::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/26 -5.20 33.10 87.80 102.70
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/08/26 650 3,556,105 1,063,073M 1.73 -4.94 38.65 117.16 168.82 241.09 66.80 1.24
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/08/26 3473 10,130,298 242,631M 0.09 -3.10 45.29 86.64 92.11 911.03 38.30 0.94
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/26 763 2,405,915 115,893M 4.49 -4.03 36.84 92.98 101.85 135.31 66.30 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1281 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 58.20 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/08/26 3057 6,343,468 171,692M 26.78 -3.52 33.38 80.71 94.37 534.37 43.70 0.84
بانک دی 0 0 0 1397/08/26 2715 5,486,477 319,757M 29.43 -3.16 29.32 61.99 78.82 448.65 45.20 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/08/26 1817 1,823,296 186,071M 7.87 1.81 15.63 41.00 48.36 78.71 50.80 0.55
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/08/26 732 2,138,691 80,169M 12.65 -5.76 21.25 55.97 119.73 113.88 70.40 0.77
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1254 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 50.70 0.79
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 735 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 66.10 1.58
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1791 25,219 337,781M 1.52 -6.19 33.18 78.29 89.66 151.99 62.00 0.65
توسعه صادرات 0 0 0 1397/08/26 2745 7,474,056 93,433M 39.88 0.67 34.09 67.56 49.42 646.92 45.80 0.63
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/08/26 2234 7,079,976 1,159,771M 20.17 -1.31 32.28 102.91 106.53 608.00 59.80 0.98
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/08/26 1579 2,222,368 189,888M 0.66 -2.26 42.16 84.54 104.34 192.47 48.50 0.70
زرین پارسیان 0 0 0 1397/08/26 1496 2,597,168 551,688M 25.91 -2.64 28.30 94.18 89.21 232.45 61.40 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/08/26 937 1,579,140 158,118M 36.72 3.75 25.33 55.09 89.39 56.02 48.80 0.54
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/08/26 2756 3,288,983 371,405M 0.60 1.02 25.42 56.81 61.70 228.94 44.20 0.79
سهم آشنا 0 0 0 1397/08/26 1706 2,133,057 238,533M 9.75 2.68 43.38 100.78 123.58 143.26 42.60 0.81
سینا 0 0 0 1397/08/26 2848 11,039,167 86,139M 0.05 -8.26 15.68 49.37 68.58 1004.01 44.00 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/08/26 2807 5,201,715 178,242M 1.24 -4.16 25.69 73.74 88.19 417.52 40.00 1.00
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/08/26 151 11,253 353,997M 1.35 -4.59 3.34 0.00 0.00 12.46 46.40 0.10
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/08/26 146 12,195 60,994M 0.13 -4.93 20.27 0.00 0.00 21.96 54.10 0.16
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/08/26 175 18,364 229,230M 3.07 -7.76 28.32 0.00 0.00 82.35 64.60 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1800 17,920 137,807M 7.23 -4.20 30.99 57.06 61.40 79.74 59.40 0.54
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/08/26 2384 6,022,051 169,424M 0.85 -4.94 33.23 94.66 109.41 497.77 58.10 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/08/26 384 1,073 9,893,721M 0.07 0.00 -0.09 -0.09 -0.19 -0.28 76.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1322 23,080 297,928M 7.84 -5.13 32.38 81.18 87.87 118.79 73.70 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/08/26 642 202,760 20,276M 77.42 -0.34 -0.76 -1.24 -1.56 -79.83 84.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/08/26 1322 1,284,748 56,566M 8.74 -0.63 31.06 42.53 44.45 50.92 74.10 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1370 24,818 241,725M 0.30 -3.69 30.86 78.46 100.68 144.73 69.70 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/08/26 3017 11,580,199 575,883M 0.94 2.52 34.22 56.87 79.67 1056.52 56.30 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/08/26 3057 6,981,074 239,332M 1.71 -4.52 29.31 84.08 102.91 597.10 53.30 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/08/26 2278 8,704,501 138,175M 6.87 -3.88 36.25 69.80 77.77 770.45 61.30 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/08/26 2093 3,470,033 205,311M 1.69 -2.95 35.57 79.90 89.23 317.32 63.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/08/26 1901 2,769,413 150,930M 4.65 -3.60 21.82 37.61 48.06 174.72 66.40 0.41
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/08/26 3196 8,916,881 135,563M 0.81 -4.48 23.96 35.88 40.24 787.77 51.30 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/08/26 3618 7,459,102 43,181M 0.87 -8.62 17.16 35.10 5.11 645.26 47.00 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/08/26 3178 17,159,589 220,312M 0.26 -4.04 51.38 74.58 79.92 1614.29 52.50 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/08/26 3845 34,964,273 898,757M 2.80 -3.16 32.92 83.00 97.92 3396.43 51.00 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/08/26 2769 8,600,686 1,222,854M 0.67 -4.17 35.98 81.91 101.73 759.21 59.00 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/08/26 1999 3,524,630 39,730M 13.15 1.81 44.72 93.66 124.43 249.00 61.10 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/08/26 692 1,675,705 34,603M 4.78 -0.63 29.09 60.93 48.28 60.63 70.80 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/08/26 3170 5,967,881 264,443M 0.51 -2.04 31.70 92.48 115.73 493.00 51.10 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/08/26 735 2,150,823 71,151M 2.97 -8.63 13.18 65.02 98.21 107.58 73.90 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/08/26 1105 3,777,133 93,514M 2.77 -4.46 38.73 110.69 121.37 263.22 79.80 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/08/26 2959 8,188,304 167,541M 13.32 2.26 44.86 81.93 83.10 716.93 50.00 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/08/26 2086 2,861,904 156,970M 6.80 -1.29 50.50 116.32 146.38 229.03 58.10 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/08/26 1342 2,004,761 11,169M 0.94 -4.28 41.67 99.00 93.70 118.72 69.10 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/26 1460 2,486,017 94,513M 1.69 -6.24 33.24 74.73 87.16 148.41 68.00 0.94
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/08/26 915 25,576 259,070M 21.41 -3.60 34.17 95.48 105.64 151.14 63.80 0.85
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1538 24,235 316,950M 26.02 -5.67 28.68 67.52 77.70 136.89 60.40 0.86
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1868 23,924 569,487M 1.73 -5.36 36.86 93.36 107.71 135.62 53.20 0.96
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/08/26 1092 30,586 171,279M 1.90 -6.58 34.56 86.10 105.70 190.89 62.40 0.88
مشترك افق 0 0 0 1397/08/26 1756 1,636,771 136,849M 7.03 -1.59 43.17 83.95 84.13 63.68 44.70 0.85
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/08/26 2652 7,580,679 302,507M 3.36 -9.44 27.97 93.35 122.60 658.08 42.80 1.26
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3885 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.00 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/08/26 3844 46,316,288 698,264M 4.40 -5.43 42.90 117.63 154.67 4498.86 39.10 1.11
مشترک آگاه 0 0 0 1397/08/26 3755 44,375,836 392,948M 1.11 -4.82 34.50 95.58 119.62 4331.73 42.90 1.02
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1537 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 49.70 0.17
مشترک البرز 0 0 0 1397/08/26 2030 1,526,702 18,711M 20.99 -2.65 20.62 68.56 55.00 179.78 49.60 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/08/26 1722 2,053,259 179,268M 0.08 -6.87 40.45 84.33 83.11 149.67 52.90 0.64
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/08/26 3410 24,542,984 1,640,355M 0.00 -6.33 28.71 61.12 53.25 2361.83 42.60 0.77
مشترک پویا 0 0 0 1397/08/26 3891 25,590,977 229,756M 13.78 -3.32 33.13 86.21 87.99 2456.90 39.70 1.05
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/08/26 2910 9,876,068 146,669M 11.59 -7.81 25.72 95.82 107.64 882.37 43.00 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/08/26 1868 2,500,524 213,697M 0.56 -4.13 42.60 98.60 123.14 149.96 39.90 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/08/26 1863 2,212,205 176,676M 0.46 -4.57 52.63 145.58 135.40 137.27 45.10 1.11
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/08/26 1740 1,807,738 168,458M 48.01 0.67 26.32 53.41 57.37 143.62 55.70 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3339 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 36.10 0.09
مشترک عقیق 0 0 0 1397/08/26 2822 10,916,783 149,909M 0.42 -5.76 32.20 81.95 96.18 986.16 45.90 1.01
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3121 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.10 1.05
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/08/26 3168 12,067,239 203,864M 7.11 -1.89 38.47 109.99 108.66 1106.16 41.80 1.03
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/08/26 3891 16,169,372 113,396M 19.17 -2.47 35.22 78.12 86.82 1517.81 37.80 0.79
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/08/26 2238 6,975,221 275,033M 0.10 -4.00 35.15 108.82 121.72 597.59 47.30 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/08/26 2707 3,906,461 109,697M 11.86 -2.92 35.54 44.52 32.85 287.54 44.00 0.76
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/08/26 1544 1,783,010 124,481M 12.85 -7.63 28.03 64.88 72.68 81.89 56.90 0.65
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/08/26 930 1,164,236 100,404M 96.64 1.40 8.03 12.37 18.44 44.98 79.00 0.05
همیان سپهر 0 0 0 1397/08/26 1574 1,615,617 189,176M 4.42 -2.34 21.42 45.94 55.80 65.70 52.50 0.66
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/08/26 1963 1,149,660 17,709M 17.48 -4.00 27.74 80.61 44.50 11.91 44.70 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/08/26 2772 3,445,940 213,021M 9.05 -3.00 34.40 94.25 104.63 300.83 44.00 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/08/26 3283 16,613,203 345,173M 10.36 -4.51 35.73 106.83 126.12 1561.33 42.60 1.14

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.