::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/24 2.60 1.70 5.30 5.00
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2452 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 30.00 1.02
آسمان یکم 0 0 0 1396/05/24 1820 4,603,493 75,760M 16.66 4.79 8.30 21.92 20.83 360.35 58.10 1.17
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/05/24 192 1,190,336 58,375M 2.10 5.01 7.98 13.85 14.17 74.40 0.84
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/05/24 3015 5,312,361 74,065M 8.66 1.16 -2.86 5.93 0.26 430.19 36.40 1.18
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/05/24 305 1,149,856 8,568M 21.62 -3.35 -1.25 10.06 14.99 12.46 71.40 0.81
امین آوید 0 0 0 1396/05/24 1443 1,702,975 8,581M 11.54 2.19 3.74 1.91 -5.16 68.93 61.80 0.88
امین کارآفرین 0 0 0 1396/05/24 2832 4,268,729 4,269M 83.77 0.83 1.04 3.43 -5.97 325.67 36.90 0.68
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/05/24 823 1,181,734 49,068M 8.14 3.69 -0.47 2.35 -5.43 16.71 58.50 1.39
ایساتیس 0 0 0 1396/05/24 2738 6,155,126 92,856M 2.83 10.34 8.23 18.38 50.29 512.81 48.00 1.17
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/05/24 2599 3,123,548 65,363M 5.83 -0.44 3.70 12.28 11.48 212.37 39.50 0.72
بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 0 0 0 1396/05/24 82 1,062,372 228,410M 56.33 4.00 5.44 9.90 0.34
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/05/24 3160 7,653,072 114,413M 8.60 3.53 0.27 22.88 27.65 664.64 44.70 1.24
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/05/24 1926 2,570,257 37,945M 0.51 1.74 1.59 2.62 -0.87 155.13 55.30 1.07
بانک دی 0 0 0 1396/05/24 2257 2,676,851 156,524M 0.02 1.71 -2.47 4.10 -0.24 167.69 40.70 1.28
بانک مسکن 0 0 0 1396/05/24 2720 8,265,580 104,031M 5.04 3.04 0.74 11.40 7.43 725.75 48.90 1.22
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/05/24 1359 1,186,182 121,250M 21.22 6.56 5.77 11.70 7.33 16.26 46.40 0.81
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2298 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 26.90 1.32
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/05/24 274 971,563 2,028M 94.65 -3.51 -1.43 -0.44 -2.84 81.70 0.02
پردیس 0 0 0 1396/05/24 796 1,090,265 18,709M 4.63 -1.59 -3.55 -0.08 -6.49 39.41 56.00 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2328 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 36.90 0.81
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/05/24 277 1,075,964 107,814M 38.44 0.21 -0.08 3.72 5.02 79.70 0.49
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1333 11,878 102,312M 0.57 -0.73 2.51 6.90 4.51 18.69 56.40 0.73
توسعه صادرات 0 0 0 1396/05/24 2287 4,608,027 68,097M 0.32 0.90 -14.13 -7.38 -18.32 360.50 42.70 1.67
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1390 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 53.50 1.54
ذوب آهن 0 0 0 1396/04/26 1121 1,119,588 24,382M 1.86 -1.33 -5.17 -7.87 -1.22 56.41 48.80 1.08
زرین پارسیان 0 0 0 1396/05/24 1038 1,384,610 109,600M 56.33 5.85 3.99 5.89 9.93 93.18 59.80 0.89
سبحـان 0 0 0 1396/05/24 1541 1,435,631 107,937M 2.26 2.81 2.41 6.47 7.55 42.15 55.70 0.68
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/05/24 479 744,209 74,635M 25.13 -0.73 -4.27 -1.00 -19.96 -26.47 39.30 0.92
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/05/24 2298 1,912,769 231,847M 23.92 2.55 3.07 6.22 4.91 91.30 39.60 0.70
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 0 0 0 1396/05/24 277 1,130,081 41,794M 0.02 -2.52 5.63 10.65 0.00 9.07 77.90 0.90
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/05/24 864 11,240 145,092M 3.91 3.03 2.50 4.83 0.93 6.55 72.90 1.02
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/05/24 864 1,005,226 61,743M 4.37 0.17 3.04 9.43 -0.67 3.94 75.00 1.02
سهم آشنا 0 0 0 1396/05/24 1248 940,980 76,699M 7.25 -0.16 -0.39 -1.12 -1.00 20.62 34.90 1.01
سینا 0 0 0 1396/05/24 2390 5,842,344 78,141M 18.38 -1.48 -3.27 -0.85 -7.29 484.28 40.20 1.34
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/05/24 912 11,628 116,737M 0.70 4.85 4.72 5.18 2.31 14.66 68.30 1.11
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/05/24 2349 2,545,734 86,815M 5.09 2.55 1.69 3.98 2.79 153.28 35.40 0.99
صبا 0 0 0 1396/05/24 2712 2,564,982 103,784M 16.42 5.14 3.03 6.33 -7.08 154.87 46.90 1.56
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/05/24 234 1,156,345 23,879M 16.54 0.37 0.13 8.27 0.00 10.84 73.40 0.78
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1342 10,559 118,155M 10.22 2.59 6.46 18.06 12.55 5.91 54.90 1.19
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 0 0 1 1396/05/24 115 1,005,529 140,408M 62.57 1.97 5.70 0.00 0.00 7.06 102.60 0.43
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/05/24 1635 1,733,598 116,418M 0.56 0.45 3.17 8.23 3.86 129.45 58.90 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/05/24 610 1,042,945 59,023M 0.70 0.00 1.44 6.11 0.25 0.56 77.30 0.86
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/05/24 2739 7,407,914 251,395M 0.54 0.40 3.23 7.99 5.90 639.55 49.70 0.55
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/05/24 3387 15,885,148 136,438M 0.76 0.71 3.49 8.39 8.48 1488.52 47.10 0.48
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/05/24 2311 3,842,940 212,084M 0.29 0.42 3.01 7.25 5.26 283.91 55.10 0.54
صنعت و معدن 0 0 0 1396/04/06 2970 3,067,979 25,157M 25.09 -0.98 4.51 -0.47 2.21 206.12 46.60 0.68
فيروزه 0 0 1 1396/05/24 2559 6,159,828 150,713M 2.89 2.58 3.29 11.67 17.30 515.19 52.50 0.40
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/05/24 457 12,309 119,756M 22.52 10.55 7.84 9.29 12.20 20.63 63.80 1.74
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1080 12,873 76,961M 28.02 1.28 0.87 2.88 -5.05 26.06 56.50 0.86
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/05/24 1410 10,598 53,039M 2.89 0.99 -2.88 4.17 -4.02 4.84 48.60 0.99
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/05/24 634 13,588 67,937M 6.08 2.69 3.97 11.06 -3.21 29.30 59.20 0.63
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/05/24 2677 3,860,561 14,674M 5.64 -1.05 3.37 4.66 -0.89 285.13 46.50 1.05
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/05/24 2599 3,086,284 103,267M 2.52 1.22 2.16 5.20 -0.75 208.18 47.10 1.05
مشترك افق 0 0 0 1396/04/06 1298 783,471 28,999M 26.94 -4.08 4.54 -14.38 -16.10 -21.65 42.30 1.24
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/05/24 2194 3,031,539 103,224M 18.13 2.65 2.83 8.59 7.86 203.16 39.20 1.27
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3427 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 32.90 0.98
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/05/24 3386 16,748,045 122,227M 10.11 2.72 1.33 -1.83 -7.08 1562.95 35.80 1.23
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1654 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 37.60 0.87
مشترک آرمان 0 0 0 1396/05/24 1776 3,417,513 173,986M 2.72 7.31 7.33 8.70 4.32 241.75 59.30 1.55
مشترک آگاه 0 0 0 1396/05/24 3297 18,425,200 120,703M 1.72 2.93 3.13 4.95 -10.88 1740.09 39.70 0.78
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/05/24 1079 922,004 18,030M 10.95 -0.46 -3.67 -5.55 -19.39 14.26 50.70 1.25
مشترک البرز 0 0 0 1396/05/24 1572 1,095,849 21,465M 17.55 -0.95 -2.39 7.43 0.19 116.43 45.80 0.65
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/05/24 1193 1,049,322 52,989M 20.73 0.52 -0.75 4.89 1.29 34.97 49.80 1.10
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/05/24 1264 1,193,609 185,496M 0.06 0.21 2.64 10.29 16.71 41.21 49.40 0.82
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/05/24 2952 15,712,946 1,189,360M 0.00 -2.43 -1.51 6.94 12.59 1471.32 39.50 0.90
مشترک پویا 0 0 0 1396/05/24 3433 13,322,708 87,996M 8.61 -1.73 -2.82 3.75 -7.17 1231.12 36.60 0.85
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1395/12/15 2355 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 33.50 1.33
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/05/24 2452 4,459,589 42,634M 18.44 2.20 2.04 3.11 -6.73 343.59 39.10 1.09
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/01/14 1410 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 37.80 1.57
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/05/24 1405 823,966 75,219M 0.00 -3.58 -4.11 11.17 8.01 -9.60 42.20 3.03
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2423 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 35.60 0.77
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/05/24 1282 1,274,500 103,960M 60.65 1.96 2.47 9.03 15.33 65.49 52.20 0.85
مشترک رضوي 0 0 0 1396/05/17 2881 3,228,093 22,958M 0.86 -0.88 -7.77 -1.13 -8.38 222.82 36.30 1.28
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/05/24 1174 909,261 101,240M 95.96 1.89 3.69 6.83 -7.06 1.40 44.00 0.61
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/05/24 390 1,207,667 25,578M 36.61 2.52 3.05 5.65 11.60 12.86 72.50 1.04
مشترک عقیق 0 0 0 1396/05/24 2364 5,183,959 104,208M 0.61 2.10 2.48 5.41 -10.33 415.77 42.10 0.78
مشترک فام 0 0 0 1396/05/24 1227 1,062,824 6,677M 39.23 0.82 3.44 4.30 -5.73 4.44 46.30 1.06
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/05/24 1359 1,482,771 100,625M 46.68 -1.09 -1.22 8.21 16.90 45.72 61.30 1.14
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/05/24 647 1,487,672 20,458M 3.36 2.83 1.84 8.87 -4.22 43.06 84.50 1.44
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/05/20 1249 939,975 11,094M 84.32 -0.29 -1.28 9.14 -8.38 -5.20 41.10 1.18
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/05/24 2663 1,724,605 18,514M 9.75 2.49 -0.82 2.74 3.32 72.18 37.90 1.51
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/05/24 1528 1,328,570 30,463M 19.68 0.30 5.67 3.02 -0.49 31.63 43.20 1.10
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/05/24 2710 5,915,967 99,187M 42.54 -0.87 -0.05 9.19 -8.33 491.32 38.50 1.21
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/05/24 1253 914,633 2,232M 89.06 0.58 -1.72 -4.26 -8.20 -1.44 46.60 0.82
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/05/14 3433 8,203,325 82,238M 41.77 -1.52 -4.08 1.54 -8.07 720.77 34.70 1.39
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/05/24 1780 3,127,794 62,077M 25.80 -5.19 -5.50 9.52 0.19 212.81 44.10 1.03
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/05/24 2249 2,926,901 99,248M 10.64 0.72 -0.37 7.19 -0.42 190.36 40.90 1.25
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/05/24 1086 1,028,558 20,456M 46.08 2.24 1.19 7.60 1.63 8.67 52.80 0.41
نقش جهان 0 0 0 1396/05/24 2501 4,377,544 54,925M 20.59 -0.30 9.08 4.69 2.22 336.74 49.80 1.67
نوید انصار 0 0 0 1396/05/24 1628 1,080,414 36,259M 9.84 1.76 -0.34 1.97 -12.88 52.15 53.90 1.23
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/05/24 1186 1,149,250 8,495M 91.80 0.80 3.32 7.99 11.58 37.50 55.10 0.13
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/05/24 609 1,063,636 261,408M 68.73 3.31 6.36 11.03 13.89 27.03 71.70 0.48
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/05/24 884 1,057,944 5,399M 21.53 0.07 -1.22 4.63 -5.16 14.63 68.90 1.36
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/05/24 472 1,041,279 89,576M 59.11 2.34 3.24 10.25 12.38 16.64 84.50 0.15
همیان سپهر 0 0 0 1396/05/03 1116 1,022,999 102,078M 58.95 1.55 4.15 15.82 12.40 2.16 49.20 0.66
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/05/24 1505 868,002 4,391M 4.24 -7.52 -11.76 -0.51 -22.18 -15.50 41.20 2.20
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2307 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 34.20 1.11
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/05/24 3293 7,942,418 102,012M 38.61 -0.26 0.71 7.94 6.04 694.05 38.80 0.67
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/05/24 2314 1,576,754 112,594M 24.60 3.50 5.48 27.55 47.11 113.91 40.30 1.12
یکم آبان 0 0 0 1396/05/24 1002 1,335,571 12,311M 14.80 1.80 4.47 3.68 -4.57 33.46 69.30 1.42
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/05/24 2825 6,864,811 107,324M 0.18 5.13 2.46 -1.84 -12.10 586.49 39.20 1.53
یکم دانا 0 0 0 1396/05/24 1863 3,299,380 13,979M 0.00 4.80 5.39 6.96 9.10 227.35 58.40 0.85

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.