::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/10/27 3.60 14.50 22.60 24.80
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2608 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 28.20 1.64
آسمان یکم 0 0 0 1396/10/26 1976 5,578,765 102,778M 19.29 2.96 16.07 25.94 45.70 457.88 59.90 1.24
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/10/26 348 1,773,732 167,822M 3.66 10.58 41.61 54.97 77.37 70.13 75.20 1.59
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/09/12 3171 5,433,415 75,747M 0.83 4.10 3.82 0.52 5.52 442.27 37.00 1.23
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/10/26 461 1,328,519 37,723M 5.85 1.93 12.38 11.97 27.31 29.94 70.70 1.32
امین آوید 0 0 0 1396/10/26 1599 1,983,255 109,309M 56.93 2.53 8.14 16.96 17.94 96.73 64.30 0.52
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 2988 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 35.80 0.69
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/10/26 979 1,310,451 54,399M 0.68 -2.30 9.96 12.43 10.03 29.42 59.60 1.39
ایساتیس 0 0 0 1396/10/26 2894 6,634,090 123,401M 16.55 1.15 6.11 18.30 24.49 560.50 49.50 0.77
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/10/26 2755 3,509,554 115,082M 18.38 3.04 8.59 12.07 27.01 250.97 41.70 0.62
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/10/26 3316 6,651,523 78,169M 1.60 -9.20 -7.63 -10.46 5.30 564.57 45.50 0.96
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/10/26 2082 3,360,143 77,949M 5.21 4.27 22.59 32.44 30.57 233.54 56.20 0.58
بانک دی 0 0 0 1396/10/26 2413 3,365,535 196,120M 29.89 2.42 16.23 27.11 27.54 236.56 43.10 1.11
بانک مسکن 0 0 0 1396/10/26 2876 10,315,139 143,277M 21.67 1.85 19.26 27.20 36.05 930.51 50.80 1.24
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/10/26 1515 1,307,248 133,447M 31.72 2.07 6.64 17.44 24.02 28.13 48.90 0.57
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2454 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 25.20 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/10/26 430 1,362,173 34,577M 37.13 13.81 42.34 35.03 39.17 36.22 77.20 1.34
پردیس 0 0 0 1396/10/26 952 958,561 16,430M 1.51 -4.06 0.71 -7.59 -7.41 33.16 57.60 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/10/19 2484 3,724,271 4,730M 90.33 8.61 18.32 19.38 25.84 271.03 35.80 1.62
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/10/26 433 1,354,081 21,649M 15.64 5.16 20.64 25.77 31.79 32.16 78.00 0.86
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/10/26 1489 14,829 115,870M 0.05 3.77 17.17 23.79 28.80 48.17 59.30 0.73
توسعه صادرات 0 0 0 1396/10/26 2443 4,979,837 72,511M 0.36 -5.03 3.85 8.85 -7.02 397.66 44.40 1.56
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1546 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 48.10 2.00
ذوب آهن 0 0 0 1396/10/26 1277 1,435,024 69,337M 0.24 2.29 13.65 27.14 14.17 86.93 45.80 1.01
زرین پارسیان 0 0 0 1396/10/26 1194 1,623,449 150,463M 24.54 1.79 12.57 23.84 22.28 115.97 62.10 0.91
سبحـان 0 0 0 1396/10/26 1697 1,790,523 62,391M 5.42 5.68 18.67 27.13 34.13 77.29 58.40 0.81
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/10/26 635 927,002 92,966M 37.77 1.54 16.55 21.10 17.16 -8.41 45.00 0.55
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/10/26 2454 2,255,253 258,281M 21.60 3.04 13.29 20.84 24.27 125.55 42.00 0.84
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/10/26 1020 13,801 178,148M 18.62 3.60 16.31 24.84 24.29 30.83 74.00 1.00
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/10/26 1020 1,144,054 70,449M 15.90 2.76 13.49 14.34 22.30 17.63 75.20 1.20
سهم آشنا 0 0 0 1396/10/26 1404 1,106,556 107,957M 14.95 2.32 15.91 16.59 13.48 36.94 38.80 0.94
سینا 0 0 0 1396/10/26 2546 7,501,526 97,160M 15.20 4.36 19.32 23.94 30.85 650.21 42.30 1.36
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/10/26 1068 15,267 153,274M 13.04 5.46 25.44 35.50 33.43 50.55 69.80 1.32
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/10/26 2505 3,131,583 105,898M 3.91 3.51 16.82 25.25 24.84 211.56 38.30 1.00
صبا 0 0 0 1396/10/26 2868 3,206,997 179,322M 13.02 5.18 19.51 28.09 20.06 218.66 48.80 1.53
صندوق پروژه ای 0 0 0 1396/10/23 82 1,075 9,909,064M 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 35.80 0.00
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/10/26 390 1,131,779 23,371M 22.76 -0.10 -0.63 -1.73 7.56 8.49 71.50 0.77
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/10/26 1498 12,628 141,312M 9.04 3.41 15.42 21.16 37.59 26.66 57.10 1.14
صندوق سرمايه گذاري گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/10/26 433 1,206,853 45,113M 7.04 0.49 16.73 1.95 16.50 16.48 75.70 1.03
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/10/26 2895 9,080,677 307,472M 8.13 3.50 15.82 23.12 27.84 806.55 51.90 0.72
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/10/26 340 206,040 20,604M 95.77 0.02 0.11 -79.51 0.00 -79.50 80.20 0.35
صندوق سرمایه گذاری فيروزه موفقیت 0 0 1 1396/10/26 2715 7,515,307 177,865M 20.99 5.09 17.92 23.40 35.89 650.56 54.00 0.69
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/10/26 1791 2,074,189 131,398M 8.68 3.43 15.57 23.00 27.29 168.35 61.90 0.54
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/10/26 3543 19,564,414 161,269M 12.62 3.36 16.90 24.03 29.98 1856.44 49.00 0.67
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/10/26 2467 4,832,438 254,940M 0.70 4.23 19.06 26.31 30.63 382.76 57.40 0.79
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1396/10/26 1784 1,404,287 44,547M 11.56 7.80 23.46 32.57 24.58 84.31 56.00 1.19
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/10/26 766 1,117,738 58,132M 12.80 2.58 5.93 5.81 11.69 7.77 76.90 0.87
صنعت و معدن 0 0 1 1396/10/26 3126 1,023,495 5,806M 35.37 3.82 10.43 22.28 25.22 279.13 49.40 0.63
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/10/27 613 14,099 137,171M 1.01 0.27 11.03 22.33 20.20 38.33 65.40 1.48
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/10/27 1236 14,655 124,251M 0.86 1.71 9.74 14.30 16.34 43.11 59.80 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/10/27 1566 13,522 67,675M 0.08 8.25 22.47 26.22 32.02 33.08 51.40 1.01
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/10/27 790 17,209 86,044M 3.57 5.54 18.70 28.80 32.65 63.25 63.10 0.97
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/10/18 2833 4,341,700 16,490M 7.08 2.36 10.83 10.83 14.94 333.13 45.30 1.01
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/10/26 2755 3,975,336 133,134M 1.97 4.79 22.49 29.55 30.43 296.96 51.50 0.75
مشترك افق 0 0 0 1396/10/26 1454 947,269 58,257M 43.87 1.55 13.41 17.86 4.53 -5.27 45.10 1.13
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/10/26 2350 4,020,056 136,573M 0.25 5.00 25.45 35.12 42.28 302.01 41.40 1.26
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3583 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 31.50 0.93
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/10/26 3542 22,669,433 138,488M 4.88 4.78 29.19 38.67 29.48 2150.90 37.50 1.51
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1810 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 34.30 0.09
مشترک آرمان 0 0 0 1396/10/26 1932 3,836,136 210,991M 2.94 -0.25 10.52 17.90 18.51 283.61 60.10 1.59
مشترک آگاه 0 0 0 1396/10/26 3453 23,943,874 129,919M 0.83 6.99 21.46 32.86 27.68 2291.23 41.50 1.23
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/10/26 1235 1,056,271 14,078M 15.50 2.95 13.57 11.40 -6.44 27.46 52.90 1.12
مشترک البرز 0 0 0 1396/10/26 1728 1,195,451 20,006M 10.38 3.32 9.15 7.47 12.51 126.39 47.90 0.57
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/08/21 1349 1,061,912 53,193M 24.00 -0.33 0.98 -0.11 2.87 36.21 48.90 0.81
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/10/26 1420 1,309,724 169,369M 0.00 0.38 9.70 15.23 25.20 60.32 52.10 0.71
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/10/26 3108 16,418,127 1,172,336M 0.22 -1.00 3.11 0.49 12.49 1541.83 41.00 0.70
مشترک پویا 0 0 0 1396/10/23 3589 14,668,571 102,783M 6.60 -0.58 10.44 8.59 10.07 1365.60 38.20 0.90
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2511 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 31.80 1.01
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/10/26 2608 5,276,136 48,414M 5.85 2.20 14.22 20.48 20.15 424.81 41.30 1.02
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/10/26 1566 1,288,189 52,848M 0.01 3.84 22.89 34.11 28.76 28.77 39.60 1.55
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/10/26 1561 1,059,716 87,325M 0.04 -5.22 18.68 20.72 37.76 14.06 44.70 2.41
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2579 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 33.40 1.43
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/10/26 1438 1,324,770 119,611M 28.84 1.53 10.12 12.86 21.86 80.38 55.00 0.51
مشترک رضوي 0 0 0 1396/10/26 3037 3,652,665 25,390M 29.74 0.89 17.31 10.30 8.17 265.27 37.10 1.14
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/10/26 1330 1,017,631 182,303M 65.93 2.18 7.41 13.84 10.19 11.78 48.00 0.35
مشترک سیب 0 0 0 1396/10/19 1383 1,106,887 9,190M 5.78 4.71 10.53 5.01 4.79 8.77 48.90 1.29
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/10/26 546 1,365,679 31,174M 42.87 1.69 8.66 14.40 24.59 27.63 72.70 0.86
مشترک عقیق 0 0 0 1396/10/26 2520 6,346,696 111,670M 0.13 4.91 16.55 24.20 21.22 531.46 44.30 1.08
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/10/26 803 1,948,797 26,159M 2.73 2.19 21.08 33.64 36.15 87.40 83.20 1.69
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/08/20 1405 994,225 11,734M 43.22 1.14 5.63 5.44 2.12 0.22 40.10 1.11
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/10/26 2819 1,767,521 14,861M 19.22 2.20 10.06 4.59 3.26 76.46 39.10 1.46
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/10/01 1684 1,247,280 8,013M 49.85 -2.00 -10.19 -2.85 -7.90 23.73 43.60 0.76
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/10/26 2866 6,107,189 101,862M 24.70 -0.42 4.74 1.51 0.55 510.43 40.30 1.11
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1409 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 43.30 0.65
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/10/26 3589 9,677,880 90,285M 16.56 3.08 15.07 16.20 11.94 868.31 36.30 1.13
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/10/26 1936 3,448,434 48,692M 8.06 2.97 12.49 3.36 20.56 244.88 46.10 1.21
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/10/26 2405 3,069,239 103,148M 1.61 -0.45 5.98 4.23 9.60 204.48 42.80 1.10
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/10/26 1242 1,078,110 41,364M 40.60 0.59 5.03 13.28 18.70 17.96 56.70 0.14
نقش جهان 0 0 0 1396/09/21 2657 4,493,749 82,698M 54.91 1.29 3.55 15.77 6.77 348.33 50.60 1.40
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/10/26 765 1,072,114 263,491M 66.02 3.99 10.22 18.44 26.51 42.53 72.90 0.35
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/10/26 1040 1,068,239 5,951M 14.52 1.69 11.65 15.31 11.21 29.85 70.00 1.10
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 18 0 1396/10/26 628 1,070,545 92,094M 81.36 1.92 6.59 15.00 24.20 29.29 84.20 0.18
همیان سپهر 0 0 0 1396/10/26 1272 1,076,037 113,787M 33.37 2.22 8.44 12.00 25.38 13.35 52.20 0.58
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/10/26 1661 765,722 3,871M 33.94 -4.19 -3.80 -18.65 -21.34 -25.46 42.90 1.68
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2463 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 32.00 2.36
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/10/26 3449 9,496,596 106,238M 26.07 3.07 14.25 18.58 26.37 849.43 40.80 0.70
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/10/26 2470 1,901,499 159,380M 3.74 4.55 16.27 23.47 53.65 146.38 42.30 0.99
یکم آبان 0 0 0 1396/10/26 1158 1,468,603 13,558M 20.22 2.73 9.63 11.28 10.03 46.75 67.60 1.48
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/10/26 2981 8,565,367 132,746M 7.56 2.50 22.03 30.08 17.79 756.54 40.90 1.56
یکم دانا 0 0 0 1396/10/19 2019 3,858,605 5,502M 0.07 5.60 12.57 22.86 25.06 282.84 60.60 0.94

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.