::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/26 3.70 -12.20 52.90 68.00
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/10/25 711 3,237,414 812,996M 1.16 4.32 -13.45 62.94 86.07 210.52 63.80 1.23
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/10/25 3534 10,162,962 212,091M 0.00 4.83 -2.76 75.93 74.82 914.29 38.20 0.94
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/10/25 824 2,371,998 104,510M 22.61 7.00 -5.39 69.43 79.03 132.00 64.00 0.90
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1342 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 55.60 0.93
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/10/25 3118 6,066,172 163,902M 9.39 1.92 -7.74 57.41 73.65 506.64 43.60 0.86
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1397/09/30 1598 911,943 49,688M 67.73 0.20 -9.50 -7.34 -10.60 13.27 47.90 0.13
بانک دی 0 0 0 1397/10/25 2776 5,238,135 305,284M 31.82 1.84 -7.53 45.06 55.62 423.82 45.00 0.73
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/10/25 1878 1,751,394 178,751M 18.30 2.44 -2.20 20.95 34.44 71.66 50.40 0.58
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/10/25 793 1,968,084 72,880M 21.44 2.41 -13.27 26.53 45.02 96.82 67.80 0.75
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1315 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 48.40 1.11
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 796 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 61.10 6.95
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/10/25 1852 23,740 264,793M 15.62 2.99 -11.70 54.06 61.35 137.21 61.30 0.67
توسعه صادرات 0 0 0 1397/10/25 2806 7,694,244 95,024M 19.63 8.82 3.63 59.82 57.22 668.92 45.80 0.62
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/10/25 2295 6,879,532 866,491M 9.48 5.58 -4.09 64.36 79.90 587.95 59.30 0.96
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/10/25 1640 2,349,272 196,413M 0.50 12.22 3.32 70.56 85.24 204.75 48.40 0.69
زرین پارسیان 0 0 0 1397/10/25 1557 2,437,776 452,193M 13.74 0.72 -8.62 60.60 65.95 217.24 60.40 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/10/25 998 1,682,464 168,464M 50.49 7.97 10.55 49.10 81.01 66.23 48.20 0.54
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/10/25 2817 3,282,171 369,113M 1.05 7.27 0.81 43.32 46.38 228.26 44.10 0.80
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/10/25 90 852,980 99,075M 22.02 -7.60 0.00 0.00 0.00 -14.69 12.40 1.39
سهم آشنا 0 0 0 1397/10/25 1767 2,069,981 231,834M 4.50 4.57 -0.35 79.64 91.04 137.04 42.60 0.82
سینا 0 0 0 1397/10/25 2909 10,306,349 78,122M 14.28 2.38 -14.33 27.32 37.83 930.72 43.80 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/10/25 2868 4,720,913 161,271M 0.63 0.64 -13.03 44.31 52.01 369.69 39.90 1.01
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/10/25 33 1,016,207 37,577M 97.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 3.10 0.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/10/25 207 12,483 62,436M 37.42 0.37 -2.66 24.64 0.00 24.84 51.50 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/10/25 363 1,363,324 279,296M 41.79 1.52 -0.54 28.91 0.00 36.58 40.10 0.34
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/10/25 26 10,101 50,543M 98.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 8.00 0.06
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/10/25 236 17,513 218,603M 1.48 7.25 -12.04 59.11 0.00 73.90 60.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/10/25 1861 17,046 131,087M 1.47 5.15 -8.87 36.37 36.21 70.97 59.00 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/10/25 2319 2,784,371 59,995M 35.31 -39.36 -41.33 7.06 5.52 178.44 62.70 0.28
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/10/25 2445 5,816,787 162,719M 5.23 6.35 -8.19 70.18 74.47 477.39 57.90 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه 0 0 0 1397/10/01 542 27,974,833 279,748M 11.57 -53.15 -49.24 50.11 2486.77 2697.48 0.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/10/25 1383 21,731 250,085M 2.04 2.37 -10.68 52.05 58.45 106.00 72.40 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/10/25 703 200,245 20,024M 61.44 -0.79 -1.58 -2.28 -2.81 -80.08 80.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/10/25 1383 1,289,846 59,826M 4.71 4.00 -0.24 41.61 31.87 51.41 72.80 0.57
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/10/25 1431 23,193 225,896M 10.82 2.39 -10.00 48.72 54.86 128.71 68.40 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/10/25 3078 11,999,574 529,349M 11.70 6.89 6.23 51.39 62.67 1098.41 56.10 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/10/25 3118 6,873,485 230,660M 7.18 7.03 -5.99 64.40 74.10 586.36 53.20 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/10/25 2339 8,162,084 98,941M 1.00 5.54 -9.87 45.40 47.48 716.21 60.90 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/10/25 2154 3,250,407 189,265M 21.13 2.09 -8.52 56.99 63.66 297.44 62.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/10/25 3257 8,688,421 112,854M 6.72 3.32 -6.92 21.16 31.55 765.03 51.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/10/25 3679 7,646,061 43,942M 35.91 4.03 -6.34 28.74 16.67 663.94 46.90 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/10/25 3239 16,250,529 208,397M 13.66 7.54 -9.14 55.90 59.00 1523.47 52.30 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/10/25 3906 33,165,535 811,627M 28.00 2.13 -8.14 57.51 70.68 3216.55 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/10/25 2830 8,088,698 980,698M 20.44 2.55 -9.87 57.07 69.10 708.06 58.70 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/10/25 2060 3,541,694 43,428M 11.72 9.54 2.31 75.45 98.67 250.69 60.60 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/10/25 753 1,635,343 33,770M 0.03 6.43 -3.03 53.99 44.57 56.76 68.90 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/10/25 3231 5,619,940 248,902M 25.60 0.47 -7.76 57.43 76.89 458.43 51.00 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/10/25 796 2,234,528 72,575M 0.62 11.21 -5.07 56.80 85.84 115.66 72.20 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/10/25 1166 3,454,290 105,007M 8.89 3.66 -12.63 62.62 77.76 232.17 77.90 1.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/10/25 3020 8,415,704 166,572M 9.86 7.22 5.10 72.40 83.24 739.62 49.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/10/25 2147 2,797,742 146,476M 21.62 4.14 -3.48 90.43 100.17 222.66 57.70 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/10/25 1403 1,730,292 9,639M 0.64 4.88 -10.24 71.73 76.24 106.91 68.10 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/10/25 1521 2,363,829 95,260M 3.35 8.26 -10.86 52.29 61.11 136.20 66.10 0.94
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/10/26 976 25,276 256,036M 14.82 6.86 -4.73 69.40 79.89 147.66 63.20 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1599 23,530 305,381M 15.72 4.82 -8.41 52.28 61.19 130.26 60.10 0.82
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1929 22,067 322,283M 5.24 3.44 -12.71 60.97 63.99 117.95 53.00 0.96
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/10/26 1153 28,034 156,985M 2.32 3.44 -14.37 52.81 63.43 166.99 61.60 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/10/25 1817 1,650,174 131,547M 7.31 8.82 -0.80 81.80 74.80 65.02 44.50 0.87
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/10/25 2713 7,077,013 271,467M 21.69 1.79 -15.46 53.86 76.64 607.71 42.60 1.23
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3946 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.60 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/10/25 3905 41,954,274 515,282M 0.55 0.01 -14.35 62.23 85.56 4065.74 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/10/25 3816 40,712,282 308,558M 0.43 1.34 -12.68 56.10 71.80 3965.86 42.90 1.03
مشترک البرز 0 0 0 1397/10/25 2091 1,499,137 14,573M 3.74 6.68 -4.43 43.84 42.65 177.03 49.30 0.49
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/10/25 1783 1,988,405 172,572M 0.06 9.50 -9.82 50.00 64.50 143.19 52.10 0.66
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/10/25 3471 23,386,707 1,556,689M 0.09 6.74 -10.73 34.82 43.30 2246.20 42.40 0.80
مشترک پویا 0 0 0 1397/10/25 3952 24,366,425 215,448M 8.53 3.77 -7.95 55.31 63.89 2334.55 39.80 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/10/25 2971 9,221,301 128,656M 16.01 2.21 -13.93 49.29 75.59 817.24 42.80 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/10/25 1929 2,390,627 188,506M 0.36 2.16 -8.35 69.76 86.74 138.98 39.90 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/10/18 1924 2,139,883 164,403M 0.07 1.88 -8.91 76.78 115.17 130.01 44.30 1.05
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/10/25 1801 1,736,365 161,788M 28.65 4.30 0.57 39.81 47.98 143.44 55.20 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3400 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.40 0.04
مشترک عقیق 0 0 0 1397/10/25 2883 9,904,176 130,388M 2.45 0.76 -14.51 47.66 57.05 885.41 45.60 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3182 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 38.70 0.98
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/10/25 3229 11,441,489 193,990M 10.92 5.60 -7.06 70.24 88.23 1043.61 41.90 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/10/25 3952 15,298,350 106,752M 5.84 4.93 -7.72 54.30 59.18 1430.66 37.90 0.83
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/10/25 2299 6,365,418 165,342M 0.07 1.17 -12.39 63.57 85.06 536.60 47.00 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/10/25 2768 3,850,292 107,985M 15.63 5.23 -4.32 39.28 25.11 281.97 44.00 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/10/25 1605 1,501,426 71,645M 31.24 1.58 -16.00 42.52 57.50 68.61 56.10 0.69
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/10/25 991 1,023,607 88,276M 94.74 2.30 5.09 14.34 19.20 48.87 76.60 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/10/25 1635 1,504,537 153,920M 16.24 3.14 -8.80 32.21 40.14 54.93 52.00 0.70
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/10/25 2024 1,129,647 16,482M 10.13 6.21 -5.65 52.98 46.55 9.97 44.80 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/10/25 2833 3,382,245 186,757M 11.98 7.20 -4.79 67.01 78.09 294.46 43.90 0.87
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/10/25 3344 16,255,914 295,776M 14.83 4.86 -6.58 73.31 90.04 1525.60 42.70 1.12

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.