میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام455364 15.92-7.11-13.32-21.1229.99247.723476.11
با در آمد ثابت2527573 86.750.201.484.2515.9041.32198.11
مختلط32904 43.72-3.94-8.07-14.1534.01165.761591.04
تمام صندوق ها3324405 41.24-3.90-7.40-12.4727.15153.301735.77