::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/06/27 3.00 7.00 8.90 10.80
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2486 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 29.60 0.89
آسمان یکم 0 0 0 1396/06/27 1854 4,798,787 80,485M 18.30 4.31 12.81 22.55 28.40 379.88 58.60 1.20
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/06/27 226 1,234,278 60,822M 1.76 3.15 11.76 14.49 18.39 74.70 1.05
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/06/27 3049 5,162,263 71,972M 8.84 -2.72 -0.64 2.13 -2.96 415.21 36.70 1.22
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/06/27 339 1,164,431 25,869M 40.85 0.96 -0.15 9.30 16.44 13.89 71.30 0.80
امین آوید 0 0 0 1396/06/11 1477 1,787,671 77,839M 84.47 4.52 8.08 9.19 2.86 77.33 61.60 0.87
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 2866 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 37.40 0.70
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/06/27 857 1,205,856 50,070M 9.00 1.03 8.65 4.86 -0.84 19.09 58.50 1.38
ایساتیس 0 0 0 1396/06/27 2772 6,157,002 90,890M 19.88 0.07 10.46 14.37 37.52 513.00 48.30 1.17
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/06/27 2633 3,176,335 105,677M 28.17 1.94 5.03 11.50 13.85 217.65 40.00 0.75
بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 0 0 0 1396/06/27 116 1,131,571 243,288M 43.00 6.20 12.63 12.30 30.40 1.28
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/06/27 3194 7,881,277 133,162M 3.23 3.70 6.71 18.57 28.56 687.44 44.90 1.21
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/06/27 1960 2,688,072 39,195M 2.88 3.88 7.86 6.35 4.20 166.83 55.80 1.15
بانک دی 0 0 0 1396/06/27 2291 2,847,728 166,515M 3.76 4.98 8.60 10.32 9.46 184.78 41.40 1.26
بانک مسکن 0 0 0 1396/06/24 2754 8,469,328 106,578M 21.98 2.59 5.92 13.49 13.85 746.11 49.20 1.25
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/06/27 1393 1,196,553 122,194M 28.45 1.09 8.36 11.73 6.77 17.28 46.80 0.81
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2332 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 26.50 1.12
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/06/27 308 969,718 2,024M 13.01 -0.22 -2.71 -0.32 -3.03 -3.02 80.50 0.19
پردیس 0 0 0 1396/06/27 830 1,057,637 18,138M 5.55 -2.63 -2.81 -0.50 -7.47 36.15 55.90 0.78
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2362 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 36.40 0.79
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/06/27 311 1,126,008 112,828M 29.57 3.86 6.92 8.08 12.60 9.90 80.00 0.52
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1367 12,458 97,345M 8.07 4.75 6.22 8.80 8.94 24.48 57.20 0.75
توسعه صادرات 0 0 0 1396/06/27 2321 4,769,989 71,016M 1.42 3.47 2.94 15.97 -16.75 376.69 43.00 1.74
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1424 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 52.20 1.76
ذوب آهن 0 0 0 1396/04/26 1155 1,119,588 24,382M 1.86 -1.33 -5.17 -7.87 -1.22 56.41 47.40 1.11
زرین پارسیان 0 0 0 1396/06/27 1072 1,418,869 113,029M 44.56 1.39 12.81 9.60 15.09 96.45 60.30 0.86
سبحـان 0 0 0 1396/06/27 1575 1,492,767 112,232M 0.14 3.58 8.08 8.36 14.09 47.81 56.30 0.74
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/06/27 513 771,235 77,345M 27.40 1.82 0.81 -2.42 -15.25 -23.80 41.40 0.92
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/06/27 2332 1,976,842 228,483M 23.52 2.56 7.45 8.98 10.87 97.71 40.10 0.71
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 0 0 0 1396/06/27 311 1,092,466 40,382M 0.38 -2.34 1.77 6.78 0.00 5.44 75.80 0.82
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/06/27 898 11,679 150,751M 4.31 3.82 8.37 8.62 6.25 10.71 73.50 1.05
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/06/27 898 1,006,707 61,824M 5.96 -0.59 8.26 9.02 0.25 4.09 74.80 1.08
سهم آشنا 0 0 0 1396/06/27 1282 950,179 89,278M 19.95 0.36 5.08 9.85 3.63 21.53 35.80 0.98
سینا 0 0 0 1396/06/27 2424 6,114,490 81,048M 16.03 3.31 7.42 6.98 -0.32 511.50 40.70 1.40
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/06/27 946 12,056 121,041M 5.35 3.89 9.86 9.99 9.31 18.88 68.70 1.13
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/06/27 2383 2,638,053 89,963M 4.54 3.28 7.02 7.83 9.25 162.46 36.10 1.00
صبا 0 0 0 1396/06/27 2746 2,655,568 107,418M 20.80 3.11 11.69 9.08 -3.07 163.87 47.30 1.63
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/06/27 268 1,139,710 23,535M 38.54 -1.77 1.85 6.44 0.00 9.25 72.70 0.72
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1376 11,020 123,315M 8.02 4.37 10.65 18.14 20.12 10.53 55.50 1.18
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/06/27 1669 1,786,385 118,005M 26.32 3.61 5.68 9.52 7.27 135.70 59.70 0.47
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/06/27 644 1,068,849 60,489M 11.82 1.99 6.11 10.70 2.85 3.06 77.80 0.91
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/06/27 2773 7,665,023 259,538M 19.73 3.41 5.48 9.06 9.13 665.22 50.30 0.59
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/06/27 3421 16,376,284 139,886M 28.14 3.01 5.39 9.36 11.34 1537.63 47.60 0.50
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/06/27 2345 3,965,526 212,794M 17.00 3.13 5.08 8.71 8.22 296.16 55.70 0.58
صنعت و معدن 0 0 0 1396/06/27 3004 3,391,532 19,274M 68.34 2.32 10.66 17.87 12.76 238.41 47.10 0.67
فيروزه 0 0 1 1396/06/27 2593 6,375,646 154,189M 27.55 3.69 6.67 12.26 23.19 536.74 53.00 0.34
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/06/27 491 12,786 124,397M -0.06 2.60 20.87 11.89 21.07 25.31 64.50 1.82
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1114 13,239 92,388M 30.74 2.51 5.38 5.98 1.81 29.32 57.30 0.83
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/06/27 1444 10,960 54,852M 2.08 3.16 5.20 3.23 -0.03 7.61 49.20 1.03
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/06/27 668 14,283 71,415M 4.14 4.60 7.92 14.14 1.14 34.72 60.30 0.72
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/06/27 2711 3,912,914 14,861M 31.16 1.77 1.45 8.90 2.10 290.36 46.80 1.03
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/06/27 2633 3,192,917 106,995M 3.57 3.07 6.26 7.54 3.56 218.83 47.60 1.00
مشترك افق 0 0 0 1396/06/27 1332 825,768 30,364M 33.77 0.77 4.29 11.25 -9.80 -17.42 42.70 1.21
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/06/27 2228 3,167,255 107,823M 7.50 4.38 7.71 10.42 17.67 216.73 39.60 1.32
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3461 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 32.60 0.99
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/06/27 3420 17,462,120 127,351M 10.31 4.23 7.39 2.53 -0.06 1633.86 36.20 1.28
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1688 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 36.80 0.75
مشترک آرمان 0 0 0 1396/06/27 1810 3,514,022 181,201M 0.46 0.92 16.94 14.15 10.72 251.40 59.40 1.65
مشترک آگاه 0 0 0 1396/06/27 3331 19,309,325 127,615M 0.96 4.32 8.88 10.20 -6.23 1828.39 40.10 0.88
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/06/27 1113 937,385 18,230M 10.63 0.54 0.92 -1.54 -15.37 15.77 50.70 1.30
مشترک البرز 0 0 0 1396/06/27 1606 1,091,640 21,383M 17.69 -1.01 1.08 8.07 -0.14 116.01 46.20 0.65
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/06/27 1227 1,076,880 54,129M 20.70 2.07 6.88 7.04 5.23 37.67 50.60 1.05
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/06/27 1298 1,254,726 207,783M 0.32 4.71 7.73 13.32 23.30 47.32 50.30 0.83
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/06/27 2986 16,107,219 1,207,204M 0.01 2.68 1.33 8.26 18.67 1510.74 39.90 0.88
مشترک پویا 0 0 0 1396/06/27 3467 13,563,893 101,268M 15.16 2.30 -0.83 3.25 -2.23 1255.22 36.90 0.84
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1395/12/15 2389 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 33.00 1.33
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/06/27 2486 4,585,594 42,770M 5.52 2.41 6.76 8.39 0.46 356.13 39.60 1.10
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/01/14 1444 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 36.90 1.64
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/06/27 1439 917,136 77,249M 0.06 11.28 10.94 22.57 28.07 -0.25 43.00 3.02
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2457 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 35.10 0.83
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/06/27 1316 1,289,085 104,516M 62.62 1.04 4.73 6.80 14.07 66.95 53.00 0.83
مشترک رضوي 0 0 0 1396/05/17 2915 3,228,093 22,958M 0.86 -0.88 -7.77 -1.13 -8.38 222.82 35.80 1.31
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/06/27 1208 934,546 103,878M 74.41 2.40 6.21 8.83 -4.06 3.82 45.00 0.61
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/06/27 424 1,243,784 25,075M 44.61 1.32 7.79 9.54 12.53 16.23 72.10 1.08
مشترک عقیق 0 0 0 1396/06/27 2398 5,372,200 101,325M 0.70 3.48 7.23 9.16 -6.18 434.50 42.60 0.84
مشترک فام 0 0 0 1396/06/27 1261 1,057,880 8,249M 26.63 -0.17 2.06 5.82 -4.63 3.95 47.10 1.10
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/06/27 1393 1,500,682 69,615M 47.35 1.34 3.41 3.39 21.44 47.48 61.50 1.07
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/06/27 681 1,583,379 21,458M 1.61 5.16 11.46 11.68 4.02 52.26 84.40 1.51
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/05/20 1283 939,975 11,094M 84.32 -0.29 -1.28 9.14 -8.38 -5.20 40.00 1.21
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/06/27 2697 1,631,254 15,890M 15.87 -6.86 -2.18 -3.37 -0.84 62.86 38.10 1.48
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/06/27 1562 1,353,070 31,025M 13.46 1.51 6.15 7.51 1.22 34.01 43.80 1.11
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/06/27 2744 5,961,848 99,873M 35.41 0.80 1.67 8.10 -5.30 495.91 39.10 1.22
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1287 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 47.40 0.82
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/06/27 3467 8,418,753 84,162M 22.89 1.14 -0.20 -0.74 -2.36 742.33 34.80 1.42
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/06/27 1814 3,058,929 60,044M 18.24 -1.85 -2.37 -2.08 -1.33 205.92 44.50 1.02
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/06/27 2283 2,893,192 97,923M 6.25 -1.53 3.60 7.06 0.05 187.02 41.30 1.26
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/06/27 1120 1,060,598 26,531M 45.98 2.49 5.43 5.96 5.59 11.31 53.50 0.42
نقش جهان 0 0 0 1396/06/27 2535 4,380,155 53,872M 22.84 -0.60 13.41 10.86 5.62 337.00 50.10 1.61
نوید انصار 0 0 0 1396/06/27 1662 1,108,473 36,748M 23.36 2.19 6.78 7.02 -5.56 54.93 54.40 1.23
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/06/26 1220 1,183,111 8,746M 91.45 2.77 5.25 9.40 13.01 40.79 55.90 0.15
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/06/27 643 1,093,953 268,859M 69.76 2.66 9.02 12.41 17.45 29.94 72.30 0.46
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/06/27 918 1,054,622 5,382M 24.39 -0.18 1.74 5.28 -3.26 14.32 69.30 1.33
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/06/27 506 1,078,684 92,794M 42.11 3.48 7.13 9.10 14.66 20.12 84.80 0.16
همیان سپهر 0 0 0 1396/06/27 1150 1,042,451 104,051M 39.93 2.55 3.95 16.79 8.07 4.05 50.00 0.68
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/06/27 1539 808,630 4,091M 10.21 -5.31 -13.98 -4.10 -23.61 -21.28 41.60 2.10
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2341 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 33.70 1.21
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/06/27 3327 8,196,979 105,282M 39.39 2.45 3.22 7.04 7.95 719.50 39.20 0.69
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/06/27 2348 1,622,964 118,035M 22.83 2.05 11.13 23.83 56.49 118.53 40.70 1.14
یکم آبان 0 0 0 1396/06/27 1036 1,315,460 12,126M 24.40 -1.36 3.50 6.36 -2.13 31.45 69.50 1.43
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/06/27 2859 7,012,997 106,780M 0.57 1.91 8.87 6.14 -7.15 601.31 39.60 1.60
یکم دانا 0 0 0 1396/06/27 1897 3,409,575 14,446M 29.50 3.33 10.62 10.32 13.74 238.29 58.80 0.85

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.