::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/07/02 23.70 48.50 74.00 97.00
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/07/01 596 3,419,963 854,970M 0.60 27.89 56.77 94.52 173.07 228.03 68.00 1.25
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/07/01 3419 10,417,044 183,194M 6.37 43.34 67.38 85.13 99.82 939.64 37.70 0.93
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/01 709 2,216,793 33,482M 3.52 23.92 46.72 75.35 83.31 116.82 66.00 0.93
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/07/01 1227 2,114,141 88,236M 0.08 27.69 48.84 74.04 71.64 108.79 58.00 1.07
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/07/01 3003 5,929,310 159,961M 3.34 22.79 41.24 68.41 85.56 492.95 43.20 0.84
بانک دی 0 0 0 1397/07/01 2661 5,103,122 297,415M 7.28 18.47 33.05 51.49 76.47 410.32 44.30 0.71
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/07/01 1763 1,821,124 185,886M 21.20 14.41 24.00 41.15 51.24 78.50 49.60 0.44
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/07/01 678 2,097,831 66,344M 13.15 17.78 31.28 52.73 116.20 109.79 69.50 0.76
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1200 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 53.00 0.86
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 681 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 67.30 0.81
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1737 24,240 395,458M 1.65 25.51 46.54 65.51 92.46 142.21 61.70 0.63
توسعه صادرات 0 0 0 1397/07/01 2691 6,789,431 76,259M 9.05 19.77 38.31 42.14 37.48 578.50 45.00 0.61
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/07/01 2180 6,241,420 948,727M 17.29 15.26 34.37 78.09 78.00 524.14 59.20 1.10
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/07/01 1525 2,236,746 174,390M 0.81 41.56 50.29 78.82 101.58 193.86 47.60 0.63
زرین پارسیان 0 0 0 1397/07/01 1442 2,371,951 569,076M 9.94 14.34 39.94 72.33 82.30 210.95 61.00 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/07/01 883 1,515,328 223,547M 14.67 20.19 30.92 46.70 87.93 49.71 46.70 0.39
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/07/01 2702 3,343,051 377,982M 16.96 23.62 33.35 57.10 65.62 234.35 43.50 0.70
سهم آشنا 0 0 0 1397/07/01 1652 1,849,887 216,215M 16.93 21.14 44.16 82.75 96.93 115.35 41.30 0.78
سینا 0 0 0 1397/07/01 2794 11,743,495 131,351M 10.05 21.43 35.43 57.41 87.13 1074.44 43.40 0.84
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/07/01 2753 4,886,722 166,676M 4.85 15.79 34.56 59.54 82.24 386.18 39.40 0.95
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/07/01 97 13,165 489,323M 0.09 17.38 29.95 0.00 0.00 31.57 26.80 0.43
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د 0 20 0 1397/07/02 92 11,555 57,793M 2.81 13.92 15.57 0.00 0.00 15.56 31.50 0.15
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) (ETF) 0 0 0 1397/07/02 121 17,597 207,342M 1.13 22.87 43.31 0.00 0.00 74.73 64.50 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1746 17,337 133,326M 18.38 22.50 32.21 42.67 55.85 73.89 59.00 0.51
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/07/02 1014 1,096,282 57,365M 0.12 3.12 3.20 1.99 1.54 5.70 76.40 0.14
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/07/02 2330 5,893,301 172,650M 0.90 25.22 54.70 85.97 117.18 484.99 58.20 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا 0 0 0 1397/06/31 330 1,073 9,896,898M 0.07 0.00 -0.09 -0.09 0.00 -0.28 63.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1268 22,068 284,862M 5.05 25.03 45.88 66.69 86.86 109.20 73.70 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/07/02 3143 14,249,548 566,662M 5.30 18.62 36.78 60.03 83.35 1322.57 53.50 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/06/31 588 212,869 21,287M 80.11 1.31 3.83 3.56 3.53 -78.82 78.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/07/02 1268 1,495,051 47,552M 0.54 36.17 36.20 39.82 51.88 56.43 74.70 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/07/02 1316 23,173 225,703M 0.60 20.14 39.63 55.37 90.66 128.51 69.90 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/07/02 2963 10,917,404 483,696M 6.33 22.91 36.26 41.15 71.40 990.33 55.90 0.35
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/07/02 3003 6,947,312 236,618M 1.46 24.60 50.35 79.56 113.39 593.73 53.20 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/07/02 2224 8,123,396 97,026M 19.77 21.42 35.39 49.60 67.36 712.34 61.20 0.66
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/07/02 2039 3,316,422 195,009M 0.30 25.65 44.74 67.49 89.55 300.03 63.40 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1397/07/02 1847 2,760,358 150,533M 5.51 18.74 25.39 38.32 52.06 173.82 66.40 0.42
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/07/01 3142 9,492,956 142,091M 4.26 21.91 31.61 48.36 52.54 845.13 51.20 0.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/07/02 3564 9,674,633 53,897M 5.56 44.48 54.12 58.17 22.38 866.61 46.90 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/07/02 3124 15,916,160 125,244M 0.43 38.37 42.42 62.01 81.88 1490.07 52.30 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/07/02 3791 33,315,624 576,260M 8.76 23.13 48.62 72.20 101.00 3231.56 50.80 0.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/07/02 2715 8,130,513 1,079,813M 8.76 24.74 46.71 68.41 101.95 712.24 58.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/07/02 1945 3,219,717 33,128M 1.97 29.37 45.77 75.58 115.35 218.80 60.90 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/07/02 638 1,583,712 32,704M 9.04 16.69 36.40 49.57 38.16 51.81 71.00 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/07/02 3116 5,352,083 251,205M 1.16 16.06 39.71 68.65 100.03 431.81 50.70 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/07/02 681 2,248,022 79,371M 43.55 12.80 44.66 86.87 104.79 116.96 75.00 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/07/01 1051 3,288,393 58,866M 0.58 18.09 40.14 79.90 103.14 216.22 80.80 1.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/07/02 2905 7,193,437 106,046M 13.13 25.00 37.28 60.94 61.78 617.68 49.30 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/07/02 2032 2,627,533 98,036M 16.43 32.16 64.08 93.62 135.65 205.76 58.00 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1397/06/02 1288 1,455,133 8,107M 0.25 32.51 42.59 41.36 51.58 66.56 67.80 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/06/06 1406 1,922,291 14,973M 3.25 17.08 33.01 35.04 42.92 92.08 67.20 0.82
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/07/01 861 22,243 216,409M 2.98 14.71 33.30 71.84 74.67 111.25 63.70 0.91
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1484 23,549 326,823M 0.09 21.11 39.29 62.68 76.42 129.97 60.10 0.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1814 22,096 426,547M 0.76 21.36 46.91 73.59 100.44 110.96 52.60 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/07/01 1038 28,256 149,756M 1.70 19.66 39.19 70.13 96.06 159.57 62.40 0.86
مشترك افق 0 0 0 1397/07/01 1702 1,461,555 128,981M 7.22 24.53 47.02 60.63 72.69 46.16 43.50 0.78
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/07/01 2598 6,937,517 268,461M 2.01 14.64 38.40 78.55 117.14 593.76 42.30 1.18
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3831 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 29.40 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/07/01 3790 41,092,051 549,195M 1.55 22.78 44.32 90.82 132.20 3980.13 38.50 1.11
مشترک آگاه 0 0 0 1397/07/01 3701 40,688,896 337,596M 0.86 19.37 42.11 78.52 108.54 3963.52 42.40 0.99
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1483 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.60 0.40
مشترک البرز 0 0 0 1397/07/01 1976 1,452,605 20,790M 8.41 13.05 24.36 54.01 50.48 172.37 48.80 0.47
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/07/01 1668 2,007,710 167,997M 0.04 34.67 34.33 78.88 81.12 145.12 52.50 0.63
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/07/01 3356 25,254,802 1,767,483M 0.01 29.61 33.18 62.07 55.44 2425.51 42.10 0.73
مشترک پویا 0 0 0 1397/07/01 3837 23,336,378 157,404M 14.11 18.06 34.38 59.59 69.65 2231.63 39.20 1.04
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/07/01 2856 9,139,441 238,485M 11.74 13.27 36.93 80.17 96.49 809.09 42.40 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/07/01 1814 2,332,172 180,401M 0.22 29.13 55.24 84.49 120.94 133.13 38.80 1.13
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/07/01 1809 2,044,337 164,947M 0.04 36.94 49.58 121.01 122.77 120.42 44.40 1.35
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/07/01 1686 1,753,992 163,449M 19.83 20.34 29.37 49.16 56.24 138.24 54.90 0.46
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3285 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.30 0.96
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1397/07/01 1578 1,009,980 130,584M 43.13 2.13 4.75 8.68 21.92 23.09 51.10 0.02
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/07/01 794 1,008,479 21,066M 74.66 8.57 12.59 7.50 12.33 32.18 66.40 0.20
مشترک عقیق 0 0 0 1397/07/01 2768 10,078,136 159,235M 0.16 18.32 35.83 66.31 85.68 902.71 45.30 0.93
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3067 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 39.60 1.06
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/07/01 3114 10,215,798 170,440M 6.04 15.07 39.79 74.07 69.41 921.10 41.30 0.82
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/07/01 3837 14,288,641 125,683M 29.15 16.25 32.60 55.54 67.88 1329.63 37.20 0.74
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/07/01 2184 6,364,313 268,453M 2.94 20.07 46.59 95.39 105.97 536.49 47.00 1.18
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/07/01 2653 3,774,849 106,991M 1.84 28.78 26.27 33.47 28.18 274.48 43.60 0.70
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/07/01 1490 1,660,316 113,982M 7.41 17.29 35.44 55.22 68.85 71.81 56.20 0.54
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1397/07/01 1013 1,156,686 284,352M 52.01 11.56 15.82 28.34 42.07 72.31 69.10 0.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/07/01 876 1,114,314 96,097M 89.83 2.81 6.20 10.11 19.42 40.34 77.90 0.04
همیان سپهر 0 0 0 1397/07/01 1520 1,554,816 164,873M 22.06 15.17 29.54 42.54 55.16 59.80 51.60 0.53
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/07/01 1909 1,121,593 14,803M 16.61 23.21 34.62 68.13 34.83 9.18 44.00 1.05
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/07/01 2718 3,203,848 272,366M 0.44 22.66 43.72 78.09 96.26 276.62 43.50 0.86
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/07/01 3229 15,735,222 273,761M 0.28 24.64 50.38 97.52 119.66 1473.53 42.10 1.25

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.