,659 20,566M 91.22 -0.14 -0.16 0.02 -79.53 -79.54 87.80 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/12/27 1081 1,098,169 97,473M 20.95 -2.28 -1.29 8.65 19.40 13.26 75.40 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/12/27 1129 14,779 148,374M 14.41 -2.89 1.08 20.19 34.82 45.74 70.20 1.30
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1396/12/27 2776 7,628,910 198,970M 19.97 -0.93 7.05 19.47 34.28 661.91 54.90 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1396/12/27 2816 3,839,698 128,591M 1.74 -3.07 1.03 18.96 29.39 283.42 52.00 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1396/12/27 2037 5,351,035 99,738M 1.55 -3.95 -0.89 10.84 36.63 435.10 60.40 1.16
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/12/27 1852 1,992,594 118,653M 4.44 -3.81 0.43 14.13 25.34 162.22 62.60 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1396/12/27 1660 1,976,059 108,867M 55.28 -0.70 2.11 9.05 18.95 96.02 65.70 0.47
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1396/12/27 2955 6,362,769 104,852M 19.88 -3.70 -3.22 2.63 18.19 533.48 50.10 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/12/27 3377 6,155,312 36,544M 4.72 -7.94 -15.66 -21.72 -7.42 514.99 45.80 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1396/12/27 2937 9,686,434 135,165M 12.11 -4.61 -3.73 11.20 29.80 867.70 51.30 1.27
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس گستر 0 0 0 1396/12/27 1845 1,335,397 41,662M 5.34 -3.52 3.27 19.13 28.89 77.47 56.60 1.12
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1396/12/27 3604 19,123,233 178,229M 7.33 -3.52 1.07 16.13 27.78 1812.32 49.80 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1396/12/27 2528 4,733,694 327,770M 24.92 -3.19 2.08 18.52 29.81 372.90 58.00 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1396/12/27 1758 1,809,638 62,946M 30.46 -0.13 6.54 20.04 31.43 79.18 59.80 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1396/12/27 451 1,044,797 21,575M 20.38 -3.53 -7.28 -8.82 -2.39 0.15 71.60 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1396/12/27 2929 3,120,635 163,637M 12.40 -2.32 2.52 17.14 28.12 210.08 49.40 1.23
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/12/27 494 1,184,860 44,340M 8.95 -4.28 -0.82 8.42 15.77 14.35 76.90 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/12/27 864 1,811,193 23,944M 17.26 -5.39 -5.16 11.90 27.69 74.17 82.80 1.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/12/27 827 1,071,270 55,716M 30.27 -0.92 -1.96 -0.18 10.94 3.29 77.90 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1396/12/27 1219 1,405,768 12,777M 20.28 -1.46 -1.74 6.24 13.61 40.47 68.70 1.19
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/12/28 674 12,998 126,457M 8.30 -2.86 -7.27 1.14 13.71 26.49 66.00 1.42
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/12/28 1297 14,510 133,178M 1.19 -0.79 0.69 8.20 16.15 40.44 60.80 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/12/28 1627 12,688 63,502M 0.87 -4.95 2.45 14.49 19.51 22.83 52.20 1.11
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/12/28 851 16,796 83,977M 6.25 -1.10 3.39 15.75 34.22 57.22 64.00 0.86
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/11/29 2894 4,355,570 16,542M 71.29 0.16 5.88 12.40 18.09 334.52 46.30 0.21
مشترك افق 0 0 0 1396/11/24 1515 931,974 72,430M 37.37 -0.76 4.85 14.41 9.30 -6.80 45.40 0.95
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/12/26 2411 3,794,415 128,316M 4.16 -5.15 -0.90 19.80 34.11 279.45 42.20 1.36
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3644 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 30.90 1.67
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/12/26 3603 21,121,485 106,157M 0.19 -5.11 -2.37 20.96 25.20 1997.20 38.10 1.48
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1871 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 33.20 0.07
مشترک آرمان 0 0 0 1396/12/26 1993 3,446,379 198,163M 6.79 -4.71 -10.38 -1.92 13.43 244.64 60.60 1.54
مشترک آگاه 0 0 0 1396/12/26 3514 22,545,608 117,057M 0.11 -5.30 0.74 16.76 29.92 2151.59 42.10 1.15
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/12/11 1296 1,048,753 13,978M 23.96 -2.21 6.52 12.28 11.74 26.72 53.50 0.79
مشترک البرز 0 0 0 1396/12/27 1789 926,003 15,637M 10.22 -5.67 -2.67 2.85 11.68 119.71 49.00 0.73
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/08/21 1410 1,061,912 53,193M 24.00 -0.33 0.98 -0.11 2.87 36.21 46.70 0.52
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/12/26 1481 1,239,957 161,755M 0.04 -3.78 -4.97 4.80 18.60 53.34 53.10 0.74
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/12/26 3169 15,425,542 1,069,946M 0.31 -4.53 -6.99 -4.23 4.34 1442.57 41.80 0.77
مشترک پویا 0 0 0 1396/12/27 3650 14,460,886 98,768M 3.09 -3.49 -3.28 5.89 10.02 1344.84 39.00 1.02
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2572 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 31.10 2.21
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/12/26 2669 5,007,491 45,353M 15.58 -3.89 -3.01 9.20 19.21 398.09 42.10 1.03
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/11/14 1627 1,252,317 98,902M 30.77 0.96 15.26 26.43 29.41 25.19 39.40 1.28
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/12/26 1622 948,612 79,566M 0.05 -8.67 -15.16 3.43 27.57 2.91 45.70 2.43
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2640 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 32.60 0.40
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/12/26 1499 1,270,451 114,729M 30.47 -2.86 -2.46 6.20 14.11 74.95 56.10 0.62
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3098 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 37.50 1.05
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/12/28 1391 1,000,000 209,516M 49.20 1.29 3.90 11.34 21.71 11.91 51.20 0.15
مشترک سیب 0 0 0 1396/12/26 1444 1,086,569 5,497M 4.03 -3.94 -0.65 2.71 9.97 6.77 50.20 1.21
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/12/26 607 1,312,275 28,919M 23.09 -4.28 -2.28 5.53 16.69 22.64 73.20 0.92
مشترک عقیق 0 0 0 1396/12/26 2581 5,990,221 99,617M 0.25 -4.92 -0.98 11.50 22.78 495.99 45.10 0.99
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/11/28 1466 1,025,929 12,028M 45.43 0.74 2.94 7.97 18.84 3.39 42.50 0.40
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/12/27 2880 1,669,904 14,024M 2.97 -3.63 -3.49 2.04 -1.14 66.72 39.90 1.57
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1745 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 42.10 0.73
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/12/26 2927 5,857,264 97,687M 24.97 -1.85 -4.50 -1.75 7.24 485.45 41.20 0.76
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1470 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 41.40 0.46
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/12/26 3650 9,027,847 96,047M 18.34 -6.03 -3.85 7.23 7.53 803.27 36.80 0.99
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/12/27 1997 3,239,515 41,450M 0.49 -5.41 -3.11 5.10 3.67 223.98 47.00 1.30
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/12/26 2466 2,789,753 78,746M 0.37 -8.40 -9.51 -3.58 4.10 176.76 43.50 1.19
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/12/26 1303 1,103,114 64,779M 52.69 2.10 2.93 10.00 16.94 20.02 57.80 0.08
نقش جهان 0 0 0 1396/09/21 2718 4,493,749 82,698M 54.91 1.29 3.55 15.77 6.77 348.33 49.50 1.55
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/12/26 826 1,011,406 248,571M 67.57 0.06 4.26 12.23 26.10 42.81 74.50 0.29
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/11/30 1101 1,024,722 5,709M 16.49 -1.95 17.32 10.92 13.95 25.71 69.20 0.99
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1396/12/27 689 1,065,363 91,648M 84.80 -1.52 1.25 8.18 17.91 28.81 85.80 0.12
همیان سپهر 0 0 0 1396/12/26 1333 1,067,798 113,229M 30.03 -1.24 2.08 8.40 27.70 12.55 52.40 0.35
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/12/26 1722 662,009 3,340M 13.59 -9.09 -17.17 -18.13 -21.02 -35.56 44.00 1.52
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2524 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 31.20 1.11
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/12/26 3510 9,378,572 102,742M 33.64 -1.61 1.79 14.41 23.34 837.63 41.60 0.70
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/12/26 2531 1,760,834 146,588M 3.74 -4.68 -3.19 8.49 37.06 132.31 43.00 1.08
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/12/26 3042 7,843,217 106,864M 0.23 -5.90 -6.14 11.84 20.35 684.33 41.70 1.50
یکم دانا 0 0 0 1396/12/07 2080 3,948,006 5,539M 96.02 -2.66 8.02 16.30 28.87 291.71 60.70 1.08

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.