::: تماس با ما
تلفن راهنمای سایت پردازش اطلاعات مالی ایران: 84301434
تلفن دبیر خانه: 84301300
فکس دبیر خانه: 88748189
ایمیل: FipIran@tsetmc.com
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، كوچه ششم پلاك 2 شركت مدیریت فناوری بورس تهران (سهامی خاص)