::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/06/30 10.30 25.40 66.10 85.50
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/06/30 959 6,812,816 2,021,785M 1.56 12.82 27.74 79.53 110.87 553.47 62.00 1.18
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/06/30 3782 21,979,119 530,774M 1.72 12.59 42.17 102.74 127.71 2093.57 39.60 0.91
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/30 1072 4,281,347 237,508M 14.05 14.46 28.47 69.03 104.14 318.74 61.90 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/06/30 1590 3,602,808 166,302M 9.27 11.62 19.99 46.16 80.47 255.81 56.00 0.81
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/06/30 3366 10,315,508 276,683M 5.55 9.98 18.75 50.88 84.35 931.59 44.30 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/06/30 3024 8,091,706 424,548M 5.38 10.02 19.39 44.58 66.23 709.18 45.90 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/06/30 2126 2,631,932 550,821M 6.54 10.34 17.40 38.50 48.21 157.97 50.40 0.81
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/06/30 1041 3,084,818 130,793M 11.21 10.03 20.01 47.95 56.13 208.50 64.50 0.88
توسعه صادرات 0 0 0 1398/06/30 3054 12,628,504 114,427M 0.20 8.61 21.05 59.86 92.21 1162.03 46.30 0.80
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/06/30 2543 11,870,460 1,686,591M 4.49 10.59 28.61 61.29 99.34 1087.05 58.60 0.84
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/06/30 1888 4,105,759 432,542M 0.31 17.04 28.28 68.57 107.49 401.17 49.40 0.80
زرین پارسیان 0 0 0 1398/06/30 1805 4,600,028 1,052,781M 12.66 11.60 31.18 69.55 102.64 423.56 59.70 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/06/30 1246 2,129,766 574,982M 17.22 19.96 18.74 31.32 47.33 110.42 48.20 0.78
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/06/30 3065 5,583,452 635,710M 13.80 12.50 26.32 66.99 76.26 458.41 45.00 1.03
سهم آشنا 0 0 12 1398/06/30 2015 4,309,754 2,396,633M 8.50 16.44 38.44 100.28 164.65 387.34 44.50 0.83
سینا 0 0 0 1398/06/30 3157 18,093,983 111,586M 20.93 10.04 21.75 60.35 63.92 1709.54 44.70 0.95
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/06/30 3116 7,354,359 251,784M 1.48 9.84 17.36 44.90 57.05 631.69 41.00 1.02
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/06/30 484 28,656 214,420M 31.69 6.17 14.51 43.70 74.96 184.54 42.00 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/06/30 2109 31,188 227,367M 11.46 8.95 24.01 61.61 90.44 212.82 55.10 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/06/30 2693 13,219,201 486,414M 11.84 17.90 39.80 104.08 142.95 1212.18 55.20 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/06/30 1631 37,640 433,177M 0.45 9.36 21.73 60.29 81.00 256.81 65.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/06/30 2100 43,875 489,813M 8.13 12.38 25.23 61.92 92.81 338.40 57.10 0.70
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/06/30 1631 2,526,549 298,542M 0.31 10.40 33.19 94.22 102.63 183.27 66.50 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/06/30 1679 38,686 376,789M 1.76 11.07 23.35 50.83 77.94 281.48 61.90 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/06/30 3326 22,348,843 901,351M 30.05 10.50 24.52 67.79 114.47 2132.00 54.00 0.58
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/06/30 3366 15,904,954 498,573M 1.12 17.88 38.71 106.48 147.91 1488.21 51.70 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/06/30 2587 15,827,109 137,838M 12.48 9.59 23.93 66.02 106.21 1482.71 57.80 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/06/30 2402 5,549,631 524,263M 24.49 9.64 20.49 51.88 86.66 542.36 59.10 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/06/30 3505 15,371,502 157,005M 6.29 9.77 24.49 62.07 77.96 1430.40 49.60 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/06/30 3927 12,381,266 142,347M 6.82 6.00 21.97 54.71 40.11 1137.04 45.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/06/30 4154 58,252,380 2,553,260M 22.63 9.70 20.67 51.19 86.94 5725.24 49.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/06/30 3078 14,689,218 4,291,764M 17.94 11.22 24.19 60.12 93.19 1367.45 56.00 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/06/30 2308 5,560,447 76,078M 3.27 14.09 17.91 44.34 83.17 450.58 56.40 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/06/30 1001 3,110,019 405,565M 5.68 14.08 28.69 84.88 108.31 198.11 57.70 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/06/30 3479 9,650,010 415,694M 2.26 10.89 24.66 60.98 92.69 858.87 49.20 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/06/30 1044 3,904,088 88,681M 11.26 6.04 23.87 58.30 79.13 276.79 60.70 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/06/30 1414 5,894,369 180,480M 1.17 9.94 18.93 51.01 88.71 466.81 68.70 1.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/06/30 3268 16,545,824 324,033M 10.04 13.50 35.68 84.11 149.72 1550.75 48.80 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/06/30 2395 5,090,033 208,849M 6.17 11.96 25.87 63.52 111.84 450.27 54.50 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/06/30 1769 4,088,429 177,225M 0.87 10.16 17.56 59.42 80.65 308.53 59.20 1.06
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/06/30 1224 43,718 451,585M 1.77 9.48 32.27 60.33 105.84 327.83 63.00 0.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/06/30 1847 36,230 365,149M 0.18 7.98 18.26 46.00 61.86 251.49 59.30 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/06/30 2177 41,115 1,517,342M 5.01 9.38 27.00 63.99 95.57 301.94 53.40 0.95
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/06/30 92 12,057 243,690M 0.04 11.17 20.51 19.98 31.90 0.65
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/06/30 1401 53,441 411,490M 10.40 11.28 27.82 64.19 99.92 401.90 61.20 0.84
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/06/30 2163 4,956,078 839,579M 39.33 7.21 20.43 37.55 87.83 395.61 67.40 0.50
مشترك افق 0 0 0 1398/06/30 2065 2,938,406 165,091M 18.89 11.04 26.63 62.55 110.68 193.85 45.50 0.97
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/06/30 2961 11,892,003 437,923M 0.27 7.95 22.24 54.86 80.52 1089.22 43.70 1.15
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/06/30 4153 75,346,515 843,655M 1.17 10.00 20.60 57.29 91.31 7381.34 40.00 1.09
مشترک آگاه 0 0 0 1398/06/30 4064 80,715,875 967,299M 11.63 11.96 28.44 68.49 109.69 7960.94 43.60 1.06
مشترک البرز 0 0 0 1398/06/30 2339 1,831,686 18,161M 4.20 15.16 24.52 55.96 54.65 242.61 49.70 0.54
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/06/30 2031 4,462,732 446,688M 1.38 15.55 32.77 105.87 136.26 398.12 53.10 0.79
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/06/30 3719 58,420,799 3,569,160M 3.34 17.41 36.41 116.90 146.62 5757.16 43.50 0.97
مشترک پویا 0 0 0 1398/06/30 4200 42,005,098 442,692M 1.67 12.53 23.86 52.71 86.35 4096.90 40.60 1.02
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/06/30 3219 13,847,169 154,368M 2.91 10.35 19.66 43.35 58.04 1277.37 43.50 1.01
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/06/30 2177 4,922,256 605,777M 5.62 11.24 26.46 77.43 121.90 392.05 42.10 1.05
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/06/30 2172 5,153,814 376,852M 1.78 16.35 30.64 111.09 173.95 440.05 46.30 0.86
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/06/30 2049 2,938,422 293,087M 1.91 10.62 26.42 70.79 82.22 275.07 55.40 0.56
مشترک عقیق 0 0 0 1398/06/30 3131 18,439,126 239,119M 1.22 12.21 29.28 60.66 92.82 1734.58 46.40 1.07
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/06/30 3430 3,455,412 34,661M 5.93 12.30 21.70 31.09 34.16 244.97 40.20 0.29
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/06/30 3477 18,530,609 310,795M 19.22 6.58 19.22 49.23 89.99 1752.19 42.50 0.90
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/06/30 4200 2,846,371 220,454M 8.54 12.74 8.05 38.14 75.05 2314.78 38.80 0.96
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/06/30 2547 11,736,649 298,369M 3.27 10.71 29.26 60.84 92.79 1073.77 47.60 1.12
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/06/30 3016 6,667,838 197,621M 0.98 10.13 26.32 61.32 85.05 561.48 44.90 0.92
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/06/30 1853 2,297,632 151,147M 2.63 12.08 23.72 47.40 59.47 143.91 55.80 0.76
همیان سپهر 0 0 0 1398/06/30 1883 2,568,638 271,649M 34.00 11.68 26.26 65.55 70.57 158.18 52.30 0.88
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/06/30 2272 1,652,458 1,652M 82.10 -0.25 2.78 31.86 50.87 60.86 45.00 1.03
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/06/30 3081 6,491,563 410,221M 5.37 13.54 27.59 78.58 116.48 605.39 44.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/06/30 3592 32,876,900 1,105,321M 1.31 11.95 22.64 87.49 122.44 3187.72 43.60 0.93

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.